Guvernul va cheltui 1117 lei lunar pe cap de migrant!... Si le va da si 500 lei pentru chirie!...

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 14.10.2015 13:59 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul strainilor, propunere legislativa ce va contribui la consolidarea juridica a drepturilor solicitanţilor de azil, la cresterea gradului de integrare a beneficiarilor de protectie internationala in societatea romaneasca si, pe de alta parte, la prevenirea cazurilor asociate fenomenelor negative specifice migratiei ilegale.

Astfel, proiectul de lege cuprinde o serie de prevederi intre care:

# instituie cadrul legal pentru majorarea sumei acordate de statul roman unui solicitant de azil lipsit de mijloace materiale de intreţinere.
Pe baza unor date comunicate de Institutul de Cercetare a Calitaţii Vieţii (ICCV) a fost stabilit un set de valori necesare pentru cheltuielile lunare (hrana, imbracaminte, cazare), pentru un solicitant de azil, adult.

Astfel, pentru sezonul cald, cheltuielile lunare totale sunt estimate la 1117 lei, iar pentru sezonul rece la 1185 lei.
Aceste valori vor fi aprobate ulterior printr-un alt act normativ.
Masura are in vedere faptul ca solicitanţii de azil sunt cetaţeni straini care din cauza persecuţiilor suferite in ţara de origine, pe motive de rasa, religie, naţionalitate, opinie politica, apartenenţa la un grup social, solicita protecţia altui stat.
Prin urmare, acestia sunt o categorie aparte de straini care din cauza exilului forţat, in marea lor majoritate, se afla intr-o situaţie precara, din punct de vedere fizic, psihic cat si financiar, ceea ce impune ca, pe perioada analizarii cererii de azil, statul roman sa le asigure condiţii decente de cazare si intreţinere in conformitate cu normele Uniunii Europene.
# reglementeaza posibilitatea ca in cazul depaşirii capacitaţii de cazare in spaţiile administrate de Inspectoratul General pentru Imigrari, solicitanţii de azil sa poata beneficia, in limita fondurilor disponibile, de o suma de bani in scopul inchirierii unor spaţii de locuit.
Cuantumul acestui ajutor lunar va fi de 1,08 ISR (indicator social de referinţa.

In anul 2015 ISR este in suma de 500 de lei) şi va fi acordat pentru maximum 12 luni.
# reglementeaza condiţiile in care vor putea fi dispuse examinari medicale, posibilitatea solicitanţilor de protecţie internaţionala de a beneficia de programele naţionale de sanatate, de a avea acces la piaţa forţei de munca, de a beneficia de masuri de stimulare a ocuparii forţei de munca precum si de protecţie in cadrul sistemului asigurarilor pentru somaj, in condiţiile prevazute de lege pentru cetaţenii romani.
#Inspectoratul General pentru Imigrari (IGI) va avea posibilitatea sa foloseasca servicii specializate furnizate de interpreţi si traducatori, sa solicite efectuarea de expertize medico-legale sau de alta natura, precum si sa consulte specialisti.
De exemplu, in cazul unui solicitant de azil minor neinsoţit se va putea apela la expertiza medico-legala de evaluare a varstei, care se va efectua cu respectarea demnitaţii individuale a minorului şi utilizandu-se metodele cele mai puţin invazive.
Anterior efectuarii expertizei medico-legale, solicitantul de azil minor neinsoţit şi reprezentantul sau legal (desemnat de autoritaţi in cel mai scurt timp de la sosirea acestuia in ţara) vor fi informaţi cu privire la modalitaţile acestei proceduri sau, in cazul unui eventual refuz, cu efectele pe care le implica aceasta decizie.
# stabileste obligaţia IGI de informare a minorului neinsoţit care solicita azil in Romania cu privire la numirea reprezentantului sau legal. In aceasta privinţa este adaptat actualul cadru normativ reprezentat de Legea nr.122/2006, in sensul ca aceasta obligaţie subzista inclusiv pe perioada derularii procedurii primei ţari de azil, a procedurii ţarii terţe sigure si a procedurii ţarii terţe europene sigure, concepte nou introduse prin proiectul de lege;
# reglementeaza expres faptul ca o cerere de azil nu poate fi respinsa exclusiv pe motiv ca aceasta a fost depusa tardiv;
# Stabileste obligaţia de atribuire a unui cod numeric personal tuturor solicitanţilor de protecţie internaţionala, astfel incat acestia sa beneficieze de condiţiile de primire prevazute de Legea nr.122/2006, o astfel de reglementare fiind stabilita, in prezent, cu titlu facultativ;
# Reglementarea expresa a posibilitaţii ca reprezentanţa din Romania a Inaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR) sa poata avea acces la documentele existente in dosarul strainului care a solicitat protecţie internaţionala. Acest drept decurge din misiunea UNHCR de supraveghere pe care i-o confera articolul 35 din Convenţia de la Geneva privind statutul refugiaţilor, document la care Romania a aderat prin Legea nr.46/1991;
# In vederea asigurarii depline a dreptului la aparare, sunt instituite masuri privind accesul la informaţii procedurale si la sistemul aferent, in condiţiile legislaţiei privind ajutorul public judiciar in materie civila;
# Va fi reglementata situaţia exceptarii de la procedura accelerata si de la procedura la frontiera a cererilor de azil depuse de solicitanţi cu necesitaţi procedurale speciale (din categoria persoanelor vulnerabile);

