Inca o Ordonanta de Urgenta de tip Ghiveci National a Guvernului Ponta

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 30.09.2015 20:47 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Guvernul a adoptat o Ordonanţa de Urgenţa pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor masuri bugetare.
            Un set de reglementari inclus in actul normativ are scopul de a soluţiona unele situaţii care au generat blocarea activitaţii anumitor autoritaţi publice locale.
Este vorba despre localitaţi in care fie au fost dizolvate consiliile locale, fie primarul nu işi poate exercita atribuţiile (ca urmare a incetarii mandatului, a suspendarii mandatului sau a dispunerii de masuri preventive), fie ambele situaţii simultan.
In aceste localitaţi nu mai este posibila, conform legislaţiei in vigoare, adoptarea deciziilor la nivelul autoritaţii publice locale (hotarari ale consiliului local, dispoziţii ale primarului) şi/sau prestarea anumitor servicii publice, cu consecinţe negative asupra bunei administrari a localitaţii respective, cum ar fi:
#    imposibilitatea de a aproba bugetul local sau rectificari ale bugetului local,
#    imposibilitatea de a stabili in termenul legal (pana la 10 noiembrie 2015) nivelul impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016,
#    imposibilitatea emiterii autorizaţiilor de construcţie,
#    imposibilitatea acordarii unor drepturi sociale respectiv de asistenţa sociala, protecţia copilului, ajutoare pentru incalzire, venit minim garantat.
Pentru deblocarea acestor situaţii, prin actul normativ aprobat au fost stabilite urmatoarele masuri:
#    drepturile de asistenţa sociala (alocaţie, masuri de protecţie sociala, ajutoare pentru incalzire acordate persoanelor cu venituri mici, etc) vor putea fi aprobate de catre secretarul unitaţii administrativ-teritoriale sau de persoana numita de prefect in acest sens, in situaţia in care primarul nu işi poate exercita atribuţiile;
#    in cazul dizolvarii consiliului local - posibilitatea reconstituirii consiliului din membri supleanţi;
#    in situaţia majorarii/diminuarii bugetului local cu sume de la bugetul de stat, prin hotarare de Guvern - posibilitatea ca prefectul sa desemneze o persoana care sa preia calitatea de ordonator principal de credite şi care sa aiba dreptul de a rectifica bugetul local prin aprobarea unei decizii, cu avizul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice;
#    referitor la nivelul impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016 – posibilitatea aprobarii lor prin dispoziţie a primarului, in cazul in care consiliul local este dizolvat, sau – daca nici primarul nu-şi poate exercita atribuţiile - prin decizie aprobata de catre secretarul unitaţii administrativ-teritoriale (sau de catre persoana desemnata sa preia calitatea de ordonator principal de credite), cu avizul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice;
#    emiterea autorizaţiilor de construire de catre presedintii consiliilor judetene, pentru lucarile care se executa la imobile situate pe raza unitatilor administrativ-teritoriale unde primarul nu isi poate exercita atributiile.

De asemenea, prin actul normativ adoptat, senatele universitare ale institutiilor de invatamant pot aproba, la propunerea consiliului de administratie, in anul universitar 2015-2016, continuarea raporturilor juridice de munca pentru cadrele didactice cu grad de asistent/lector care nu si-au obtinut titlul de doctor pana la aceasta data.
In lipsa unei astfel de prevederi, dat fiind numarul semnificativ de cadre didactice fara studiile doctorale finalizate, institutiile de invatamant superior ar fi fost in imposibilitatea de a asigura conditiile optime pentru desfasurarea procesului de invatamant.   
            Alte prevederi ale actului normativ aprobat modifica doua aspecte din Legea finanţelor publice (Legea 500/2002 cu modificarile şi completarile ulterioare):
#    Se proroga pana la 1 ianuarie 2017 termenul pentru aplicarea prevederilor referitoare la elaborarea bugetului la partea de cheltuieli pe credite de angajament şi credite bugetare, precum şi elaborarea programelor bugetare pe baza unei noi metodologii;
#    Se proroga cu doi ani, de la 20 octombrie 2015 la 20 octombrie 2017, intrarea in vigoare a prevederii potrivit careia conducatorii compartimentului financiar-contabil din instituţiile publice aflaţi in funcţie trebuie sa obţina certificat de atestare a cunoştinţelor in Sistemul European de Conturi. 

De asemenea, prin Ordonanţa de Urgenţa adoptata se transfera responsabilitatea prezentarii Romaniei in faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investigaţii in sarcina Ministerului Finanţelor Publice.
Reprezentarea Romaniei se realizeaza tot de catre Ministerul Finanţelor Publice şi in situaţia in care Romania este chemata in faţa tribunalelor arbitrale, atunci cand prin cererile de arbitrare sunt invocate clauze care se refera la protecţia reciproca a investiţiilor din tratatele internaţionale la care Romania este parte.

Totodata, se instituie competenţa Ministerului Finanţelor Publice de a reprezenta Romania in eventualele acţiuni judiciare dintr-un stat pe teritoriul caruia se iniţiaza o procedura de recunoaştere şi/sau executare a acestora, dandu-se insa şi Guvernului posibilitatea ca in situaţii temeinic justificate sa acorde altei instituţii aceasta competenţa.
Ministerul Finanţelor Publice se va subroga in toate drepturile şi obligaţiile aferente litigiilor aflate pe rolul Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii sau pe rolul altui tribunal arbitral internaţional, atunci cand prin cererile de arbitrare sunt invocate clauze care se refera la protecţia reciproca a investiţiilor din tratate internaţionale la care Romania este parte.
Excepţie fac litigiile in care au fost desemnate alte instituţii publice pentru a asigura reprezentarea juridica pana la data intrarii in vigoare a actului normativ adoptat.
O alta prevedere a actului normativ vizeaza activitatea de administrare fiscala a marilor contribuabili, care va fi realizata de Direcţia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, structura cu personalitate juridica infiinţata in subordinea ANAF.
Organizarea şi funcţionarea acestei structuri se vor reglementa printr-o Hotarare de Guvern.
Personalul Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili se va prelua in cadrul noii structuri.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.