Cum se suspenda temporar si se reglementeaza exportul de material lemnos?

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 17.05.2015 18:09 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Ministerul Mediului, Apelor şi Padurilor supune dezbaterii publice doua proiecte de Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului, care vizeaza reglementari mai stricte in ceea ce priveşte exporturile de material lemnos, precum şi suspendarea temporara a acestora.
Cele doua proiecte de act normativ au fost elaborate avand in vedere amploarea taierilor ilegale de padure din ultimii... 10 ani, efectele acestora asupra sanataţii şi siguranţei cetaţenilor, precum şi impactul asupra mediului.

In ultimii ani fenomenul taierilor ilegale a materialelor lemnoase a luat amploare.
Fenomenul defrisarilor contribuie cu 20% la emisiile de bioxid de carbon, in fiecare minut (la nivel global) dispar 20 ha de padure si cel putin 4,4 milioane de copaci sunt taiati zilnic.
 Capitalul natural – ecosistemele, biodiversitatea si resursele naturale – stau la baza economiilor, a societatilor si a fiecarui individ in parte iar valoarea acestui capital este de cele mai multe ori neglijata, sau partial constientizata, irosind mostenirea naturala, fara a intelege valoarea ei sau pierderile efective.
In acest sens, este necesara aplicarea unui management durabil al padurilor.
In Romania, conform datelor detinute de Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice – Serviciul Inventarul Forestier National, suprafata defrisata in perioada 2003-2005 a fost de 32.600 ha, iar volumul de lemn recoltat din paduri in intervalul 2008-2014 este estimat la o medie anuala de 26,7 milioane m³, in timp ce din datele Institutului National de Statistica reiese faptul ca volumul de masa lemnoasa autorizat si recoltat in acelasi interval de timp este de aprox. 18 milioane m³ pe an.
In baza cifrelor de mai sus rezulta faptul ca volumul de masa lemnoasa nefiscalizata este de aproximativ 8,7 milioane m³ implicand pierderi majore la bugetul de stat, simultan cu fragilizarea ecosistemelor naturale si aducand atingere dreptului la un mediu natural sanatos.

Cele doua proiecte de OUG vor fi supuse aprobarii in urmatoarea Şedinţa de Guvern. Acestea se regasesc in anexa prezentului comunicat:

Proiectul de Ordonanta de urgenta a Guvernului privind suspendarea exportului de material lemnos

Ordonanţa de urgenţa privind suspendarea exportului de materiale lemnoase
              Avand in vedere ca in ultimii ani fenomenul taierilor ilegale a materialelor lemnoase a luat amploare,
Ţinand cont de faptul ca defrisarile contribuie cu 20% la emisiile de bioxid de carbon, in fiecare minut (la nivel global) dispar 20 ha de padure si cel putin 4,4 milioane de copaci sunt taiati zilnic.
 Lunand in considerare faptul ca ecosistemele, biodiversitatea si resursele naturale  stau la baza economiilor, a societatilor si a fiecarui individ in parte şi apreciind ca valoarea acestui capital natural este de cele mai multe ori neglijata, sau doar partial constientizata, irosind mostenirea naturala fara a intelege valoarea ei sau pierderile efective,
Avand in vedere necesitatea aplicarii unui management durabil al padurilor,
            Ţinand cont de faptul ca in Romania, conform datelor detinute de Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice – Serviciul Inventarul Forestier National, suprafata defrisata in perioada 2003-2005 a fost de 32.600 ha, iar volumul de lemn recoltat din paduri in intervalul 2008-2014 este estimat la o medie anuala de 26,7 milioane m³, in timp ce din datele Institutului National de Statistica reiese faptul ca volumul de masa lemnoasa autorizat si recoltat in acelasi interval de timp este de aprox. 18 milioane m³ pe an,
             In baza cifrelor de mai sus rezulta faptul ca volumul de masa lemnoasa nefiscalizata este de aproximativ 8,7 milioane m³ implicand pierderi majore la bugetul de stat, simultan cu fragilizarea ecosistemelor naturale si aducand atingere dreptului la un mediu natural sanatos,
Luand in considerare faptul ca aceste elemente vizeaza interesul public, constituind situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
              In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
 Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanţa de urgenţa :
Articol unic -  Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţa se suspenda  exportul de material lemnos, sub forma de buşteni, cherestele şi lemn de foc,  incadrat la poziţiile tarifare 4401, 4403 şi 4407,  pana la data de 31 august 2015. 

