CSM a blocat accesul presei la dosarele de coruptie

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 12.05.2014 12:18 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Freedom House protesteaza fata de decizia plenului Consiliului Superior al Magistraturii de a bloca accesul presei la dosarele penale si civile aflate pe rolul instantelor sau inregistrate la parchete.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a votat marti, 6 mai, proiectul de modificare a Ghidului privind relatia dintre sistemul judiciar din Romania si mass-media.

CSM a decis sa modifice acest ghid pentru a-l corela cu prevederile Noului Cod Penal si ale Noului Cod de Procedura Penala. Modificarile aduse ghidului reglementeaza comunicarea informatiilor din dosarele aflate pe rolul instantelor si a parchetelor.
In ultimii 8 ani si in special din 2010 pana in prezent jurnalistii au avut acces direct la dosarele penale si civile de pe rolul instantelor.
Comunicarea dintre parchete si reprezentantii mass-media s-a imbunatatit constant, in special dupa adoptarea „Ghidului privind relatia dintre sistemul judiciar din Romania si mass-media”.

Modificarea adusa acestui ghid inseamna un pas inapoi in procesul de transparentizare al actului de justitie.

In esenta, CSM a votat ca in comunicarea cu presa in faza de urmarire penala, dar si dupa aceasta faza, jurnalistii sa aiba acces doar la extrase ale documentelor din dosarele penale.
Pana acum, in baza unei simple solicitari, un jurnalist putea obtine de la diversele unitati de parchete referatele cu propunerile de arestare preventiva ale unor suspecti.
Astfel ca presa a putut sa informeze corect opinia publica in cazurile mari de coruptie cand procurori solicitau arestarea unui deputat, senator, ministru.

Acum, informarea cetatenilor va fi mult ingreunata.
Presa nu va mai primi copiile documentelor, precum rechzitoriile sau referatele cu propunerile de arestare preventiva sau de incepere a urmaririi penale.
Potrivit noului ghid, presa are acces numai la extrase ale acestor documente.
In plus, din aceste extrase vor fi eliminate  „pasajele  referitoare la probe si analiza acestora ”.
Aceasta prevedere din ghid va determina parchetele si instantele sa transmita catre mass-media simple comunicate de presa golite de continut si informatii concrete.

Expert Forum, FreedomHouse si jurnalistii specializati pe Justitie au solicitat in cadrul a patru intalniri cu reprezentantii CSM eliminarea din ghid a prevederilor care limiteaza accesul la informatii.
 Au fost trimise catre CSM propuneri concrete de modificare a ghidului care sa garanteze si respectarea drepturilor suspectilor, dar si un acces unitar al presei la informatiile din dosarele penale si civile.
De fiecare data, reprezentantii CSM s-au angajat ca vor include aceste propuneri in varinta finala care va fi supusa votului plenului CSM. In final, acest lucru nu s-a mai intamplat.
Atfel ca procedura de consultare a societatii civile a fost una formala, CSM neinsusindu-si niciuna din propunerile  formulate de presa si de ONG-uri.


Proiectul votat de CSM

GHID PRIVIND RELATIA DINTRE SISTEMUL JUDICIAR DIN ROMANIA Sl MASS-MEDIA

SCOP

Scopul acestui ghid ii constituie asigurarea unei comunicari publice predictibile, coerente si unitare care sa faciliteze accesul publicului, prin intermediul presei, la informatiile de interes public.

OBIECTIVE

Instantele si parchetele trebuie sa permita reprezentantilor mass-media sa isi indeplineasca rolul de informare a opiniei publice. Acestor institutii le revine, totodata, obligatia ca, in cadrul activitatilor prin care se realizeaza comunicarea cu mass-media asupra problemelor de interes public din activitatea instantelor si parchetelor, sa vegheze sa nu fie incalcate alte drepturi recunoscute de legislatia interna si internationala (protectia vietii private si de familie, prezumtia de nevinovatie, impartialitatea actului de justitie etc.)

Ghidul are in vedere indicarea modalitatilor in care sistemul judiciar poate asigura transparenta in comunicarea publica, in conditiile respectarii normelor procedurale si fara afectarea drepturilor persoanelor implicate in proces. De asemenea, acesta reglementeaza si unele aspecte practice.

Ghidul urmareste, totodata, adoptarea unor masuri de natura sa contribuie la uniformizarea modului de comunicare a informatiilor de interes public de catre institutiile din sistemul judiciar, in functie de un set de criterii cu privire la procedurile judiciare (corecta informare a opiniei publice, buna desfasurare a procesului, prezumtia de nevinovatie, conservarea probelor, evitarea presiunii suplimentare in derularea procedurilor etc.).

La realizarea prezentului Ghid au fost avute in vedere dispozitiile din legislatia nationala care reglementeaza domeniul informatiilor de interes public, dreptul la respectarea vietii private si de familie, impartialitatea actului de justitie si prezumtia de nevinovatie, precum si principiile care se desprind din instrumentele juridice internationale si regionale in domeniile mentionate [art. 6 paragraf 1 si 2, art. 8 si art. 10 din Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, Recomandarea (2002)2 a Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei privind accesul la documente, Recomandarea (2003)13 a Comitetului Ministrilor ai Consiliului Europei privind furnizarea de informatii prin intermediul mass-media...cu privire la procesele penale. Recomandarea (2000)19 a Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei catre statele membre, privind rolul urmaririi penale in sistemul de justitie penala].

Capitolul I. DISPOZITII GENERALE. STRUCTURILE DE COMUNICARE1 Sl PURTATORUL DE CUVANT

Sectiunea 1. Dispozitii comune pentru Consiliul Superior al Magistraturii, instante si parchete

Articolul 1 - La nivelul Consiliului Superior al Magistraturii, instantelor si parchetelor functioneaza, in subordinea directa a conducatorului institutiei, structura de comunicare.
Articolul 2 - Consiliul Superior al Magistraturii, instantele, respectiv parchetele, numesc un purtator de cuvant si un inlocuitor ai acestuia, din randul procurorilor, judecatorilor, consilierilor asimilati magistratilor, dupa caz, sau, prin concurs, un absolvent al facultatii de jurnalistica sau un specialist in comunicare. Purtatorul de cuvant este, de regula, si seful structurii de comunicare.
Articolul 3 - In general, purtatorul de cuvant sau inlocuitorul acestuia este cel care furnizeaza date si informatii de interes public catre mass-media. Nu este permis judecatorilor, personalului auxiliar de specialitate si personalului conex al instantelor judecatoresti si al parchetelor sa furnizeze informatii privind cauzele deduse judecatii sau instrumentate de parchet, aceste persoane avand obligatia sa indrume solicitantii catre structurile de comunicare. Procurorii pot furniza direct      mass-mediei date si informatii de interes public, in conditiile Ordinului Procurorului General nr. 116/2007 privind desfasurarea activitatii de relatii cu mass-media in Ministerul Public si daca nu se incalca alte ordine si dispozitii in vigoare.
Articolul 4 - Presedintele si Vicepresedintele Consiliului Superior al Magistraturii, precum si presedintii de instante si conducatorii de parchete pot emite comunicate prin care sa fie exprimata in mass-media pozitia institutiei pe care o reprezinta.
Articolul 5 - (1) Persoanele din cadrul structurilor de comunicare trebuie sa fie disponibile in orice situatie in timpul orelor de program. In situatii exceptionale, purtatorilor de cuvant li se pot solicita informatii si in afara orelor de program.
(2) Datele de contact oficiale (nume, adresa, telefon, fax, e-mail) ale purtatorilor de cuvant si ale structurilor de comunicare de la toate instantele, parchetele si Consiliul Superior al Magistraturii sunt publicate pe paginile de internet ale institutiilor de apartenenta. O lista centralizatoare a acestor informatii este afisata pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, respectiv pe pagina de internet a Ministerului Public.
Articolul 6 - (1) Structura de comunicare/purtatorul de cuvant beneficiaza de sprijinul eficient al tuturor departamentelor si structurilor institutiei pentru realizarea activitatilor specifice.
(2) In cazurile ce presupun o pozitie sau reactie institutionala la o situatie exceptionala, purtatorul de cuvant/inlocuitorul acestuia va solicita dispozitii exprese din partea conducatorului institutiei, care vor fi urmate intocmai.
(3) In cazul in care sunt solicitate informatii referitoare la insasi activitatea desfasurata de catre purtatorul de cuvant in calitatea sa de magistrat sau informatii referitoare la un dosar aflat in instrumentarea sa, comunicarea acestor date se va realiza de catre conducatorul instantei/parchetului sau de o alta persoana desemnata, de acesta. Constituie exceptie de la aceasta regula comunicarea termenelor de judecata,

