Consiliul fiscal, rezervat fata de unele incasari si cheltuieli din bugetul de pe 2015

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 12.12.2014 12:53 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Opinia Consiliului fiscal cu privire la Legea bugetului de stat şi Legea bugetului de asigurari sociale pentru anul 2015:

In data de 11 decembrie 2014, Consiliul fiscal a primit de la Ministerul Finantelor Publice (MFP) adresa nr. 56371 datata 10 decembrie 2014, prin care i se solicita, in baza art. 40, alin. (2) din Legea responsabilitaţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 cu modificarile şi completarile ulterioare (LRFB), formularea opiniei privind proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2015, proiectul Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2015, Raportul privind situatia macroeconomica pentru anul 2015 si proiectia acesteia in perioada 2016-2018, Strategia fiscal-bugetara pentru perioada 2015-2017 si expunerile de motive aferente, proiectul Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015.
Cu toate acestea, setul complet de documente necesar elaborarii opiniei Consiliului fiscal (in speţa Strategia fiscal-bugetara pentru perioada 2015-2017), precum şi clarificarile suplimentare solicitate in cursul zilei de 11 decembrie cu privire la fundamentarea prognozei unor agregate bugetare şi la documentele transmise, nu au parvenit Consiliului fiscal pana la momentul redactarii prezentei opinii.

Potrivit articolului 40, alin. (4) din LRFB, Guvernul şi Parlamentul au obligaţia de a analiza opiniile si recomandarile Consiliului fiscal la elaborarea strategiei fiscal-bugetare, a legilor bugetare anuale, precum si la elaborarea altor masuri determinate de aplicarea prezentei legi si, respectiv, la insusirea/aprobarea acestora. Avand in vedere intenţia Guvernului de a aproba documentele mai sus menţionate in şedinţa din 12.12.2014, ceea ce implica in mod evident un interval de timp insuficient pentru analiza, elaborarea şi aprobarea opiniei solicitate, precum şi lipsa setului integral de documente şi clarificari solicitate, Consiliul fiscal se afla in imposibilitatea de a elabora o opinie completa cu privire la documentele mai sus menţionate.
De altfel, Consiliul fiscal a solicitat public in nenumarate randuri Guvernului a i se oferi un timp rezonabil intre momentul transmiterii documentaţiei necesare de catre MFP şi momentul adoptarii legislaţiei relevante in şedinţa de Guvern. Dincolo de obligaţia Executivului de a lua in considerare opinia Consiliului fiscal inainte de aprobarea strategiei fiscal-bugetare şi a legilor bugetare anuale, potrivit principiul transparenţei statuat in LRFB „Guvernul şi autoritaţile publice locale au obligaţia de a face publice şi de a menţine in dezbatere un interval de timp rezonabil toate informaţiile necesare ce permit evaluarea modului de implementare a politicilor fiscale şi bugetare, a rezultatelor acestora şi a starii finanţelor publice centrale şi, respectiv, locale”.

De asemenea, potrivit art. 18 al LRFB, pana la data de 31 iulie 2014, MFP trebuia sa inainteze Guvernului Strategia fiscal-bugetara pentru perioada 2015-2017 precum şi legea pentru aprobarea limitelor specificate in cadrul fiscal-bugetar, care au rolul de a ancora coordonatele politicii fiscale pe termen mediu, constituindu-se ca referinţa in construcţia proiectului de buget pentru anul 2015 şi in evaluarea regulilor fiscale instituite de LRFB cu privire la legile bugetare anuale. In contextul in care proiectul Legii plafoanelor privind unii indicatori specificaţi in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015 este intocmit concomitent cu proiectul de buget, monitorizarea respectarii ex-ante a regulilor cu privire la acesta este irelevanta.

Proiectul de buget pentru anul 2015 are in vedere atingerea obiectivului pe termen mediu (engl. Medium term objective-MTO) in 2015, in linie cu angajamentele reconfirmate de catre Guvern prin Programul de Convergenţa 2014-2017 elaborat in luna aprilie a anului curent, efortul de ajustare structurala aferent anului 2015 fiind de circa 0,6 pp din PIB, semnificativ superior celui de 0,1 pp din PIB intreprins in anul 2014.

Aceasta ţinta corespunde unui deficit efectiv potrivit standardelor europene ESA2010 de 1,2% din PIB in condiţiile in care componenta ciclica pentru anul 2015 a soldului bugetar a fost reevaluata de catre Comisia Europeana de la -0,41% din PIB (in prognoza de toamna 2013) la -0,27% din PIB (in prognoza de toamna 2014), pe fondul reducerii deficitului de cerere (engl. output gap) faţa de proiecţiile iniţiale la 0,8% din PIB de la 1,2% din PIB. Astfel, ţinta iniţiala de deficit in standarde ESA2010 aferenta anului 2015 de 1,4% din PIB, care ar fi asigurat respectarea MTO in 2015, a fost revizuita descendent, respectiv la 1,2% din PIB.

