GUVERNUL n-are habar de POTENTIALUL GEOLOGIC de RESURSE MINERALE din ROMANIA?...

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 28.07.2017 09:48 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Guvernul a adoptat un proiect de lege pentru aprobarea Programul geologic la nivel naţional.

Programul are in vedere creşterea gradului de cunoaştere a potenţialului geologic de resurse minerale disponibile la nivel naţional, prin realizarea de lucrari de prospecţiune şi cercetare geologica la nivel naţional.

Obiectivele specifice ale Programului vizeaza:
#Asigurarea datelor necesare bazei de ofertare a lucrarilor de explorare viitoare;
#Actualizarea informaţiilor privind baza de substanţe minerale utile naţionale;
#Furnizarea studiilor/rapoartelor de sinteza de evaluare şi interpretare a informaţiilor;
#Sprijinirea autoritaţilor centrale şi locale in fundamentarea programelor de dezvoltare economica viitoare pornind de la baza de materii prime, respectiv de substanţe minerale utile identificate la nivel naţional, regional şi local.
Perioada de derulare a Programului, precum şi bugetul estimat necesar pentru intreaga perioada de derulare a acestuia, vor fi stabilite prin hotarare a Guvernului.

Pentru indeplinirea Programului, Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale, in calitate de autoritate competenta, va transmite Ministerului Economiei listele cu obiectivele geologice propuse in funcţie de necesitaţile şi prioritaţile identificate la nivel naţional, dupa consultarea prealabila a Ministerului Apelor şi Padurilor, conform domeniului de competenţa al acestuia.
Fondurile necesare pentru finanţarea Programului se asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei, care are calitatea de ordonator principal de credite, in limita prevederilor bugetare aprobate anual cu aceasta destinaţie.
Programul geologic la nivel naţional se individualizeaza şi se concretizeaza pe obiective. Ministerul Economiei va repartiza pe fiecare obiectiv geologic fondurile alocate anual, conform metodologiei de aplicare a prezentei legi. ANRM va furniza rezultatele privind apele subterane şi Ministerului Apelor şi Padurilor.
Implementarea Programului se face etapizat, prin procedura competitiva de ofertare deschisa, transparenta şi nediscriminatorie in condiţii de piaţa, conform legislaţiei specifice achiziţiilor publice.
Lucrarile şi bunurile recepţionate vor intra in proprietatea statului şi administrarea Ministerului Economiei, urmand a fi predate catre ANRM şi, dupa caz, Ministerului Apelor şi Padurilor, pe baza de protocol de predare-primire.
Lucrarile de cercetare in domeniul ape subterane potabile şi industriale, pentru activitaţile de prospecţiune, explorare, determinare şi evidenţa a resurselor pot fi realizate de titulari pe baza actelor de reglementare emise de Ministerul Mediului şi Ministerul Apelor şi Padurilor.
Titularii de contracte au obligaţia remedierii mediului afectat de lucrarile de prospecţiune şi explorare, in conformitate cu legislaţia specifica privind refacerea zonelor in care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate, precum şi cu legislaţia specifica gestionarii deşeurilor din industria extractiva.
Actul normativ ar urma sa intre in vigoare la 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial, iar in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare, la propunerea Ministerului Economiei şi cu avizul ANRM, prin hotarare a Guvernului, se aproba metodologia de aplicare a legii.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.