Sectiunea 2 - Atributii generale ale structurii de comunicare si ale purtatorului de cuvant

Articolul 7 - Structurile de comunicare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie intocmesc zilnic revista presei centrale si o comunica tuturor instantelor si parchetelor prin intermediul structurilor de comunicare de la nivelul acestora. Vor fi inglobate, prioritar, articole de presa si inregistrari/transcrieri audiovizuale privind sistemul judiciar, cazurile deferite justitiei, modul de gestionare a acestora, documentare referitoare la calitatea activitatii actului de justitie si a magistratilor.
Articolul 8 - Structurile de comunicare de la nivelul instantelor teritoriale elaboreaza, zilnic, materiale de informare, de tip revista presei, care se difuzeaza personalului institutiei in cursul diminetii.
Articolul 9 - In situatia in care, in mass-media, sunt identificate articole referitoare la activitatea unor magistrati, precum si modul in care acestia au investigat sau gestionat solutionarea unui caz, structurile de comunicare/purtatorul de cuvant informeaza presedintele instantei/conducatorul parchetului. In situatia in care sunt identificate aspecte ce tin de competenta Consiliului Superior al Magistraturii se va informa si structura de comunicare/purtatorul de cuvant din cadrul Consiliului.
Articolul 10 - (1) Structura de comunicare gestioneaza activitatea de acreditare a reprezentantilor mass-media la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii, instante si parchete.
(2) Acreditarea reprezentantilor mass-media se realizeaza in baza unei solicitari scrise, telefonice sau verbale, cu precizarea numelui si prenumelui persoanei si a institutiei de presa pentru care se solicita acreditarea, daca este cazul, precum si a datelor de contact ale acesteia si transmiterea unei copii a documentului de identitate si a legitimatiei de serviciu sau a unui document similar ale persoanei solicitante. Acreditarile reprezentantilor institutiilor centrale de presa la structura de comunicare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii vor fi transmise structurilor de comunicare din teritoriu si reprezinta acreditare si la nivelul acestora. Acreditarile reprezentantilor din mass-media de la nivel local, inregistrate la structurile de comunicare de la instante si parchete vor fi transmise si centralizate la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii si al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Acreditarile se acorda pe un an calendaristic si se reinnoiesc la cerere.
(3) Acreditarea presupune comunicarea catre institutiile mass-media/ reprezentantii acestora, in timp real, a comunicatelor de presa publicate pe paginile de internet proprii, invitarea jurnalistilor acreditati la conferinte, declaratii de presa si alte activitati cu caracter de eveniment public.
Articolul 11 - Structura de comunicare/purtatorul de cuvant informeaza complet si fara discriminare reprezentantii mass-media care au solicitat o anumita informatie de interes public. Furnizarea informatiilor de interes public catre reprezentantii mass-media nu poate fi conditionata de acreditarea acestora.
Articolul 12 - Reprezentantii mass-media se legitimeaza, la solicitarea structurii de comunicare/purtatorului de cuvant, cu legitimatia de serviciu sau un document similar si actul de identitate.

Sectiunea 3 - Recomandari pentru structurile de comunicare/purtatorul de cuvant in vederea asigurarii unei comunicari eficiente

Articolul 13 - (1) Consiliul Superior al Magistraturii, instantele si parchetele publica din oficiu informatiile generale prevazute de Legea nr. 544/2001, actualizate, pe paginile de internet oficiale ale acestor institutii.
(2) Consiliul Superior al Magistraturii, instantele si parchetele comunica din oficiu si la cererea reprezentantilor mass-media informatii de interes public, care privesc sau rezulta din activitatea acestora, prin structura de comunicare/purtatorul de cuvant, in conditiile Legii nr. 544/2001.
Articolul 14 - (1) In cazul unor materiale mass-media care valorifica informatii eronate in legatura cu procedurile judiciare, cu activitatea magistratilor implicati in desfasurarea acestora sau cu activitatea Consiliului Superior al Magistraturii, a instantelor si parchetelor, purtatorul de cuvant informeaza conducerea institutiei si asigura, de indata, informarea corecta a opiniei publice, prezentand situatia reala si/sau exprimand pozitia institutiei fata de problemele semnalate.
(2) In acest scop, purtatorul de cuvant va depune diligente pentru exercitarea dreptului la replica sau rectificare si va solicita institutiei care a difuzat materialul de presa, acordarea unui spatiu pentru exprimarea dreptului la replica sau rectificarea datelor si informatiilor.
(3) Solicitarea impreuna cu replica sau rectificarea se publica pe pagina de internet a institutiei lezate si pe pagina de internet www.infocsm.ro .

Sectiunea 4 - Relatia dintre structurile de comunicare din cadrul institutiilor sistemului judiciar

Articolul 15 - (1) Structurile de comunicare si purtatorul de cuvant al Consiliului Superior ai Magistraturii, instantelor si parchetelor colaboreaza si se consulta ori de cate ori este necesar.
(2) In cazul instantelor/parchetelor, daca solicitarea de informatii de interes public formulata de reprezentantii mass-media se refera si la aspecte ale activitatii altei instante si/sau ale parchetului, purtatorul de cuvant se poate consulta cu presedintele si/sau purtatorul de cuvant al acestora.
Articolul 16 - Informatiile de interes public privind activitatea personalului auxiliar de specialitate si personalului conex din cadrul instantelor si parchetelor sunt puse la dispozitie de catre structura de comunicare/purtatorul de cuvant a! instantei sau parchetului din care acestea face parte, iar informatiile privind cariera acelorasi categorii de personal sunt solicitate structurii de comunicare/purtatorului de cuvant de la nivelul curtilor de apel si parchetelor de pe langa acestea.
Articolul 17 - In cazul identificarii in mass-media la nivel local sau national a unor situatii cu potential de incidenta a Legii audiovizualului nr. 504/2002 si a Deciziei nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual, referitoare la persoana magistratilor sau activitatea instantei/unitatii de parchet reprezentate, structura de comunicare/purtatorul de cuvant va informa conducerea instantei/parchetului si structura de comunicare/purtatorul de cuvant al Consiliului Superior al Magistraturii.
Sectiunea 5 - Atributii specifice structurii de comunicare/purtatorului de cuvant al CSM

