Deblocare a restituirii imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 24.06.2015 16:44 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Guvernul a adoptat, printr-o Ordonanţa de Urgenţa, o serie de masuri necesare pentru deblocarea şi accelerarea procesului de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist.
Actul normativ completeaza şi clarifica anumite aspecte ale cadrului legislativ, astfel incat sa poata fi deblocata soluţionarea catorva mii de dosare de retrocedare aflate in analiza Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor.
In prezent, dupa doi ani de activitate, la nivelul Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor se constata un blocaj in soluţionarea unor dosare, cauzat, in principal, de doua aspecte.

Titularii unor dosare de despagubire nu deţin documente care sa ateste categoria de folosinţa a terenurilor solicitate, respectiv daca la data preluarii abuzive acestea erau terenuri agricole sau curţi-construcţii.
In aceste condiţii, deşi in dosar se face dovada dreptului de proprietate şi a intinderii acestuia, Comisia nu poate emite o decizie de validare pe motiv ca astfel, ar acorda masuri compensatorii peste limita de 50 de hectare de teren agricol, limita stabilita prin Legea 165/2013.
In acelaşi timp, Comisia nu poate lua nici decizia de a respinge dosarul, prin invalidare, avand in vedere faptul ca s-a facut dovada dreptului la acordarea de masuri compensatorii.
Astfel, din cele 6.000 de dosare analizate dupa intrarea in vigoare a Legii 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, pana in prezent, aproximativ 2.000 au fost inaintate Comisiei in vederea emiterii unei decizii.
Pentru aproximativ 4.000 de dosare, Secretariatul Comisiei Naţionale nu a putut inainta o propunere de decizie intrucat deşi documentele din dosare au confirmat existenţa şi intinderea dreptului de proprietate, nu s-a putut stabili şi respectarea limitei de 50 de hectare.
Acest blocaj are ca efect nerespectarea termenelor legale de soluţionare a dosarelor, termene stabilite prin Legea 165/2013.
Pe de alta parte, exista dosare in care, deşi entitaţile investite de lege cu soluţionarea notificarilor au propus acordarea de despagubiri/masuri compensatorii pentru construcţii, Comisia nu poate lua o decizie deoarece documentele existente in dosare nu ofera suficiente elemente din care sa reiasa suprafaţa şi/sau alcatuirea construcţiilor.

AVÂND IN VEDERE ACESTE SITUAŢII APARUTE IN PRACTICA, ORDONANŢA DE URGENŢA ADOPTATA DE GUVERN STABILEŞTE, IN MOD EXPRES, FAPTUL CA SUNT PREZUMATE CA AVÂND CATEGORIA DE CURŢI-CONSTRUCŢII, LA DATA PRELUARII ABUZIVE, TERENURILE IN SUPRAFAŢA DE PÂNA LA 1000 MP, SITUATE IN MEDIUL URBAN, ŞI DE PÂNA LA 3000 MP, SITUATE IN MEDIUL RURAL, DACA PE ACESTEA, LA MOMENTUL PRELUARII ABUZIVE, EXISTAU CONSTRUCŢII. LA STABILIREA ACESTOR SUPRAFAŢE AU FOST AVUTE IN VEDERE PROPUNERILE ENTITAŢILOR INVESTITE DE LEGE CU SOLUŢIONAREA NOTIFICARILOR DIN DOSARELE ANALIZATE PÂNA IN PREZENT DE CATRE SECRETARIATUL COMISIEI NAŢIONALE PENTRU COMPENSAREA IMOBILELOR.
IN URMA IDENTIFICARII ŞI CENTRALIZARII SUPRAFEŢELOR DIN APROXIMATIV 2.000 DE DOSARE IN CARE S-AU SOLICITAT DOCUMENTE IN VEDEREA STABILIRII CATEGORIEI DE FOLOSINŢA A TERENURILOR LA MOMENTUL PRELUARII ABUZIVE, IN APROXIMATIV 80% DINTRE ACESTEA, PROPUNERILE VIZEAZA ACORDAREA DE DESPAGUBIRI PENTRU SUPRAFEŢE MAI MICI SAU EGALE CU CELE MENŢIONATE.

De asemenea, pentru situaţia in care, din documentele existente la dosar nu reiese suprafaţa şi/sau alcatuirea construcţiilor pentru care se propun masuri compensatorii, se vor acorda despagubiri pentru o suprafaţa construita de 21 mp, folosindu-se valorile minime din grila notariala aplicabila spaţiilor de locuit.
Suprafaţa minima de 21 mp reprezinta suprafaţa utila a unei locuinţe cu o camera.

Instituirea acestor prezumţii, prin actul normativ adoptat de Guvern, are ca scop soluţionarea dosarelor in care persoanele indreptaţite nu au depus documentele necesare stabilirii intinderii dreptului la masuri reparatorii.

Totodata, actul normativ reglementeaza şi o serie de aspecte procedurale.
Astfel, Comisia speciala de retrocedare a unor bunuri imobile ce au aparţinut cultelor religioase şi comunitaţilor aparţinand minoritaţilor naţionale din Romania (Comisia speciala) işi modifica componenţa prin cooptarea cate unui reprezentant al Instituţiei Prefectului şi autoritaţii publice locale.
Aceştia se vor alatura reprezentanţilor ministerelor Culturii şi Cultelor, Justiţiei, Finanţelor Publice, Secretariatului General al Guvernului şi Cancelariei Primului-Ministru.
Completarea componenţei Comisiei speciale are drept scop implicarea efectiva a coordonatorilor administraţiei publice in luarea deciziilor cu privire la imobilele ce urmeaza sa fie retrocedate.
Comisia speciala işi va desfaşura activitatea in prezenţa a minim cinci membri şi va decide cu majoritatea de voturi a celor prezenţi.
In prezent, la Comisia speciala de retrocedare sunt in curs de soluţionare aproximativ 10.600 de cereri depuse de catre cultele religioase şi comunitaţile minoritaţilor naţionale in perioada 2002-2006.

Caracterul de urgenţa al actului normativ deriva din faptul ca Legea 165/2013, cu modificarile şi completarile ulterioare, prevede posibilitatea ca beneficiarii deciziilor de compensare sa poata valorifica punctele acordate prin achiziţionarea de imobile din Fondul naţional, la licitaţia publica naţionala, incepand cu data de 1 ianuarie 2016.
 Impiedicarea participarii la licitaţie a persoanelor indreptaţite ale caror dosare de despagubire se afla in situaţia de blocaj menţionata, ar putea duce la formularea unor acţiuni in justiţie.
De asemenea, exista riscul ca persoanele nemulţumite de blocajul menţionat sa se  adreseze Curţii Europene a Drepturilor Omului, care ar putea relua procedurile de sancţionare a Romaniei, dupa ce acestea au fost reduse substanţial ca urmare a aplicarii prevederilor Legii 165/2013 cu modificarile şi completarile ulterioare.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.