O secţiune a proiectului de lege se refera la modul de exercitare a unor drepturi ale solicitanţilor de protecţie internaţionala.
Unul dintre elemenele de noutate este  reprezentat de masura introducerii solicitanţilor de protecţie internaţionala in spaţii inchise special amenajate, masura restrictiva ce se va institui de catre un organism judiciar, pe baza unei analize individuale, pe o perioada care in niciun caz nu poate depasi 60 de zile.
Aceasta este o masura care se va adopta doar in urmatoarele situaţii:
#pentru verificarea identitaţii declarate;
#pentru stabilirea elementelor pe care se bazeaza cererea de protecţie internaţionala, care nu ar putea fi obţinute fara a se lua masura, in special in cazul in care exista un risc de sustragere a solicitantului;
#la solicitarea uneia din instituţiile cu atribuţii in domeniul securitaţii naţionale din care rezulta ca solicitantul de protecţie internaţionala prezinta pericol pentru securitatea naţionala.

Aceasta masura reflecta necesitatea justificata a statului de a stabili daca persoana este un solicitant de azil care are nevoie de protecţie internaţionala sau ca persoana in cauza constituie o ameninţare la adresa securitaţii naţionale.
Pentru asigurarea managementului spaţiilor inchise pentru cazarea solicitanţilor de protecţie internaţionala cu respectarea drepturilor procedurale si standardelor impuse de legislaţia naţionala si internaţionala in materie, se are in vedere, in perioada 2016-2018, amenajarea, in incinta actuala a centrelor regionale de proceduri si cazare a solicitanţilor de azil, a spaţiilor inchise special amenajate, dotarea lor specifica şi asigurarea personalului necesar. In urmatoarea etapa, incepand cu 2019, se are in vedere construirea şi dotarea de noi centre.
Proiectul de lege include masuri pentru crearea cadrului normativ necesar asigurarii unei mai mari transparenţe in ceea ce priveste beneficiul condiţiilor de primire, in sensul instituirii posibilitaţii monitorizarii, de catre organizaţii si organisme neguvernamentale naţionale sau internaţionale cu atribuţii in domeniul migraţiei sau al respectarii drepturilor omului, a respectivelor condiţii.
ONG-urile pot vizita centrele regionale de proceduri si cazare, pe baza de protocoale incheiate cu IGI sau a unei autorizari prealabile, iar, in cazul in care se vor constata deficienţe vor putea fi sesizat Avocatul Poporului.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.