Imbunatatirea relatiei contribuabililor cu organele fiscale...

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 18.06.2014 17:50 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Guvernul a aprobat Ordonanţa de urgenţa care cuprinde modificari ce vizeaza, in principal, imbunataţirea relaţiei contribuabililor cu organele fiscale, prin introducerea posibilitaţii comunicarii in format electronic, precum şi masuri de sprijin pentru agricultorii care au inregistrat pierderi din cauza unor calamitaţi provocate de condiţiile meteorologice nefavorabile.

Astfel, in scopul dezvoltarii unui sistem de comunicare electronica intre contribuabili şi organele fiscale, actul normativ introduce posibilitatea emiterii şi comunicarii actelor administrative fiscale şi a altor acte procedurale (notificari, inştiinţari, certificate de atestare fiscala, etc.) şi in forma electronica. Rolul acestei masuri este de a crea posibilitatea comunicarii in timp real a declaraţiilor, a cererilor şi a altor documente pe care contribuabilii le depun la organele fiscale, precum şi asigurarea unei procesari mai rapide a acestora, comparativ cu cele depuse in format pe hartie.
De asemenea, actul normativ prevede transmiterea, in format electronic, de catre ANAF, la solicitarea altor autoritaţi publice, a documentelor privind situaţia fiscala a contribuabililor.
Astfel, nu va mai fi necesara deplasarea contribuabilului pentru preluarea şi depunerea documentelor solicitate de autoritaţile publice.
De exemplu, in anul 2013, administraţiile fiscale au eliberat contribuabililor aproximativ 5,5 milioane de adeverinţe de venit tiparite.
Aceasta masura are ca efect şi reducerea costurilor de administrare fiscala şi asigurarea celeritaţii in soluţionarea cererilor contribuabililor.

Pentru persoanele fizice, noile reglementari creeaza baza legala in vederea dezvoltarii procedurilor de utilizare a altor instrumente de identificare decat certificatul digital calificat, respectiv, cele de tip utilizator parola, telefon mobil, digipass sau alte dispozitive stabilite ulterior la nivel de ordin al ministru.
Aceste mijloace de comunicare electronica vor putea fi folosite şi de catre administraţia locala in relaţia cu contribuabilul.

Prin ordin comun al ministrului Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice şi al ministrului Finanţelor Publice se stabilesc categoriile de acte administrative fiscale care pot fi emise electronic de catre organele fiscale ale autoritaţilor administraţiei publice locale, iar consiliile locale stabilesc, prin hotarare, daca organele fiscale din cadrul autoritaţii administraţiei publice locale respective pot emite acte administrative fiscale in varianta electronica precum şi instrumentele efective de comunicare care pot fi folosite.

Un alt capitol al actului normativ vizeaza sprijinirea agricultorilor impuşi la norma de venit care au inregistrat pagube, in cursul anului 2013, din cauza fenomenelor meteorologice nefavorabile sau extreme.
Astfel, se diminueaza, proporţional cu gradul de calamitate al producţiei agricole, impozitul pe venitul din activitaţi agricole datorat pentru anul fiscal 2013 de contribuabilii care au desfaşurat activitaţi agricole individual sau in asociere, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele condiţii:
a) impozitul a fost stabilit pe baza de norme de venit;
b) pentru producţia agricola nu au fost incheiate poliţe de asigurare;
c) producţia a fost calamitata in proporţie de peste 30%. Gradul de calamitate se dovedeşte cu documentul emis de autoritatea competenta, in condiţiile legii.

Un alt punct al actului normativ se refera la flexibilizarea condiţiilor de acordare şi menţinere a eşalonarilor la plata a obligaţiilor bugetare.
Ordonanţa de Urgenţa prevede extinderea ariei creanţelor care pot fi eşalonate la plata, incluzand in aceasta categorie:
#Creanţele stabilite de alte organe şi transmise spre recuperare ANAF
#Diferenţele de obligaţii fiscale stabilite prin declaraţiile fiscale şi declaraţii rectificative de catre contribuabili in perioada de derulare a unei eşalonari.
Pot forma obiect al garanţiilor inclusiv bunurile mobile care, deşi au durata normala de funcţionare expirata, au fost supuse reevaluarii potrivit regulilor contabile in vigoare.

Extinderea ariei creanţelor care pot fi reeşalonate la plata are scopul, pe de o parte, sa creasca gradul de recuperare a obligaţiilor fiscale deţinute de catre contribuabil, iar, pe de alta parte, sa sprijine menţinerea activitaţii contribuabililor viabili din punct de vedere economic şi care au un comportament pozitiv aratat tocmai prin intenţia de plata, eşalonata, a obligaţiilor bugetare.
De asemenea, vor fi reglementare situaţiile in care contribuabilul solicita inlocuirea sau redimensionarea garanţiei, iar soldul sumelor ramase din eşalonare este inferior plafonului reglementat de ordonanţa (de pana la 5.000 lei in cazul persoanelor fizice şi, respectiv, 20.000 lei in cazul persoanelor juridice).
Astfel, se propune ca in aceste situaţii, organul fiscal sa procedeze la eliberarea garanţiilor, intrucat contribuabilii aflaţi in situaţii similare care solicita eşalonarea sumelor al caror cuantum este sub plafon, nu trebuie sa depuna garanţii.
Prin eliberarea garanţiilor de catre organul fiscal, acestea pot fi utilizate de catre contribuabili pentru dezvoltarea activitaţii.

Totodata, actul normativ reglementeaza o excepţie in privinţa obligaţiei de desemnare a unui imputernicit de catre contribuabilii care au obligaţii declarative şi nu au un domiciliu fiscal in Romania.
Masura adoptata are ca efect reducerea costurilor administrative pentru investitorii transfrontalieri, care au o pondere importanta pe piaţa de capital .
Potrivit Ordonanţei de Urgenţa, plaţile efectuate in contul de venituri al bugetului local in perioada 2009-2012, pentru impozitul pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici, pot stinge obligaţiile fiscale inregistrate in evidenţele ANAF, datorate de catre aceşti contribuabili pentru venitul din activitatea independenta respectiva fara ca pentru aceasta perioada sa plateasca dobanzi şi penalitaţi de intarziere.
Pentru implementarea prevederilor incluse in Ordonanţa de Urgenţa adoptataa de Guvern, vor fi adoptate o serie de ordine emise de ministrul Finanţelor Publice, ministrul Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice şi preşedintele ANAF.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.