Articolul 18 - Structura de comunicare/purtatorul de cuvant a! Consiliului Superior al Magistraturii are urmatoarele atributii:
a) comunica reprezentantilor mass-media informatii de interes public referitoare la aspecte ce tin de organizarea, administrarea si activitatea Consiliului Superior al Magistraturii, despre evenimentele publice sau profesionale organizate sau coordonate de aceasta institutie;
b) informeaza din oficiu sau la cerere reprezentantii mass-media asupra subiectelor de importanta nationala si asupra celor care vizeaza sistemul judiciar in ansamblul sau;
c) comunica reprezentantilor mass-media, la cerere sau din oficiu, informatiile cu caracter public privind cariera si traseul profesional al magistratilor;
d) cere instantelor si parchetelor, ori de cate ori este necesar, date si informatii punctuale pentru documentarea raspunsurilor la unele solicitari complexe ale presei;
e) valorifica mediatic hotararile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii privind apararea independentei justitiei, a independentei, impartialitatii, reputatiei profesionale si imaginii magistratilor;
f) informeaza, in conditiile stabilite in Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezentantii mass-media, acreditati la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii, despre hotararile luate de Sectiile Consiliului prin care a fost incuviintata perchezitia, masura retinerii sau arestarea preventiva fata de magistratii aflati in activitate, precum si cu privire la hotararile prin care au fost aplicate sanctiuni disciplinare;
g) informeaza din oficiu sau la cerere reprezentantii mass-media despre aspecte ce tin de activitatea Inspectiei Judiciare, in limitele de publicitate ale acesteia;
h)    redacteaza buletinul informativ lunar al Consiliului Superior al Magistraturii „Infoletter” si asigura publicarea si distribuirea sa in format electronic instantelor, parchetelor si reprezentantilor mass-media acreditati la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii.
i)    in cazul identificarii in mass-media a unor situatii aflate sub incidenta Legii audiovizualului nr. 504/2002 si a Deciziei nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual, referitoare la institutiile sistemului judiciar si/sau a
magistratilor din cadrul acestora, propune Presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii exercitarea dreptului la replica sau la rectificare, dupa caz si/sau sesizarea Consiliului National al Audiovizualului, in conformitate cu reglementarile mentionate si in functie de natura situatiei constatate.

Capitolul II. REGULI APLICABILE IN PROCESUL PENAL, IN FAZA DE URMARIRE PENALA, IN PROCEDURILE DESFASURATE IN FATA JUDECATORULUI DE DREPTURI SI LIBERTATI SI JUDECATA, IN PROCEDURA DE CAMERA PRELIMINARA SI JUDECATA.

Sectiunea 1. Reguli generale

Articolul 19 - Instantele si parchetele, potrivit competentelor ce le revin, sunt obligate sa asigure, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 544/2001 si ale Legii nr. 677/2001, informarea corecta si prompta a reprezentantilor mass-media cu privire la activitatea desfasurata.
Articolul 20 - Comunicarea instantelor si parchetelor cu mass-media se desfasoara cu respectarea limitelor stabilite prin actele normative care reglementeaza activitatea acestora2, precum si prin alte acte normative care contin dispozitii privind activitatea desfasurata de institutiile mentionate3.
Articolul 21 - Accesul reprezentantilor mass-media la informatiile care rezulta din activitatea instantelor si parchetelor trebuie exercitat astfel incat sa nu aduca atingere valorilor ocrotite de lege. De aceea, sunt necesare masuri din partea autoritatilor judiciare pentru a asigura un raport de proportionalitate intre limitarea accesului la informatiile publice si protectia valorilor sociale ocrotite. Autoritatile judiciare vor indica motivele pentru care o informatie avand acest caracter este exceptata de la comunicare.

