Centru de arsi la Timisoara, prevazut in bugetul de stat pe 2016. Vezi care sunt si cele mai importante investitii in infrastructura!...

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 09.12.2015 18:03 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Guvernul a adoptat proiectele de lege privind bugetul de stat şi bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2016.
Cele doua proiecte de lege au fost transmise Parlamentului, cu solicitarea sa fie dezbatute şi adoptate in procedura de urgenţa.

Veniturile bugetului general consolidat sunt estimate la 231,1 miliarde lei, reprezentand 31% din PIB, cheltuielile bugetului general consolidat sunt estimate la 252 de miliarde lei, reprezentand 33,8% din PIB. Deficitul bugetar (cash) pe anul 2016 se estimeaza la 2,8% din PIB, ceea ce corespunde unui deficit ESA de 2,95% din PIB si unui deficit structural de 2,73% din PIB.
Pentru anul viitor se estimeaza o creştere economica de 4,1%, in condiţiile aplicarii masurilor de stimulare economica cuprinse in noul Cod fiscal, precum şi majorarea cu 3,5% a numarului mediu de salariaţi, in paralel cu diminuarea ratei şomajului, de la 5,1% la sfarşitul acestui an, la 4,8% la finalul anului 2016.
Castigul salarial mediu brut pe economie va creşte cu 7,2%, ceea ce creeaza premisele de majorare a castigului salarial real pe economie cu 6,6 %.
Estimarea cheltuielilor bugetului general consolidat a avut in vedere impactul masurilor adoptate in acest an de Guvern şi de Parlament, care vor avea drept efect majorarea cu aproximativ 13 miliarde de lei a cheltuielilor bugetare.
De asemenea, s-a avut in vedere majorarea punctului de pensie cu 5%, incepand cu 1 ianuarie 2016.

La constructia bugetului general consolidat au fost incluse cheltuieli pentru urmatoarele domenii:
1. Sanatate - 31,2 miliarde lei, reprezentand 4,2% din PIB, cu 3,1 miliarde lei mai mult decat in anul 2015 si cu 4,5 miliarde lei mai mult decat in anul 2014.
In vederea creşterii calitaţii serviciilor medicale vor fi continuate proiectele şi programele aflate in derulare şi, totodata, vor fi iniţiate noi programe naţionale.
Intre acestea menţionam Programul Naţional pentru Arşi, prin care se vor infiinţa 4 centre de arsi (Iaşi, Targu Mureş, Timişoara, Bucureşti).
De asemenea, se are in vedere accelerarea construirii celor 3 spitale regionale din Cluj, Iaşi, Craiova pentru care sunt alocate fonduri nerambursabile in valoare de 320 mil EUR, din Fondul European de Dezvoltare Regionala.
2. Educaţie - 27 miliarde lei, reprezentand 3,6% din PIB, cu 2,4 miliarde lei mai mult decat in anul 2015 (exclusiv sumele aferente titlurilor executorii) si cu 6 miliarde lei mai mult decat in anul 2014 (exclusiv sumele aferente titlurilor executorii);
3. Cercetare – 2,7 miliarde de lei, cu 23% mai mult decat fondurile alocate in 2015.
4. Aparare - 12,8 miliarde lei, reprezentand 1,7% din PIB, cu 2,4 miliarde lei mai mult decat in anul 2015.  
5. Asigurari si asistenta sociala - 83,3 miliarde lei, reprezentand 11,1% din PIB, cu 3,2 miliarde lei mai mult decat in anul 2015 si cu 7,9 miliarde lei mai mult decat in anul 2014.
6. Cheltuielile cu investitii cuprinse in bugetul general consolidat sunt in suma de 37,7 miliarde lei reprezentand 5,1% din PIB.
Cresterea fata de estimatul pentru 2015 este de peste 4 miliarde de lei.
Sumele suplimentare sunt alocate in special pentru proiecte din domeniul transporturilor, apararii, educaţiei si pentru finalizarea proiectelor din cadrul programelor cu finantare nerambursabila de la U.E. afererenta exercitiului financiar 2007 – 2013.

Totalul alocat (din fonduri naţionale şi europene) pentru investiţii in:
1.    Infrastructura – Suma alocata se ridica la aproape 4 miliarde de lei. In funcţie de ritmul de realizare a lucrarilor de investiţii in domeniul transporturilor, fondurile alocate din buget vor putea fi suplimentate cu pana la 2 miliarde de lei, printr-un mecanism deja convenit cu Ministerul Finanţelor Publice. Masura are scopul de a preintampina eventuale blocaje financiare in situaţia in care lucrarile ar fi realizate intr-un ritm mai rapid decat se estimeaza.
Cele mai importante sume se intreapta catre continuarea urmatoarelor proiecte:
Autostrada Transilvania – 450 milioane de lei
Autostrada Lugoj- Deva- 348 milioane lei
Autostrada Sebeş-Turda- 247 milioane lei
Autostrada Cp.Turzii - Ogra - Tg.Mureş – 230 milioane lei
Modernizare CF Sighişoara – Coşlariu – Simeria – 542 milioane lei
Modernizare CF km. 614 – Gurasada – Simeria – 348 milioane lei
Modernizarea caii ferate Braşov – Sighişoara – 887 milioane lei
Magistrala V Metrou, Etapa I- A Drumul Taberei- Universitate- 558 milioane lei
Magistrala IV Metrou- 270 milioane lei
2.    Educaţie - s-au bugetat pentru investiţii 1,7 miliarde de lei, bani alocaţi pentru proiecte de amenajare şi modernizare a unor unitaţi de invaţamant.
Din aceasta suma, aproape 400 de milioane de lei sunt destinate continuarii proiectului de cercetare ELI - THE EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE, de la Magurele.
3.    Sanatate - s-a alocat suma de  611 milioane de lei, bani ce vor merge catre expertiza, proiectarea, asistenţa tehnica, precum şi pentru extinderea şi dotarea unor secţii specializate din spitale.
4.    Aparare – 2,7 miliarde de lei bani destinaţi achiziţiilor pentru inzestrarea armatei şi creşterea starii de operativitate a echipamentelor militare existente.

