Corectarea declaratiilor fiscale

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 06.03.2012 06:03 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Directia Generala a Finantelor Publice informeaza ca, in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 137/29.02.2012 a fost publicat Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 144, prin care a fost aprobata procedura de indreptare a erorilor materiale cuprinse in declaratiile fiscaleca urmare a depunerii unei declaratii rectificative.

In sinteza, iată procedura aplicabila in situatia in care contribuabilii corecteaza declaratiile fiscale prin depunerea de declaratii fiscale rectificative cu suplimentarea sau diminuarea obligatiei fiscale declarate initial organul fiscal competent avand obligatia sa efectueze corectarea evidentei fiscale.

1. Corectare in sensul diminuarii obligatiei fiscale

In situatia depunerii de catre contribuabili a unei declaratii rectificative cu diminuare de obligatie fiscala, dobanzile si penalitatile de intarziere se datoreaza numai pentru suma rezultata dupa corectare sau modificare, incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei obligatiei fiscale si pana la data stingerii acesteia inclusiv.

Pentru diferentele de obligatii fiscale accesorii stabilite in urma recalcularii obligatiilor fiscale accesorii ca urmare a reanalizarii stingerilor se intocmeste “Decizia de impunere privind obligatiile fiscale accesorii stabilite in urma indreptarii erorilor cuprinse in declaratiile fiscale in cazul depunerii de catre contribuabil a unei declaratii fiscale rectificative” care se comunica contribuabilului conform art. 44 din Codul de procedura fiscala.

Daca dupa indreptarea erorilor materiale si efectuarea operatiunilor de corectie in evidenta fiscala, rezulta sume achitate in plus aferente obligatiei fiscale rectificate, acestea se pot compensa din oficiu sau la cerere, cu late obligatii fiscale neachitate astfel:
*pentru obligatiile fiscale nascute anterior datei la care a fost depusa declaratia fiscala rectificativa, data stingerii prin compensare este data depunerii la organul fiscal a declaratiei fiscale rectificative;
*pentru obligatiile fiscale nascute ulterior datei la care a fost depusa declaratia fiscala rectificativa, data stingerii prin compensare este, pentru fiecare obligatie fiscala, data scadentei acesteia.

2. Corectare in sensul suplimentarii obligatiei fiscale

In situatia depunerii de catre contribuabili a unei declaratii rectificative cu suplimentare de obligatie fiscala, dobanzile ?i penalitatile de intarziere se datoreaza si se calculeaza incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei obligatiei fiscale pentru care s-a stabilit diferenta si pana la data stingerii acesteia inclusiv.

Diferentele de obligatii fiscale accesorii stabilite in urma recalcularii acestora ca urmare a reanalizarii stingerii obligatiilor fiscale se individualizeaza in “Decizia de impunere privind obligatiile fiscale accesorii stabilite in urma indreptarii erorilor cuprinse in declaratiile fiscale in cazul depunerii de catre contribuabil a unei declaratii fiscale rectificative” care se comunica contribuabilului conform art. 44 din Codul de Procedura Fiscala.

Pentru obligatiile fiscale de plata cuprinse in Decizia de impunere mentionata termenul de plata este stabilit in functie de data comunicarii deciziei, astfel:
*pana la data de 5 a lunii urmatoare, cand data comunicarii deciziei este cuprinsa in intervalul 1-15 din luna;
*pana la data de 20 a lunii urmatoare, cand data comunicarii deciziei este cuprinsa in intervalul 16-31 din luna.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.