Sectiunea 2. Reguli aplicabile in faza de urmarire penala

Articolul 22 - Comunicarea Ministerului Public cu mass-media in timpul urmaririi penale se realizeaza cu respectarea specificului acestei faze a procesului penal, care se desfasoara fara publicitatea caracteristica judecatii.
Articolul 23 - Regulile stabilite in prezenta sectiune au drept scop respectarea prezumtiei de nevinovatie, protectia vietii private si de familie, evitarea perturbarii sau periclitarii bunei desfasurari a urmaririi penale si punerii in pericol a sigurantei victimei, a martorilor sau a membrilor familiilor acestora.
Articolul 24 - Dosarele aflate pe rolul parchetelor nu pot fi studiate de reprezentantii mass-media, accesul acestora la informatiile de interes public privind stadiul in care se afla cercetarile efectuate in cauza realizandu-se prin emiterea de comunicate sau prin comunicarea de informatii la cerere, in conditiile legii.
Articolul 25 - (1) Comunicarea de informatii privind stadiul actelor de cercetare reprezentantilor mass-media poate fi facuta numai dupa ce exista suspect in cauza. Daca fapta ce formeaza obiectul dosarului penal prezinta un grad de pericol social ridicat sau justifica un interes deosebit pentru public pot fi comunicate informatii despre inceperea urmaririi penale cu privire la fapta si masurile dispuse in cauza in vederea identificarii faptuitorului sau pentru strangerea probelor, cu exceptia situatiei in care prin transmiterea acestor informatii s-ar periclita rezultatul anchetei.
(2) Informatiile mentionate la alineatul (1) se refera la urmatoarele aspecte: s-a inceput urmarirea penala, s-a pus in miscare actiunea penala, s-a luat masura retinerii, s-a solicitat instantei competente luarea/prelungirea masurilor preventive, s-a finalizat urmarirea penala, s-a dispus o solutie de netrimitere in judecata, s-a dispus trimiterea in judecata, fiind intocmit si inaintat rechizitoriul catre instanta. Comunicatele sau comunicarile de informatii la cerere pot cuprinde si informatii cu privire la persoana fata de care masurile au fost dispuse, fapta retinuta si incadrarea juridica a acesteia si motivele care au determinat adoptarea solutiei sau luarea masurii respective.
(3) Informatiile privind existenta unei plangeri sau denunt pe rolul organelor de urmarire penala referitoare la posibila savarsire a unor fapte de natura penala, precum si datele cuprinse in aceste acte de sesizare nu sunt publice. In mod exceptional, in situatia in care autorul sesizarii anunta in mod public ca acest act a fost inregistrat la organul de urmarire penala, se poate confirma sau infirma de catre unitatea de parchet competenta imprejurarea respectiva. In cazul sesizarii organelor de urmarire penala din oficiu, pot fi emise comunicate in acest sens cu acordul procurorului de caz.
(4) Comunicarea informatiilor privind existenta unui suspect in cauza si a masurilor dispuse fata de acesta poate fi facuta din oficiu sau la cererea reprezentantilor mass-media, numai dupa ce persoanei care a dobandit calitatea de suspect i se aduce la cunostinta aceasta calitate sau, daca aceasta nu este posibila, numai dupa luarea masurilor necesare pentru aducerea la cunostinta.
(5) Accesul la categoriile de informatii mentionate la alineatele (1), (2) si (3) poate fi restrictionat daca procurorul de caz apreciaza ca prin comunicarea acestora se pericliteaza rezultatul anchetei.
(6) Informatiile privind actele procedurale efectuate in timpul anchetei penale, cum ar fi audierea persoanelor - indiferent de calitatea acestora, ridicarile de documente si obiecte, perchezitiile domiciliare sau informatice pot fi comunicate dupa realizarea acestor activitati si daca divulgarea acestora nu afecteaza mersul anchetei penale sau dreptul la imagine ca parte a dreptului la viata privata al persoanelor implicate. Informarea publica referitoare la aceste activitati judiciare poate fi realizata prin una din urmatoarele modalitati:
a) Prin confirmarea efectuarii activitatilor judiciare mentionate la acest alineat, la solicitarea reprezentantilor mass-media;
b) Prin emiterea unui comunicat cu privire la faptul ca s-au derulat activitatile judiciare mentionate la acest alineat;
c) In cazul in care, prin raportare la imprejurarile concrete ale unei cauze, se apreciaza ca prin informarea publicului asupra activitatilor judiciare desfasurate poate fi afectat mersul anchetei penale, se va comunica faptul ca, in acel moment al anchetei nu pot fi facute precizari, urmand ca imediat ce stadiul cercetarilor va permite sa fie emis un comunicat.
(7)    In mod exceptional, daca reprezentantii mass-media sunt prezenti la locu!
unde se desfasoara activitatile mentionate fa alineatul (6) si nu exista riscul afectarii
mersului anchetei penale sau dreptul la imagine ca parte a dreptului la viata privata
al persoanelor implicate, se va confirma existenta unei proceduri in curs.
(8) Dupa sesizarea instantei prin rechizitoriu, in cazul faptelor care prezinta un grad de pericol social ridicat sau justifica un interes deosebit pentru public, parchetele vor da comunicate prin care vor informa opinia publica cu privire la emiterea rechizitoriului si trimiterea in judecata a persoanelor fata de care s-au efectuat cercetari.
Articolul 26 – (1) Reprezentantilor mass-media nu le pot fi eliberate copii sau extrase din actele sau inscrisurile referitoare la probele din dosarele aflate pe rolul organelor de urmarire penala4 si nici copii ale inregistrarilor audio/video realizate in cadrul procedurii de identificare si retinere a persoanelor sau executare a mandatului de arestare, de flagrant ori in alte momente procedurale din cursul anchetei penale provenind de la autoritatile judiciare.
(2) Prin exceptie de la dispozitiile alineatului (1), pot fi puse la dispozitia  reprezentantilor mass-media imagini ale obiectelor, bunurilor, sumelor de bani sau ale altor valori care au facut obiectul infractiunii sau de care persoanele cercetate s-au folosit la savarsirea faptelor ori au rezultat din comiterea acestora, precum si a spatiilor in care acestea au fost gasite.
Articolul 27 - (1) La cerere, reprezentantilor mass-media le pot fi eliberate extrase ale rechizitoriului, ale acordurilor de recunoastere a vinovatiei sau ale actelor prin care au fost luate urmatoarele masuri procesuale: inceperea urmaririi penale, continuarea urmaririi penale fata de suspect, punerea in miscare a actiunii penale, luarea masurilor preventive care intra in competenta procurorului, luarea masurii retinerii si sesizarea instantei competente in vederea luarii masurii arestului la domiciliu sau a arestarii preventive; extrasul va cuprinde situatia de fapt, dupa asigurarea protectiei datelor cu caracter personal, eliminarea pasajelor din care rezulta informatii prin a caror divulgare se incalca dreptul la respectarea vietii private, precum si a celor referitoare la probe si analiza acestora. Cererea se aproba de catre purtatorul de cuvant al parchetului, cu consultarea procurorului de caz, sau in lipsa acestuia, a conducatorului parchetului.
(2) Din cuprinsul extraselor mentionate la alin. (1) trebuie sa rezulte numele suspectului sau inculpatului, incadrarea juridica a faptelor pentru care se efectueaza cercetari si situatia de fapt retinute in cauza.
(3) In cazul solutiilor de clasare sau de renuntare la urmarirea penala, se pot elibera, la cerere copii, din care in prealabil au fost eliminate datele cu caracter personal, pasajele din care rezulta informatii prin a caror divulgare se incalca dreptul la respectarea vietii private, precum si cele care se refera la continutul unor probe si masuri dispuse, daca prin mentionarea acestora se pericliteaza desfasurarea procesului penal in alte cauze. Cererea se aproba de catre purtatorul de cuvant, cu consultarea conducatorului parchetului.
(4) Prin exceptie de la prevederile alineatului (1), in considerarea motivelor mentionate la articolul 36, nu pot fi eliberate reprezentantilor mass-media copii ale actelor si solutiilor din dosarele avand obiectele mentionate la art. 6 lit. a) din dispozitivul Hotararii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 308 din 5 martie 2009 privind derularea proiectului Jurindex5, precum si obiectele corespondente care rezulta din reglementarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sectiunea 21 - Reguli aplicabile in procedurile desfasurate in fata judecatorului de drepturi si libertati

Articolul 271 - Comunicarea cu mass-media in timpul procedurilor desfasurate in fata judecatorului de drepturi si libertati se realizeaza cu respectarea specificului acestei faze a procesului penal, care se desfasoara, in majoritatea cazurilor, fara publicitatea caracteristica judecatii.
Articolul 272 - Dosarele aflate pe rolul instantelor, in procedurile desfasurate in fata judecatorului de drepturi si libertati, in camera de consiliu, nu pot fi studiate de reprezentantii mass-media, carora nu le pot fi eliberate nici copii ale actelor din aceste dosare. La cerere sau din oficiu, pot fi comunicate informatii, respectiv pot fi emise comunicate referitoare la solutiile adoptate cu privire la masurile preventive, masurile asiguratorii, aplicarea provizorie a masurilor de siguranta cu caracter medical, masura internarii nevoluntare si contestatia cu privire la durata urmaririi penale.
Articolul 273 - Reprezentantilor mass-media nu le pot fi eliberate extrase sau copii ale incheierilor prin care au fost solutionate cererile, propunerile si sesizarile privind incuviintarea perchezitiilor si a folosirii metodelor si tehnicilor speciale de supraveghere sau cercetare ori a altor procedee probatorii potrivit legii, emiterea unui mandat de aducere, aplicarea provizorie a masurilor de siguranta cu caracter medical si a masurii internarii nevoluntare.
(2) In cazul incheierilor prin care judecatorul de drepturi si libertati s-a pronuntat asupra masurilor preventive, masurilor asiguratorii si contestatiei privind durata urmaririi penale, se pot elibera, la cerere extrase din care in prealabil au fost eliminate datele cu caracter personal, pasajele referitoare la continutul unor probe daca din prezentarea sau analizarea acestora rezulta informatii prin a caror divulgare se incalca dreptul la respectarea vietii private sau se pericliteaza mersul anchetei si referirile la activitatile de cercetare care vor fi efectuate in continuare, numele martorilor si ale partii vatamate. Cererea se aproba de catre purtatorul de cuvant al instantei, cu consultarea judecatorului care a solutionat cauza, sau in lipsa acestuia, a presedintelui instantei.
(3) Daca exista o solicitare din partea reprezentantilor mass-media, de comunicare a solutiilor pronuntate cu privire la masurile preventive, masurile asiguratorii si contestatia privind durata urmaririi penale, un extras al minutei pronuntate in cauzele respective poate fi transmis la adresele de e-mail indicate, dupa eliminarea datelor cu caracter personal.
Articolul 274 - Evidentele privind incuviintarea perchezitiilor si a folosirii metodelor si tehnicilor speciale de supraveghere sau cercetare ori a altor procedee probatorii potrivit legii nu pot fi consultate de reprezentantii mass-media.