 La construcţia bugetara s-a avut in vedere faptul ca, in 2016, asemenea anilor precedenţi, nu vor fi acordate o serie de drepturi personalului bugetar (acordarea tichetelor de masa, voucherelor de vacanţa, plata orelor suplimentare).
Totodata, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor funcţiei de baza/indemnizaţiilor de incadrare de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se menţine in 2016 la nivelul lunii decembrie 2015, in masura in care personalul bugetar işi desfaşoara activitatea in aceleaşi condiţii.
Nivelul acestora include majorarile salariale aprobate de Guvern şi Parlament in cursul acestui an (majorarea cu 25% a salariilor pentru personalul din unitaţile sanitare, majorarea cu 15% a salariilor pentru personalul din sistemul de invaţamant, majorarea cu 12% a salariilor pentru personalul din institutiile publice de subordonare locala, majorarea cu 25% a salariilor pentru personalul din sistemul de asistenta sociala, majorarea cu 10% a salariilor pentru restul personalului bugetar, actualizare norma de hrana si echipament pentru militari si politisti).

Prin urmare, tot in şedinţa de astazi, Guvernul a aprobat Ordonanţa de Urgenţa privind unele masuri referitoare la salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele masuri fiscal-bugetare.
Potrivit actului normativ, se va menţine aplicarea, şi in 2016, a unor masuri aprobate in anii anteriori, care au ca obiect limitarea cheltuielilor bugetului general consolidat, respectiv: neacordarea de premii, tichete de masa, tichete cadou, vouchere de vacanţa, indemnizaţii la ieşirea la pensie, trecerea in rezerva sau retragere, precum şi menţinerea la nivelul acordat pentru luna decembrie 2015 indemnizaţiilor de care beneficiaza unele categorii de persoane (academicieni, revoluţionari, artişti).
Totodata, se propune ca munca suplimentara efectuata peste durata normala a timpului de lucru sa fie compensata numai cu timp liber corespunzator.

O alta masura inclusa in actul normativ precizeaza ca plata titlurilor devenite executorii in cursul anului 2016, care au ca obiect atat acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cat şi dobanda legala aferenta unor astfel de drepturi, sa se realizeze dupa o procedura similara titlurilor devenite executorii in anii anteriori, respectiv eşalonat, pe o perioada de 5 ani.
De asemenea, actul normativ stabileşte ca vor fi menţinute şi in 2016 prevederile privind impozitarea resurselor naturale aplicate in anii 2014-2015.
In ceea ce priveşte termenul pana la care cota de contribuţie la pilonul II de pensii urmeaza sa atinga pragul maxim de 6%, Ordonaţa de Urgenţa stabileşte amanarea pana in anul 2017.
In 2016, contribuţia se va majora cu 0,1 puncte procentuale, iar in anul 2017 cu 0,9 puncte procentuale.

Totodata, Guvernul a adoptat proiectul Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016. Proiectul a fost elaborat pe baza obiectivelor, masurilor si ţintelor prevazute in Strategia fiscal-bugetara pentru perioada 2016-2018.
Proiectul de act normativ va fi depus la Parlament, insoţit de Strategia fiscal-bugetara pentru perioada 2016-2018 aprobata de Guvern, ca document de fundamentare.
Plafoanele de cheltuieli prevazute in Strategia fiscal-bugetara pentru perioada 2016-2018, reprezinta limite maxime. Acestea sunt indicative si pot fi revizuite potrivit prevederilor Legii responsabilitaţii fiscal-bugetare, nr.69/2010, republicata.

Potrivit proiectului de lege, plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca procent in PIB, este, in anul 2016, de -2,80% (deficit cash), iar in anul 2017, de - 2,77%.
Plafonul cheltuielilor de personal a bugetului general consolidat, exprimat ca procent in PIB, este de 7,7% in anul 2016 si de 7,4 % in anul 2017.
La elaborarea proiectului legii bugetului de stat si a legii bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anii 2016 si 2017, plafoanele acestor indicatori sunt obligatorii.   
Plafonul privind datoria publica, conform metodologiei Uniunii Europene pentru sfarsitul anului 2016, este de 41,0% din PIB, luand in considerare potenţialele prefinantari ce vor putea fi atrase in condiţiile favorabile ale pieţelor financiare, precum si eventualele evoluţii sub aşteptari atat ale indicatorilor macroeconomici, cat si ale pieţelor financiare.

Pentru anul 2016, plafoanele privind finanţarile rambursabile care pot fi contractate de catre unitaţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum si cele privind tragerile din finanţarile rambursabile contractate sau care urmeaza a fi contractate de catre unitaţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, sunt in suma de 1,2 miliarde lei fiecare.
Valoarea aferenta finanţarilor rambursabile, care poate fi autorizata pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritoriala, este de maximum 100 milioane lei anual.
Plafonul privind emiterea de garanţii de catre Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice si de catre unitaţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, pentru anul 2016, este de 8 miliarde de lei.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.