Hai la vot: 9 decembrie - alegeri parlamentare

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 01.09.2012 12:38 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Prin Hotărâre de Guvern s-a stabilit ca dată de desfăşurare a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat ziua de duminică, 9 decembrie 2012.

ACTE NORMATIVE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ALEGERILOR PARLAMENTARE 2012
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea şi completarea Titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi unele măsuri financiare pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012
Prin Ordonanţa de urgenţă adoptată s-au prorogat termenele de aplicare a dispoziţiilor legale privind cărţile de alegător şi registrul electoral din cauza faptului că până în prezent nu tuturor cetăţenilor români cu drept de vot le-au fost eliberate cărţi de alegător şi, din cauza subfinanţării, registrul electoral nu e operaţional. Totodată, prezenta Ordonanţă permite derogarea de la prevederile art. 24 din OUG nr. 34/2009 în cazul achiziţiilor de mobilier şi birotică aferente realizării măsurilor necesare pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat.
Ordonanţa de Urgenţă mai stabileşte că prezenţa la vot la alegerile parlamentare din 2012 se va certifica prin aplicarea ştampilei cu menţiunea 'VOTAT' şi data scrutinului sau a unui timbru autocolant cu menţiunea 'VOTAT' şi data scrutinului pe actul de identitate.
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012
Hotărârea de Guvern stabileşte bugetul şi cheltuielile alegerilor parlamentare. Bugetul total aprobat este de 199 milioane lei, defalcat după cum urmează: 176,01 milioane lei către Ministerul Administraţiei şi Internelor, 4,55 milioane lei către Institutul Naţional de Statistică prin Secretariatul General al Guvernului, 11,2 milioane lei către Autoritatea Electorală Permanentă, 5,25 milioane lei către Ministerul Afacerilor Externe şi 1,99 milioane lei către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.
Actul normativ mai prevede stabilirea nivelului indemnizaţiilor pe zi de activitate pentru membrii birourilor electorale, a informaticienilor, statisticienilor şi personalului tehnic auxiliar, reîntregirea Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului cu sumele alocate şi rămase neutilizate până la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2012, înfiinţarea în perioada electorală a unei comisii de transparenţă compusă din câte un reprezentant al fiecărui partid politic parlamentar, din doi reprezentanţi ai Clubului Român de Presă şi un reprezentant al Autorităţii Electorale Permanente - această comisie va avea rolul de a supraveghea modul în care se vor efectua cheltuielile pentru organizarea alegerilor.
Actul normativ mai prevede o serie de reglementări tehnice şi logistice.
HOTĂRÂRE privind stabilirea măsurilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012
Hotărârea de Guvern detaliază sarcinile organizatorice care revin potrivit legislaţiei în vigoare autorităţilor şi instituţiilor publice la alegerile parlamentare. Totodată, actul normativ stabileşte constituirea la nivel central şi judeţean a unor comisii tehnice pentru coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor prevăzute în legislaţia în vigoare în domeniul alegerilor.
HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului timbrului autocolant şi a condiţiilor de tipărire, de gestionare şi de utilizare a acestuia la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012.
Prin Hotărârea de Guvern s-a aprobat modelul timbrului autocolant folosit la alegeri precum şi condiţiile de tipărire şi de utilizare a acestuia la alegeri.
HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, modelului listei electorale suplimentare, al extrasului de pe copia listei electorale permanente sau de pe lista electorală suplimentară, al listei susţinătorilor, a modelului listei membrilor organizaţiei cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale, al declaraţiei de acceptare a candidaturii, al declaraţiei de renunţare la candidatură, a modelului listei candidaţilor, precum şi al certificatului doveditor al alegerilor deputaţilor şi senatorilor ce vor fi folosite pentru alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012.
Prin Hotărâre de Guvern s-au aprobat modelele pentru copia de pe lista electorală permanentă, lista electorală suplimentară, extrasul de pe copia listei electorale permanente sau a listei suplimentare şi ale altor tipizate ce vor fi folosite pentru alegeri.
HOTĂRÂRE privind aprobarea modelelor buletinelor de vot care se folosesc la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012.
HOTĂRÂRE privind aprobarea modelelor ştampilelor care se folosesc la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.