Sectiunea 22 - Reguli aplicabile in procedura de camera preliminara

Articolul 275 - Comunicarea cu mass-media in timpul procedurii de camera preliminara se realizeaza cu respectarea specificului acestei faze a procesului penal, care se desfasoara fara publicitatea caracteristica judecatii.
Articolul 276 - Dosarele aflate pe rolul  instantelor, in procedura desfasurata in camera preliminara, nu pot fi studiate de reprezentantii mass-media. La cerere sau din oficiu, pot fi comunicate informatii, respectiv pot fi emise comunicate privind inregistrarea pe rolul instantei a rechizitoriului, fapta pentru care inculpatul a fost trimis in judecata, cu descrierea sumara a acesteia si textele de lege in care a fost incadrata, precum si cu privire la solutiile pronuntate.
Articolul 277 – (1) Reprezentantilor mass-media nu le pot fi eliberate extrase sau copii ale actelor din dosarele inregistrate pe rolul judecatorului de camera preliminara. Dispozitiile art. 273 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
(2) La cerere, reprezentantilor mass-media le poate fi eliberat un extras al rechizitoriului, dispozitiile art. 27 alin. (1) si (2) fiind aplicabile in privinta cuprinsului acestuia.
 (3) La cerere, reprezentantilor mass-media li se poate transmite prin e-mail un extras al minutei ori le poate fi eliberata o copie a solutiilor pronuntate de judecatorul de camera preliminara, cu asigurarea protectiei datelor cu caracter personal si eliminarea pasajelor referitoare la continutul unor probe daca din prezentarea sau analizarea acestora rezulta informatii prin a caror divulgare se incalca dreptul la respectarea vietii private sau se pericliteaza judecarea cauzei pe fond.
 (4) Cererile prevazute la alin. (2) si (3) se aproba de catre purtatorul de cuvant al instantei, cu consultarea judecatorului de camera preliminara caruia cauza i-a fost repartizata, iar in lipsa acestuia a presedintelui instantei. Refuzul eliberarii de copii poate fi justificat de exceptiile mentionate in articolul 36 si va fi intotdeauna motivat.

Sectiunea 3 - Reguli aplicabile in faza de judecata a procesului penal

§ 3.1. - Natura publica a sedintelor de judecata, asa cum a fost prevazuta in conventii si in Constitutie
Articolul 28 - (1) Natura publica a sedintelor de judecata este un principiu juridic fundamental, fiind prevazut de articolul 127 din Constitutia Romaniei. Principiul conform caruia infaptuirea justitiei trebuie sa fie realizata in mod public este stipulat si de articolul 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului (Conventie).
(2) Orice persoana are dreptul la respectarea vietii sale private si de familie, articolul 8 din Conventie garantand acest drept. Acest drept trebuie coroborat cu libertatea de exprimare, inclusiv dreptul fiecarei persoane de a primi si de a transmite informatii6.
(3) Principiile mentionate la alineatele (1) si (2) au o pondere egala. Este atributul instantei care solutioneaza cauza sa puna in balanta importanta liberului acces a publicului in sala de judecata si a protectiei celorlalte drepturi mentionate in Conventie, dat fiind ca natura publica a sedintelor de judecata tinde sa incalce, inevitabil, intr-o anumita masura, obligatia de a respecta viata privata si de familie.
Articolul 29 - Principiul de baza este ca sedintele sa fie accesibile tuturor, inclusiv presei, insa instanta va aprecia, acolo unde este cazul, daca accesul publicului in sala de judecata trebuie restrictionat sau interzis. Presedintele completului poate sa instituie interdictii sau sa impuna restrictii7 care tin de specificul cauzei deduse judecatii8. In cazul in care presedintele decide sa interzica accesul publicului si al reprezentantilor mass-media in sala de judecata pe durata desfasurarii sedintei, motivele luarii acestei decizii se comunica intotdeauna in mod public.
Articolul 30 - In cazul in care persoanele prezente depasesc capacitatea salii de judecata, presedintele completului poate decide, de asemenea, restrictionarea accesului. Se va avea in vedere ca, indiferent de criteriul care se va aplica pentru a se stabili care dintre persoanele neparticipante la proces vor asista la sedinta de judecata, in sala sa ramana si reprezentanti ai mass-media.

§ 3.2. - Reguli generale privind prezenta mass-media in instanta si accesul in timpul sedintelor de judecata

Articolul 31 - (1) Sedintele de judecata publice sunt intotdeauna accesibile jurnalistilor fara mijloacele de inregistrare tehnica.
(2) Sedintele de judecata sunt nepublice atunci cand legea instituie aceasta interdictie sau cand presedintele completului a declarat sedinta de judecata nepublica, cu respectarea conditiilor prevazute de lege.
Articolul 32 - (1) Filmarea, fotografierea si inregistrarea audio in salile de judecata se vor efectua numai cu acordul presedintelui completului de judecata. Fotoreporterii si echipele de radio si televiziune trebuie sa solicite in prealabil (recomandabil cu 24 ore inainte de sedinta), prin intermediul biroului de informare si relatii publice din cadrul instantei, permisiunea privind accesul in sala de sedinta, cu indicarea cauzelor in care solicita efectuarea de inregistrari9.
(2) In cazul in care li se permite accesul in sala de judecata, in timpul sedintei, reprezentantii mass-media pot realiza inregistrari video si audio, cu incuviintarea presedintelui completului, a unuia sau mai multora dintre urmatoarele momente: intrarea in sala a membrilor completului, deschiderea sedintei de catre presedintele completului, citirea capetelor de acuzare, concluziile finale ale procurorului in cauzele penale, pledoariile avocatilor si pronuntarea hotararii. Presedintele completului de judecata apreciaza in ce masura reprezentantii mass-media pot face inregistrari ale altor parti din sedinta. Referitor la situatiile mentionate anterior, presedintele completului intreaba membrii completului, grefierul, avocatii, expertii si interpretii daca au obiectii cu privire la inregistrarea momentelor incuviintate. Momentele in legatura cu care una dintre persoanele mentionate in acest alineat a formulat obiectii nu pot fi inregistrate.
(3)    Nu este permisa transmiterea in direct a sedintelor de judecata.
 (4)    Este interzisa difuzarea inregistrarilor sau imaginilor captate fara acordul presedintelui completului de judecata, in cazul incalcarii acestei interdictii, va fi sesizat Consiliul National al Audiovizualului.
(5) Inregistrarile video si audio, precum si fotografiile vor fi realizate dintr-o pozitie fixa. Instanta poate impune conditia ca acestea sa fie aranjate special in sala, astfel incat sa fie asigurat cadrul solemn. Pentru desfasurarea normala a procedurilor, completul de judecata poate decide sa fie admis doar un numar limitat de echipe de filmare, in ordinea solicitarilor.
(6) In situatia in care nu este permis reprezentantilor mass-media accesul in sala de judecata, fotoreporterilor li se ofera posibilitatea de a face fotografii, iar echipelor de televiziune ii se permite filmarea de cadre inainte de inceperea sedintei.
(7) Reprezentantii mass-media pot realiza inregistrari in afara salii de judecata, in locurile din cadrul instantei anume stabilite de catre biroul de informare publica si relatii cu presa.

