Inscrierea in invatamantul primar 2013-2014

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 21.03.2013 20:58 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Principalele elemente cuprinse în Proiectul Metodologiei pentru înscrierea copiilor în învăţământul primar în anul şcolar 2013 – 2014
CINE SE POATE ÎNSCRIE ÎN CLASA PREGĂTITOARE?
 Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2013, inclusiv.
 La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2013, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.
 Orice altă situaţie va fi rezolvată de către inspectoratele şcolare, în interesul educaţional al elevului şi în conformitate cu cadrul legal.
CINE INTRĂ DIRECT ÎN CLASA I ?
 Copiii care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2013, inclusiv, pot fi înscrişi, la cerere, în clasa I, chiar dacă nu au parcurs, anterior, clasa pregătitoare.
 La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 7 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2013, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei I.
 Orice altă situaţie va fi rezolvată de către inspectoratele şcolare, în interesul educaţional al elevului şi în conformitate cu cadrul legal.
 Aceste prevederi se aplică pentru anul şcolar 2013-2014.
LA CE UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT POT SĂ ÎNSCRIU COPILUL?
 Părintele poate opta: a. pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie – în această situaţie, copilul este automat înscris. b. pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie – în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi specifice de departajare.
 părintele poate solicita ca locul la şcoala de circumscripţie să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învăţământ pentru care părintele a făcut opţiunea.
UNDE VOR AVEA LOC ÎNSCRIERILE?
 La unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.
 Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi validate direct la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.
 Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi online, pe un formular disponibil la adresa www.edu.ro, accesând căsuţa de pe prima pagină, intitulată Înscriere în învăţământul primar. Formularul va fi disponibil online din data de 2 aprilie.
 În cazul completării online, părintele va trebui să meargă la unitatea de învăţământ la care doreşte înscrierea copilului, pentru validarea cererii.
CARE SUNT ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII?
 Cerere-tip de înscriere
 Copii după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal
 Certificatul de naştere al copilului
 Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare / clasei I (acolo unde este cazul).
 Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).
CARE ESTE CALENDARUL ÎNSCRIERILOR?
 Înscrierile vor avea loc în două etape. La etapa a doua participă doar cei care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învăţământ, după prima etapă.
A. Prima etapă: 02– 22 aprilie - de luni până vineri, între orele 08.00 – 20.00 - sâmbăta, între orele 08.00 – 13.00 - părinţii pot fi programaţi pentru înscriere de către unitatea de învăţământ
B. A doua etapă: 08 – 17 mai
 Dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprinşi în nicio unitate de învăţământ, părinţii vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă.
 Unităţile de învăţământ sunt obligate să afişeze situaţia copiilor înscrişi şi a locurilor rămase disponibile, după fiecare etapă de înscriere.
CARE SUNT CRITERIILE DE DEPARTAJARE PE CARE UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT LE APLICĂ ATUNCI CÂND SUNT MAI MULŢI COPII PE LOC?
I. Criterii generale:
 Are un anumit tip de handicap
 Este orfan de unul sau de ambii părinţi
 Provine de la casa de copii/centru de plasament/plasament familial
 Are un frate sau o soră înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învăţământ dorită II. Criterii specifice:
 Sunt aplicate după criteriile generale şi numai dacă acestea nu reuşesc să facă departajarea între copii, cu excepţia situaţiilor prevăzute de Metodologie.
 Sunt elaborate de către fiecare unitate de învăţământ în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinţi/tutori legali şi nu pot fi discriminatorii, respectiv trebuie să ţină cont de faptul că toţi copiii au drepturi egale, indiferent de condiţia socială, financiară, indiferent de naţionalitate, rasă, religie, confesiune, sex etc.
DE UNDE ÎŞI VOR PUTEA LUA PĂRINŢII INFORMAŢII?
 Din patru surse:
1) Internet - Inspectoratele şcolare generale vor crea, pe prima pagină a site-urilor lor, o rubrică, denumită Înscrierea în învăţământul primar 2013, care poate fi accesată şi de pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale, www.edu.ro, la rubrica Înscrierea în învăţământul primar 2013. Pagina devine valabilă începând cu data de 25 martie.
2) Direct de la şcoli, cu ocazia evenimentului Ziua porţilor deschise. Fiecare unitate de învăţământ în care există clasa pregătitoare are obligaţia să organizeze acest eveniment public într-una din zilele din intervalul 30 martie – 7 aprilie. Părinţii şi copiii vor putea vizita spaţiile şi vor putea discuta cu cadrele didactice.
3) De la grădiniţe. În perioada 1-12 aprilie vor fi organizate întâlniri pentru informarea şi consilierea părinţilor ai căror copii se află în grădinţă şi care vor fi cuprinşi în învăţământul primar în anul şcolar 2013 – 2014.
4) Telverde – poate fi apelat numărul 0 800 816 xyz, unde xyz reprezintă indicativul pentru judeţ (ex. Arad - 257).
UNDE SE ORGANIZEAZĂ CLASA PREGĂTITOARE?
 Clasa pregătitoare face parte din învăţământul primar.
 Clasa pregătitoare se poate organiza atât în spaţiile şcolilor, cât şi în incinta grădiniţelor, în funcţie de situaţia particulară a fiecărei unităţi de învăţământ.

 Pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat şi pentru a permite părinţilor luarea unor decizii în cunoştinţă de cauză privitoare la opţiunea pentru o unitate de învăţământ sau alta, fiecare unitate de învăţământ va pune la dispoziţie şi informaţii referitoare la locul de desfăşurare a activităţii corespunzătoare clasei pregătitoare (în spaţiul şcolilor sau a grădiniţelor), la posibilitatea organizării programului „Şcoala după şcoală”, la organizarea şi dotarea spaţiului şcolar etc.
CE DIFERENŢE EXISTĂ ÎNTRE CLASELE PREGĂTITOARE ORGANIZATE ÎN ŞCOLI ŞI CELE ORGANIZATE ÎN INCINTA GRĂDINIŢELOR?
 Nu sunt diferenţe. Toate au fost gândite şi amenajate astfel încât să ofere cele mai bune condiţii pentru desfăşurarea procesului educaţional.
 În ambele locuri vor preda exclusiv învăţători/învăţătoare care au urmat cursurile de formare pentru clasa pregătitoare.
 Curriculum-ul va fi acelaşi, indiferent de locul unde se desfăşoară cursurile pentru clasa pregătitoare.
 Mobilierul este adaptat standardelor, comunicate în urmă cu un an de către Ministerul Sănătăţii, pentru copiii care intră în clasa pregătitoare.
 Ministerul Educaţiei Naţionale va continua programul privind dotările cu mobilier şi material didactic, specifice pentru clasa pregătitoare, acolo unde unităţile de învăţământ vor solicita acest lucru, ca urmare a organizării unor clase suplimentare.
EXISTĂ SUFICIENTE LOCURI PENTRU COPII LA CLASA PREGĂTITOARE?
 Da, fiecare copil are un loc asigurat. Numărul de locuri alocat prin cifra de şcolarizare pentru clasa pregătitoare este mai mare sau egal cu numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învăţământul primar.
CE FEL DE ACTIVITĂŢI SE VOR DESFĂŞURA LA CLASA PREGĂTITOARE?
 Copiii îşi vor dezvolta capacitatea de a comunica, vor stabili sau consolida primele contacte cu lumea numerelor şi a literelor, vor învăţa să observe mediul înconjurător şi să interacţioneze cu ceilalţi copii, prin jocuri didactice, activităţi în echipă, activităţi de descoperire, prin desen sau muzică.
 Se vor face mai multe ore de mişcare (două ore de Educaţie fizică + două ore de Muzică şi mişcare).
CUM PROCEDEZ ÎN CAZUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PARTICULAR?
 Înscrierea se face în prima etapă (02 – 22 aprilie).
 Înscrierea se face direct la unitatea de învăţământ sau pe formularul online, dacă unitatea de învăţământ autorizată/acreditată şi-a introdus toate datele în aplicaţia informatică pentru înscrierea în clasa pregătitoare, la fel ca unităţile de învăţământ de stat. Dacă nu, înscrierea se face doar la unitatea de învăţământ. În cazul înscrierii online, validarea înscrierii se face la sediul unităţii de învăţământ dorite.
 Dacă, după finalizarea primei etape, copilul nu este înmatriculat la unitatea de învăţământ dorită de părinte, copilul poate fi înscris la şcoala de circumscripţie, numai dacă părintele a solicitat şi această opţiune în formularul de înscriere. În caz contrar, participă la a doua etapă de înscriere (08 – 17 mai).

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.