Guvernul va infiinta... Comitetul National pentru Supravegherea Macroprudentiala

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 22.07.2015 13:37 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Guvernul a aprobat proiectul de lege privind supravegherea macroprudenţiala a sistemului financiar naţional.
Potrivit proiectului, se va constitui Comitetul Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţiala din reprezentanţi ai Bancii Naţionale a Romaniei, ai Autoritaţii de Supraveghere Financiara şi ai Guvernului, şi va funcţiona ca structura de cooperare inter-instituţionala, fara personalitate juridica, cu rolul de a asigura coordonarea supravegherii macroprudenţiale la nivel naţional.

Preşedintele Comitetului va fi guvernatorul BNR. Organismul decizional al Comitetului Naţional pentru Supraveghere Macroprudenţiala va fi Consiliul general, format din noua membri, respectiv:  guvernatorul, prim-viceguvernatorul, cei doi viceguvernatori şi economistul-şef ai Bancii Naţionale a Romaniei; preşedintele şi prim-vicepreşedintele Autoritaţii de Supraveghere Financiara, doi reprezentanţi ai Guvernului, desemnaţi de primul-ministru.
De asemenea, directorul Fondului de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar, instituţie cu responsabilitaţi in procesul de soluţionare a situaţiei instituţiilor de credit aflate in dificultate, va participa la şedinţele Comitetului, fara a avea drept de vot.
Deciziile Consiliului general sunt adoptate cu majoritatea voturilor exprimate, iar, in caz de egalitate de voturi, preşedintele are vot decisiv.
Membrii Consiliului general nu vor fi remuneraţi pentru activitatea desfaşurata.

Obiectivul Comitetul Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţiala este de a contribui la apararea stabilitaţii financiare, inclusiv prin consolidarea capacitaţii sistemului financiar de a rezista la şocuri şi prin diminuarea acumularii de riscuri sistemice, asigurand o contribuţie sustenabila a sistemului financiar la creşterea economica.
In indeplinirea obiectivului sau, Comitetul şi membrii Consiliului general nu solicita şi nu accepta instrucţiuni din partea niciunei autoritaţi, instituţii sau organism public ori privat.
Aceasta structura inter-instituţionala va avea calitatea de autoritate macroprudenţiala.
De asemenea, proiectul de lege stipuleaza obligativitatea menţinerii independenţei BNR, conform art.130 din Tratatul privind funcţionarea UE, in ceea ce priveşte deciziile privind politica macroprudenţiala.

Principalele atribuţii ale Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţiala vizeaza:
#elaborarea strategiei privind politica macroprudenţiala;
#colectarea şi analiza informaţiilor, precum şi identificarea, monitorizarea şi analiza riscurilor sistemice la adresa stabilitaţii financiare;
#identificarea instituţiilor şi structurilor sistemului financiar relevante din punct de vedere sistemic;
# emiterea de recomandari şi avertizari in vederea prevenirii sau diminuarii riscurilor sistemice la adresa stabilitaţii sistemului financiar naţional şi monitorizarea implementarii acestora;
# emiterea de recomandari sau avertizari pentru asigurarea implementarii recomandarilor sau avertismentelor Comitetului European pentru Risc Sistemic;
# monitorizarea implementarii recomandarilor Comitetului European pentru Risc Sistemic (CERS) şi a masurilor adoptate la nivel naţional ca urmare a recomandarilor şi avertizarilor emise de CERS
# emiterea de recomandari pentru asigurarea punerii in aplicare la nivel naţional a regulamentelor, deciziilor, recomandarilor, orientarilor, ghidurilor emise in domeniul supravegherii macroprudenţiale, adoptate la nivelul UE
# emiterea de opinii consultative in domeniul sau de competenţa.

In plus faţa de aceste atribuţii, Comitetul Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţiala va avea responsabilitaţi şi in ceea ce priveşte coordonarea gestiunii crizelor financiare in sensul emiterii de recomandari in vederea stabilirii masurilor necesare pentru reducerea riscului de contaminare in cazul in care unul sau mai mulţi participanţi la sistemul financiar se confrunta cu dificultaţi care au impact sistemic, precum şi a monitorizarii implementarii acestora.
Destinatarii recomandarilor Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţiala sunt fie BNR şi ASF, in calitate de autoritaţi de supraveghere financiara sectoriala, fie Guvernul Romaniei.
In urma primirii unor astfel de recomandari sau avertizari, destinatarii au obligaţia, potrivit proiectului de act normativ, sa adopte masurile recomandate sau sa intreprinda acţiuni in vederea diminuarii riscurilor asupra carora au fost avertizaţi, inclusiv in sensul emiterii de reglementari.

Comitetul publica anual un raport de activitate, pe care preşedintele Comitetului il prezinta Parlamentului Romaniei pana la data de 30 iunie a anului urmator.
Proiectul de act normativ are un impact pozitiv asupra mediului de afaceri, intrucat stabilitatea financiara asigura un cadru economic prielnic implementarii strategiilor de afaceri, diminuand probabilitatea aparitiei factorilor economici exogeni cu impact negativ.
O politica macroprudentiala eficienta contribuie la diminuarea probabilitatii de aparitie a crizelor financiare.
Mentinerea stabilitatii financiare si implicit a unui cadru macroeconomic stabil, are un impact pozitiv prin reducerea magnitudinii etapelor de crestere economica redusa sau negativa, diminuarea somajului, asigurarea accesului la finantare.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.