§ 3.3. - Reguli specifice privind difuzarea imaginilor cu partile, martorii si alti participanti, in cadrul sedintelor de judecata
Articolul 33 - (1) In inregistrarile audio si video partile, martorii si ceilalti participanti la proces pot aparea numai cu incuviintarea completului de judecata si daca nu au exprimat obiectii in acest sens. In cauzele penale, completul de judecata nu va aproba ca persoanele inculpate sa fie filmate, cu exceptia situatiei in care inculpatul nu are obiectii10. De asemenea, in cauzele penale, persoanele vatamate nu pot fi filmate fara acordul acestora, ele fiind, prin definitie, participantii vulnerabili la procedurile judiciare11.
(2) Pe langa protectia prevazuta la alineatul (1), in conformitate cu dispozitiile art. 352 alin. (9) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare, pe durata judecatii, completul de judecata poate interzice expres publicarea si difuzarea, prin mijloace scrise sau audiovizuale, de texte, desene, fotografii sau imagini de natura a dezvalui identitatea persoanei vatamate, a partii civile, a partii responsabile civilmente sau a martorilor. Aceasta masura se dispune in conditiile prevazute la art. 352 alin. (3) sau (4) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala.
 (3) – Masura prevazuta la alineatul (2) este adusa la cunostinta publicului si reprezentantilor mass-media, prin intermediul Biroului de informare si relatii cu publicul, care va intreprinde demersurile necesare in vederea publicarii pe site-ul instantei a unui comunicat in acest sens. Comunicatul va cuprinde numarul dosarului, termenul pentru care s-a dispus masura si actiunile interzise.
(4) In cazul in care masura prevazuta la alineatul (2) este dispusa in timpul sedintei de judecata, reprezentantii mass-media prezenti in sala sunt obligati sa o respecte si sa nu transmita altor jurnalisti materialele interzise a fi difuzate.
Articolul 34 - Echipele de filmare care au primit aprobare pot inregistra cadre largi cu publicul din sala de judecata sau din alte parti ale sediului instantei, fara a fixa cu obiectivul camerei de filmat o anumita persoana din public12. Persoanele care asista la sedinta de judecata pot aparea in inregistrarile video si audio numai daca si-au exprimat anterior acordul.

§ 3.4. - Reguli privind solicitarile scrise ale mass-media referitoare la informatiile de interes public ce rezulta din activitatea de judecata in procesul penal
    
Articolul 35 - Judecata cauzei are loc in conditii de publicitate, cu exceptia cazurilor prevazute de lege. In aceasta faza, accesul reprezentantilor mass-media la informatiile de interes public care rezulta din dosarele penale este mai larg fata de faza de urmarire penala.
Articolul 36 - Furnizarea de informatii de interes public privind activitatea judiciara poate fi restransa in interesul moralitatii, ai ordinii publice ori al securitatii nationale sau cand o impun interesele minorilor ori protectia vietii private a partilor in proces sau a altor persoane. Dreptul ia liberul acces la informatii de interes public poate fi restrans si atunci cand, in imprejurari speciale, instanta apreciaza ca publicitatea ar fi de natura sa aduca atingere infaptuirii justitiei.
Articolul 37 - La cererea reprezentantilor mass-media, pot fi comunicate informatii privind stabilirea primului termen de judecata, precum si a termenelor ulterioare, stadiul in care se afla judecata (cercetare judecatoreasca, dezbateri, repunere pe rol, pronuntare etc.), masurile dispuse de instanta la termenele de judecata (efectuarea unei expertize, audierea partilor si a martorilor), solutiile pronuntate.
Articolul 38 - (1) Reprezentantii mass-media pot consulta dosarele aflate pe rolul instantelor, cu respectarea ordinii de solicitare si a masurilor de asigurare a integritatii documentelor si numai in masura in care este posibila punerea acestora la dispozitie. Cererea se aproba de catre purtatorul de cuvant al instantei, cu consultarea presedintelui completului sau, in lipsa acestuia, a presedintelui instantei.
(2) Refuzul consultarii dosarului poate fi justificat de exceptiile mentionate in articolul 36 si va fi intotdeauna motivat.

    Varianta I
(3) In perioada cuprinsa intre data finalizarii procedurii de camera preliminara si primul termen de judecata, in conditiile prevazute la alineatul (1), se va permite doar eliberarea unui extras al rechizitoriului13, dispozitiile art. 27 alin. (1) si (2) fiind aplicabile in privinta cuprinsului acestuia. Dupa primul termen de judecata, se poate elibera o copie a rechizitoriului, dupa asigurarea protectiei datelor cu caracter personal, cu exceptia situatiei in care completul de judecata a stabilit ca judecarea cauzei se va realiza in sedinta nepublica.

Varianta II
(3) In perioada cuprinsa intre data finalizarii procedurii de camera preliminara si primul termen de judecata, in conditiile prevazute la alineatul (1), se va permite doar eliberarea unei copii a rechizitoriului, dupa asigurarea protectiei datelor cu caracter personal.

(4) Dosarele privind cauzele care au fost sau sunt judecate in sedinta nepublica, precum si cele care presupun confidentialitate nu pot fi consultate de reprezentantii mass-media, carora nu le pot fi eliberate nici copii ale actelor si hotararilor pronuntate in cauzele respective.