Proiectul de Ordonanta de urgenta a Guvernului privind  stabilirea unor masuri pentru monitorizarea exporturilor şi a livrarilor intra-comunitare de material lemnos

Ordonanţa de urgenţa privind stabilirea unor masuri pentru monitorizarea exporturilor şi a livrarilor intra-comunitare de materiale lemnoase
         Avand in vedere faptul ca in ultimii ani fenomenul taierilor ilegale a materialelor lemnoase a luat amploare,
Ţinand cont de prevederile art. 4 şi 6 din Regulamentul (UE) 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţa lemn şi produse din lemn, prin care statul membru are obligaţia de lua masuri pentru atenuarea riscurilor cu privire la punerea pe piaţa a lemnului provenit din taieri ilegale,
        Luand in considerare prevederile art. 35 din Constituţia Romaniei, republicata, precum şi  obligatia Romaniei, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, de a asigura pentru cetaţenii sai un mediu inconjurator sanatos şi echilibrat ecologic,  
    Ţinand cont de faptul ca in Romania exista o suprafaţa de 6.448.000 ha inclusa in fondul forestieri din care 31% se afla in Reţeaua naţionala de arii naturale protejate,
    In contextul prevenirii schimbarilor de mediu şi catastrofelor naturale generate de activitaţile abuzive de despadurire şi al evitarii consecinţelor negative asupra sanataţii oamenilor, precum şi asupra diversitaţii speciilor,
     Dat fiind faptul ca Romania gazduieşte cea mai mare suprafaţa de paduri virgine şi cvasivirgine din Europa, care insa a fost redusa la aproximativ jumatate faţa de acum 20-25 de ani,
Ţinand cont de necesitatea aplicarii unui management durabil şi corespunzator al padurilor, care contribuie la imbunataţirea capacitaţii de sechestrare a emisiilor de carbon şi creşterea rezilienţei la schimbarile climatice,
      Intrucat o calitate buna a aerului, care conduce la protejarea sanataţii umane şi a mediului ca intreg, depinde in mare masura şi de suprafaţa de paduri şi vegetaţie,
Avand in vedere efectele despaduririlor asupra producerii inundaţiilor pe versanţi şi pierderile de vieţi omeneşti produse in ultimii 10 ani,
 Luand in considerare ca prin taierile necontrolate şi ilegale este favorizata fragmentarea habitatelor, apariţia alunecarilor de teren şi  amplificarea fenomenelor de eroziune torenţiala,
In vederea creşterii capacitaţii de control al punerii pe piaţa a lemnului şi prevenirii taierilor ilegale,
 Luand in considerare faptul ca aceste elemente vizeaza interesul public, constituind situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
 Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanţa de urgenţa.
Art. 1 In vederea monitorizarii exporturilor şi a livrarilor intra-comunitare de materiale lemnoase,  sub forma de buşteni, cherestele şi lemn de foc incadrate la poziţiile tarifare 4401, 4403 şi 4407 şi care sunt condiţionate de prezentarea avizului de insoţire a materialelor lemnoase, se instituie licenţa de supraveghere in scop statistic denumita in continuare LICENŢA.
Art. 2 In termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei Ordonanţe, orice operaţiune de export şi livrare intra-comunitara trebuie sa fie insoţita de Licenţa.
Art. 3 Licenţa se va emite pe fiecare operaţiune de export sau de livrare intra-comunitara şi va conţine urmatoarele: elementele de identificare ale emitentului, ale solicitantului, ale provenienţei masei lemnoase, incadrarea tarifara a acesteia , sortiment de material lemnos, specie, cantitate exprimata in metri cubi, preţul de vanzare, destinaţia, modalitatea de transport in afara ţarii şi biroul vamal prin care se face exportul sau punctul de trecere al frontierei Romaniei in cazul livrarilor intra-comunitare.
Art. 4. Procedura de emitere, documentaţia aferenta, atribuţiile autoritaţilor implicate in procesul de licenţiere a materialelor lemnoase care fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţa şi modelul licenţei se aproba prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistica,  al ministrului mediului, apelor şi padurilor, al ministerului finanţelor publice şi al ministrului economiei, comerţului şi turismului,  in termen de 30 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţa.
Art. 5 -Licenţa va fi emisa in condiţiile art. 4 de catre Institutul Naţional de Statistica  cu avizul Ministerului Mediului, Apelor şi Padurilor şi Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, pentru operaţiunile de export şi livrarile intra-comunitare.    
Art. 6. Se suspenda exporturile şi livrarile intra-comunitare de materiale lemnoase, pana la obţinerea de catre solicitanţi a Licenţei, in condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţa.
Art. 7 Constatarea şi controlul indeplinirii condiţiilor prevazute la art. 2 se realizeaza de catre personalul imputernicit al Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Ministerului Mediului, Apelor şi Padurilor.
Art.8 Masurile prevazute de prezenta ordonanţa de urgenţa işi inceteaza aplicabilitatea la data de 31 decembrie 2015.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.