Guvernul vrea.... 3000 de doctori si pentru anul viitor

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 25.03.2015 15:31 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Guvernul a adoptat, printr-o Hotarare, cifrele de şcolarizare pentru invaţamantul preuniversitar finanţat de la bugetele locale şi pentru invaţamantul preuniversitar militar finanţat de la bugetul de stat, precum şi numarul de locuri – granturi de studii din instituţiile de invaţamant superior de stat, pentru anul şcolar/universitar 2015-2016.

Astfel, se asigura un numar de locuri corespunzator cuprinderii generaţiei de copii/elevi cu varsta cuprinsa intre 3 şi 18/20 de ani atat la invaţamantul preuniversitar de masa, cat şi la invaţamantul special, precum şi inscrierea in totalitate a copiilor care implinesc varsta de 6 ani pana la data de 31 august 2015 inclusiv, in clasa pregatitoare.

De asemenea, se asigura continuitatea pregatirii profesionale a elevilor prin organizarea de clase pentru invaţamantul profesional şi stagii de pregatire practica.
Sintetic, cifrele de şcolarizare pentru invaţamantul preuniversitar şi superior de stat sunt:
1.      Educaţie timpurie – 665.000 locuri;
2.      Invaţamant primar – 925.000 locuri;
3.      Invaţamant gimnazial – 830.000 locuri, din care 810.000 la invaţamant cu frecvenţa zi şi 20.000 la invaţamant cu frecvenţa redusa;
4.      Invaţamant liceal – 208.000 locuri, din care 176.000 locuri in clasa a IX-a, invaţamant cu frecvenţa zi, 17.000 locuri in clasa a IX-a invaţamant cu frecvenţa seral şi cu frecvenţa redusa şi 15.000 locuri in clasa a XI-a, invaţamant cu frecvenţa seral;
5.      Invaţamant profesional – 53.000 locuri pentru primul an şi 5.000 locuri pentru stagii de pregatire practica;
6.      Invaţamant terţiar nonuniversitar (organizat in cadrul colegiilor cu o durata de 1-3 ani, in functie de complexitatea calificarii si de numarul de credite dobandite) – 30.422 locuri in anul I, din care la invaţamantul cu frecvenţa, zi şi seral – 28.000 locuri, la invaţamantul special cu frecvenţa – 300 locuri, la invaţamantul militar pentru MAI – 1.085 locuri, la invaţamantul militar pentru MApN – 797 locuri şi la invaţamantul militar pentru MJ – 240 locuri;
7.      Invaţamant de arta şi sportiv in unitaţile de invaţamant cu program de muzica, arte plastice şi coregrafie şi in cele cu program sportiv – 38.500 locuri (exclusiv invaţamantul liceal), la care se adauga 53.000 de locuri pentru elevii care se pregatesc pe linie sportiva şcolara;
8.      Invaţamantul special pentru copii şi elevi cu deficienţe şi/sau boli cronice din cadrul unitaţilor de invaţamant şi/sau a unitaţilor sanitare – 28.450 locuri;
9.      Invaţamantul superior – numarul de granturi de studii – la ciclul universitar de licenţa (anul I) – 62.400 locuri, la ciclul universitar de masterat – 35.600 locuri, la rezidenţiat – 4.000 locuri şi la ciclul universitar de doctorat – 3.000 locuri.

De asemenea, actul normativ prevede 6745 locuri cu finanţare totala sau parţiala din bugetul MECŞ pentru tinerii de origine romana din Republica Moldova, ţari invecinate şi diaspora (invaţamant preuniversitar şi superior) la care se adauga 500 de luni-bursa pentru stagii de specializare ale cadrelor didactice şi mobilitaţi studenţeşti/practica studenţi.

Hotararea de Guvern mai prevede 6350 locuri cu finanţare totala sau parţiala din bugetul MECŞ pentru cetaţenii straini, conform documentelor bilaterale de cooperare internaţionala, la care se mai adauga 1.700 luni-bursa pentru stagii de specializare.
Defalcarea cifrelor de şcolarizare, in plan regional şi judeţean, pe unitaţi şi instituţii de invaţamant, pe specializari, domenii de pregatire, profiluri şi calificari profesionale se va face prin Ordin al Ministerului Educaţiei şi Cercetarii Ştiinţifice.
 
Sub aspectul conţinutului nu exista schimbari faţa de actele normative similare elaborate de MECŞ pentru anii şcolari/universitari precedenţi.
Cifra de şcolarizare pentru anul universitar 2015-2016 este in consonanţa cu valoarea impusa de Strategia Europa 2020. Romania, care a implementat invaţamantul universitar pe cicluri din cadrul procesului Bologna, se situeaza la valorile cele mai mici in cadrul UE la indicatorul privind educaţia terţiara in grupa de varsta 30-34 ani. Tendinţa acestui indicator in Romania, in ultimii ani, este, insa, crescatoare.

Prin cele 3.000 de locuri alocate la doctorat, MECŞ urmareşte creşterea potenţialului ştiinţific al forţei de munca inalt calificate in vederea implementarii Agendei Lisabona.
De asemenea, conform analizelor evoluţiei demografice, merita menţionate urmatoarele aspecte in invaţamantul preuniversitar:
•         Menţinerea, in anul şcolar 2015/2016, a cifrei de şcolarizare la nivelul anului şcolar precedent pentru invaţamantul preşcolar, primar, gimnazial şi liceal cu frecvenţa seral şi cu frecvenţa redusa;
•         Majorarea cifrei de şcolarizare pentru invaţamantul profesional şi postliceal; Astfel, in anul şcolar 2015/2016 cifra de şcolarizare pentru invaţamantul profesional (inclusiv pentru cel profesional special) a crescut cu 2.500 de locuri, iar cea pentru invaţamantul postliceal cu 2.100 de locuri.
•         Diminuarea cifrei de şcolarizare pentru invaţamantul liceal de masa şi special cu 4.600 de locuri.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.