Articolul 39 - Evidentele instantei privitoare la activitatea de judecata pot fi consultate, cu respectarea ordinii de solicitare si numai in masura in care este posibila punerea acestora la dispozitie. Evidentele speciale ale instantei care presupun confidentialitate, nu pot fi consultate de reprezentantii mass-media.
Articolul 40 - La cerere, reprezentantilor mass-media le pot fi eliberate copii ale actelor dosarului sau ale hotararilor pronuntate ori extrase din acestea, cu asigurarea protectiei datelor cu caracter personal si eliminarea pasajelor referitoare la continutul unor probe daca din prezentarea sau analizarea acestora rezulta informatii prin a caror divulgare se incalca dreptul la respectarea vietii private sau se pericliteaza rezultatul cercetarii judecatoresti. Cererea se aproba de catre purtatorul de cuvant al instantei, cu consultarea presedintelui completului sau, in lipsa acestuia a presedintelui instantei. Refuzul eliberarii de copii poate fi justificat de exceptiile mentionate in articolul 36 si va fi intotdeauna motivat.
Articolul 41 - In situatia cauzelor solutionate definitiv cererile de consultare a dosarului si de eliberare de copii din acesta se aproba de purtatorul de cuvant cu consultarea presedintelui instantei la care dosarul este arhivat.
Articolul 42 - In cazul hotararilor prin care s-a dispus, in cursul judecatii, asupra masurilor preventive se pot elibera, la cerere, copii, din care in prealabil au fost eliminate datele cu caracter personal, pasajele referitoare la continutul unor probe daca din prezentarea sau analizarea acestora rezulta informatii prin a caror divulgare se incalca dreptul la respectarea vietii private sau se pericliteaza rezultatul cercetarii judecatoresti si referirile la activitatile de cercetare care vor fi efectuate in continuare, numele martorilor si ale partii vatamate. Cererea se aproba de catre purtatorul de cuvant al instantei, cu consultarea presedintelui completului, sau in lipsa acestuia, a presedintelui instantei.
Articolul 43 - In considerarea motivelor mentionate la articolul 36, nu pot fi eliberate      mass-mediei extrase si copii ale actelor si hotararilor din dosarele avand obiectele mentionate la art. 6 lit. a) din dispozitivul Hotararii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 308 din 5 martie 2009 privind derularea proiectului Jurindex14, precum si obiectele corespondente care rezulta din reglementarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sectiunea 4. Reguli valabile in faza de executare

Articolul 44 - Pentru a nu prejudicia reintegrarea in societate a persoanelor condamnate, dupa executarea hotararii nu vor fi furnizate informatii in legatura cu infractiunea comisa anterior, cu exceptia cazului in care persoanele condamnate au consimtit in mod expres la divulgarea identitatii lor ori acestea sau faptele lor sunt din nou de interes public.

Capitolul III. REGULI APLICABILE IN PROCESUL CIVIL LATO SENSU

Articolul 45 - In cadrul procesului civil, intrucat litigiul priveste doar raporturile dintre parti, caracterul public ai informatiilor care rezulta din activitatea de judecata este mai putin pronuntat si ca atare interesul publicului este mai redus. De aceea, dreptul la respectarea vietii private si de familie poate determina limitari importante ale accesului reprezentantilor mass-media la aceste informatii.
Articolul 46 – (1) In materia contenciosului administrativ si contraventional, precum si in alte cauze in care exista un interes public, reprezentantii mass-media pot consulta, la cerere, dosarele si pot obtine copii din acestea. Prin raportare la prevederile articolului 45, consultarea dosarelor si eliberarea de copii ale actelor si hotararilor din celelalte dosare sunt limitate, solicitarile reprezentantilor mass-media fiind evaluate cu mai multa exigenta.
(2) Pana la fixarea primului termen de judecata, reprezentantii mass-media pot consulta doar cererea de chemare in judecata, acestora neputand sa le fie eliberate copii ale actelor aflate la dosarul cauzei.
Articolul 47 - Solicitarile privind comunicarea de informatii, consultarea dosarelor, eliberarea de copii din acestea si accesul in sedintele de judecata se solutioneaza cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor Capitolului II, Sectiunea 1 si respectiv Sectiunea 3 din prezentul Ghid, tinand cont de specificul procesului civil. In situatia dosarelor solutionate irevocabil, respectiv definitiv, in cazul cererilor formulate dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, cererile de consultare a dosarului si eliberare de copii din acesta se aproba de purtatorul de cuvant, cu consultarea presedintelui instantei, respectiv al sectiei la care dosarul este arhivat.
Articolul 48 - Nu pot fi eliberate reprezentantilor mass-media copii sau extrase din actele si hotararile avand obiectele mentionate la art. 6 lit. b), c) si d) din dispozitivul Hotararii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 308 din 5 martie 2009 privind derularea proiectului Jurindex15, precum si obiectele corespondente care rezulta din reglementarea Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, cu modificarile si completarile ulterioare.

Capitolul IV. DISPOZITII FINALE

Articolul 49 - Recomandarile din prezentul Ghid se valorifica in:
fisele postului aferente personalului din cadrul structurilor de comunicare si a purtatorului de cuvant, prin individualizarea atributiilor specifice in domeniul informarii publice si relatiilor cu presa;
instructiunile si procedurile de lucru interne ale structurilor de comunicare din cadrul CSM, instantelor si parchetelor.
Articolul 50 - Prezentul Ghid intra in vigoare in termen de 15 zile de la data aprobarii sale prin Hotarare a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, data de la care se abroga Hotararea Plenului CSM nr. 277 din 13.04.2006, de aprobare a Ghidului de bune practici pentru cooperarea intre instante, parchetele de pe langa acestea si mass-media si Hotararea Plenului CSM nr. 542 din 5 iunie 2008, de aprobare a Ghidului de bune practici pentru cooperarea intre purtatorul de cuvant al CSM, omologii acestuia de la instantele si parchetele de pe langa acestea si mass-media.
Articolul 51 - Prezentul Ghid se publica pe site-ul CSM si se comunica instantelor, parchetelor si institutiilor de presa din Romania.