Acestei ţinte ii corespunde un deficit in standarde cash conform proiectului de buget de circa 1,6% din PIB, ecartul dintre cele doua metodologii fiind explicat in principal de achitarea in avans faţa de eşalonarea stabilita prin lege a unor drepturi de natura salariala caştigate in urma hotararilor judecatoreşti, acestea fiind in cea mai mare parte deja inregistrate in execuţia bugetara potrivit standardelor europene inca din anul 2011. Astfel, la nivelul anului 2015 urmeaza sa fie platita o parte semnificativa din tranşa aferenta anului 2016 (circa 3,5 mld. de lei potrivit informaţiilor disponibile la acest moment) in condiţiile in care tranşa aferenta anului 2015 a fost deja cuprinsa in execuţia bugetara pe anul curent.

La aceasta ţinta se adauga un ajustor de 0,25 pp din PIB pentru cofinantarea proiectelor sustinute din fonduri europene, iar in urma aplicarii acestuia, ţintele de deficit bugetar devin 1,45% din PIB potrivit standardelor europene ESA2010 şi 1,83% din PIB potrivit metodologiei cash (daca absorbţia fondurilor UE nu se materializeaza, ţintele de deficit raman 1.2% din PIB dupa standarde ESA2010 şi 1.6% din PIB dupa standarde cash). Astfel, proiectul de buget are in vedere o reducere a deficitului in standarde ESA de circa 0,8 pp din PIB (in condiţiile unui nivel estimat al acestuia pentru 2014 de 2% din PIB) şi de circa 0,6 pp din PIB potrivit metodologiei cash fara a lua in calcul ajustorul de 0,25 puncte procentuale in PIB pentru cofinantarea proiectelor sustinute din fonduri europene.

La o analiza preliminara a agregatelor bugetare cuprinse in proiectul de buget pe baza datelor disponibile la acest moment, Consiliul fiscal işi manifesta unele rezerve cu privire la nivelul prognozat al incasarilor aferente categoriilor „impozit pe venit”, „contribuţii sociale”, „impozit pe profit”, „impozite şi taxe pe proprietate” care sunt prognozate a avansa mai rapid decat ar fi justificat de dinamica proiectata a bazelor macroeconomice relevante şi de masurile de politica fiscala adoptate. De asemenea, pe partea de cheltuieli, o serie de categorii – „cheltuieli de personal”, „cheltuieli cu bunuri şi servicii”, „asistenţa sociala”- par a fi uşor subevaluate avand in vedere masurile adoptate, precum şi execuţia bugetara aferenta anului 2014.

Ajustarea deficitului bugetar in 2015 faţa de execuţia previzionata a anului 2014 pare a se realiza in mare parte prin reducerea cheltuielilor cu bunurile şi serviciile (cu 0,6 pp din PIB), informaţiile disponibile in acest moment neindicand modalitatea concreta prin care aceasta se va realiza. In plus, creşterea prognozata a cheltuielilor de investiţii se bazeaza in cea mai mare parte pe o creştere proiectata spectaculoasa (aproape dublare faţa de execuţia bugetara din 2014) a absorbţiei fondurilor europene, care, deşi dezirabila, pare foarte puţin probabil a se realiza, in timp ce cheltuielile de capital finanţate din surse proprii sunt proiectate a creşte faţa de nivelul foarte scazut inregistrat in 2014 (ele scad semnificativ insa ca procent din PIB faţa de perioada 2010-2013). In aceste condiţii, cheltuielile de investiţii şi-ar putea continua in execuţie trendul descendent şi prin urmare, in opinia Consiliului fiscal, o prioritizare a acestora este absolut obligatorie in vederea eficientizarii lor şi maximizarii efectului de multiplicare in economie.

Consiliul fiscal işi rezerva dreptul de a reveni ulterior (in cursul saptamanii viitoare, pana la discutarea şi aprobarea bugetului in cadrul Parlamentului) cu o completare a opiniei solicitate de MFP, potrivit Legii nr. 69/2010, pe masura ce va primi documentaţia completa precum şi clarificarile cerute şi dupa o analiza riguroasa a coordonatelor propuse ale politicii fiscal-bugetare aferente proiectului de buget pentru anul 2015 şi Strategiei fiscal-bugetare 2015-2017.
Opiniile si recomandarile formulate mai sus de Consiliul fiscal au fost aprobate de Preşedintele Consiliului fiscal, conform prevederilor art. 43, alin (2), lit. d) din Legea nr. 69/2010 cu modificarile şi completarile ulterioare, in urma insuşirii acestora de catre membrii Consiliului, prin vot, in şedinţa din data de 11 decembrie 2014.
11 decembrie 2014
Preşedinte Consiliul fiscal
IONUT DUMITRU

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.