1) Biroul de Informare Publica si Relatii cu Mass Media, Biroul de informare si relatii publice, Biroul de informare publica si relatii cu mass-media, Biroul de informare publica si relatii cu presa.
2) Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior ai Magistraturii nr. 387/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentul de ordine interioara al parchetelor aprobat prin Ordinul Ministrului Justitiei nr. 529/2007.
3)  Codul de procedura penala, Codul de procedura civila.
4) Este greu de acceptat existenta unui interes legitim de a obtine inscrisuri disparate, care, scoase astfel din ansamblul probatoriului administrat, pot crea aparente care sa prejudicieze interesul anchetei si drepturile persoanelor implicate in aceste proceduri.
5)  Tradarea (art. 155 C.p.), tradarea prin ajutarea inamicului (art. 156 C.p.), tradarea prin transmitere de secrete (art. 157 C.p.), actiunile dusmanoase contra statului (art. 158 C.p.), atentatul care pune in pericol securitatea statului (art. 160 C.p.), atentatul contra unei colectivitati (art. 161 C.p.), subminarea puterii de stat (art. 162 C.p.), actele de diversiune (art. 163 C.p.), subminarea economiei nationale (art. 165 C.p.), propaganda in favoarea statului totalitar (art. 166 C.p.), actiuni impotriva ordinii constitutionale (art. 1661 C.p.), complotul (art. 167 C.p.), compromiterea unor interese de stat (art. 168 C.p.), comunicarea de informatii false (art. 1681 C.p.), divulgarea secretului care pericliteaza securitatea statului (art. 169 C.p.), nedenuntarea (art. 170 C.p.), infractiuni contra unui stat strain (art. 171 C.p.), violul (art. 197 C.p.), actul sexual cu un minor (art. 198 C.p.), perversiunea sexuala (art. 201 C.p.), incestul (art. 203 C.p.), hartuirea sexuala (art. 2031 C.p.), contaminarea venerica si transmiterea sindromului imunodeficitar dobandit (art. 309 C.p), cerere privind interceptari si inregistrari audio-video (art. 911 si urmatoarele C.p.p.), cerere privind efectuarea de perchezitii (art. 100 si urmatoarele C.p.p.), luarea masurii obligatorii la tratament medical (art. 113 C.p. si art. 162 C.p.p.), luarea masurii internarii medicale (art. 114 C.p. si art. 162 C.p.p.), inlocuirea tratamentului medical (art. 431 C.p.p.), inlocuirea sau incetarea internarii medicale (art. 434 C.p.p.), sustragerea de la tratament medical (art. 3091 C.p.), internarea medicala, obligarea la tratament medical, rele tratamente aplicate minorului (art. 306 C.p.), pornografia infantila (art. 18 din Legea nr. 678/2001), infractiuni privind adoptia (O.U.G nr. 25/1997).
6)  Libertatea de exprimare este reglementata de articolul 10 din Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.
7) Potrivit articolului 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului: „accesul in sala de sedinta poate fi interzis presei si publicului pe intreaga durata a procesului sau a unei parti a acestuia, in interesul moralitatii, al ordinii publice ori al securitatii nationale intr-o societate democratica, atunci cand interesele minorilor sau protectia vietii private a partilor ia proces o impun sau in masura considerata absolut necesara de catre instanta, atunci cand, in imprejurari speciale, publicitatea ar fi de natura sa aduca atingere intereselor justitiei". in principiu, este vorba despre aceleasi fundamente pentru care poate fi restrictionata libertatea de exprimare, in conformitate cu prevederile art. 10 din Conventie, textul operand insa cu notiunile de ..autoritatea si impartialitatea sistemului judiciar Factori ce pot juca un rol in decizia de a restrictiona sau interzice accesul in sala de judecata sunt: dreptul partilor din proces la respectarea vietii private si de familie; pastrarea ordinii publice in instanta; securitatea nationala; natura cauzei judecate (litigiu penal, civil sau administrativ); dreptul la un proces echitabil; prezumtia de nevinovatie; influentarea partilor prin prezenta mass-media, in mod special a presei audiovizuale; interesul functionarii normale a justitiei; autoritatea, independenta si impartialitatea judecatorului
8)  Factorii ce pot juca un rol in decizia de a restrictiona sau interzice accesul in sala de judecata sunt: dreptul partilor din proces la respectarea vietii private si de familie; pastrarea ordinii publice in instanta; securitatea nationala; natura cauzei judecate (litigiu penal, civil sau administrativ); dreptul la un proces echitabil; prezumtia de nevinovatie; influentarea partilor prin prezenta mass-media, in mod special a presei audiovizuale; interesul functionarii normale a justitiei; autoritatea, independenta si impartialitatea judecatorului.
9) 9 Potrivit articolului 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului: „accesul in sala de sedinta poate fi interzis presei si publicului pe intreaga durata a procesului sau a unei part a acestuia, in interesul moralitatii, al ordinii publice ori al securitatii nationale intr-o societate democratica, atunci cand interesele minorilor sau protectia vietii private a partilor la proces o impun sau in masura considerata absolut necesara de catre instanta, atunci cand. in imprejurari speciale, publicitatea ar fi de natura sa aduca atingere intereselor justitiei". in principiu, este vorba despre aceleasi fundamente pentru care poate fi restrictionata libertatea de exprimare, in conformitate cu prevederile art. 10 din Conventie, textul operand insa cu notiunile de „autoritatea si impartialitatea sistemului judiciar".
10) Principiul de baza in dreptul penal este ca o persoana este considerata nevinovata pana la stabilirea vinovatiei sale printr-o hotarare penala definitiva (prezumtia de nevinovatie). Daca inregistrarile din timpul sedintei de judecata din care poate rezulta identitatea acuzatului circula liber inainte ca o condamnare sa fie pronuntata, acest fapt ar anticipa asupra hotararii care se va pronunta. Exista riscul ca, in situatia in care instanta a dispus o solutie de achitare, persoana implicata sa fi fost deja condamnata de catre opinia publica, in baza imaginilor transmise de mass-media. Prin urmare, si in aceasta faza se aplica dreptul la un proces echitabil.
11) In general, acestea ofera cu ocazia audierii detalii de natura strict personala. De aceea, in vederea protejarii vietii private si de familie a victimelor infractiunilor, nu pot fi realizate inregistrari in care acestea apar impotriva vointei lor.
12) Publicul trebuie sa poata participa la sedinta de judecata fara a avea preocuparea ca va fi filmat. Daca persoane din public doresc sa discute cu presa, o pot face in afara cladirii instantei.
13)  Se impune o astfel de restrictie deoarece este posibil ca sedinta de judecata sa fie declarata nepublica, indepartandu-se astfel riscul afectarii desfasurarii normale a intregii procedurii.
14) Tradarea (art. 155 C.p.), tradarea prin ajutarea inamicului (art. 156 C.p.), tradare prin transmitere de secrete (art. 157 C.p.), actiunile dusmanoase contra statului (art. 158 C.p.), atentatul care pune in pericol securitatea statului (art. 160 C.p.), atentatul contra unei colectivitati (art. 161 C.p.), subminarea puterii de stat (art. 162 C.p.), actele de diversiune (art. 163 C.p.), subminarea economiei nationale (art. 165 C.p.), propaganda in favoarea statului totalitar (art. 166 C.p.), actiuni impotriva ordinii constitutionale (art. 1661 C.p.), complotul (art. 167 C.p.), compromiterea unor interese de stat (art. 168 C.p.), comunicarea de informatii false (art. 168 C.p.), divulgarea secretului care pericliteaza securitatea statului (art. 169 C.p.), nedenuntarea (art. 170 C.p.), infractiuni contra unui stat strain (art. 171 C.p.), violul (art. 197 C.p.), actul sexual cu un minor (art. 198 C.p.), perversiunea sexuala (art. 201 C.p.), incestul (art. 203 C.p.), hartuirea sexuala (art. 2031 C.p.), contaminarea venerica si transmiterea sindromului imunodeficitar dobandit (art. 309 C.p), cerere privind interceptari si inregistrari audio-video (art. 911 si urmatoarele C.p.p.), cerere privind efectuarea de perchezitii (art. 100 si urmatoarele C.p.p.), luarea masurii obligatorii la tratament medical (art. 113 C.p. si art. 162 C.p.p.), luarea masurii internarii medicale (art. 114 C.p. si art. 162 C.p.p.), inlocuirea tratamentului medical (art. 431 C.p.p.), inlocuirea sau incetarea internarii medicale (art. 434 C.p.p.), sustragerea de la tratament medical (art. 3091 C.p.), internarea medicala, obligarea la tratament medical, rele tratamente aplicate minorului (art. 306 C.p.), pornografia infantila (art. 18 din Legea nr. 678/2001), infractiuni privind adoptia (O.U.G nr. 25/1997).
15) Adoptie, contestare paternitate, contestare recunoastere paternitate, deschidere procedura adoptie, divort prin acord, divort, dezvaluirea identitatii parintilor firesti, nulitate casatorie, plasament de urgenta, prelungire incredintare pentru adoptie, recunoastere paternitate, revocare incredintare pentru adoptie, stabilire domiciliu minor, stabilire paternitate, tagada paternitate, civil – punere sub interdictie; proprietate intelectuala – brevete de inventii.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.