Mediul academic romanesc vrea autonomie mai larga si bani mai multi...

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 11.07.2016 10:17 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Consorţiul Universitaria susţine necesitatea imperioasa de largire a autonomiei universitare, sub toate aspectele concludente: financiar, administrativ, in activitatea didactica şi de cercetare, in asumarea responsabilitaţilor faţa de piaţa muncii şi de spaţiul public din Romania.
De asemenea, se pune accent pe necesitatea gasirii unor soluţii grabnice pentru rezolvarea dezechilibrelor financiare cu care se confrunta universitaţile din Romania in prezent şi diferenţierea instituţiilor de invaţamant superior pe baza unui exerciţiu de clasificare şi ierarhizare.
Consorţiul Universitaria cuprinde cele mai performante instituţii de invaţamant superior din Romania: Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea din Bucureşti, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Academia de Studii Economice din Bucureşti.

Concluziile Consorţiului Universitaria, 8-10 iulie 2016

Consorţiul Universitaria, intrunit in perioada 8-10 iulie 2016, cu ocazia implinirii a 20 de ani de funcţionare in beneficiul universitaţilor partenere şi al invaţamantului superior din Romania, a analizat situaţia actuala din mediul academic romanesc.
Şi a adoptat in final urmatoarele recomandari:
1. Este imperios necesara o largire a autonomiei universitare, sub toate aspectele concludente: financiar, administrativ, in activitatea didactica şi de cercetare, in asumarea responsabilitaţilor faţa de piaţa muncii şi de spaţiul public din Romania. Exercitarea limitata a autonomiei decizionale afecteza in primul rand universitaţile performante din Romania, in indeplinirea misiunii lor de cercetare avansata şi de educaţie.
2. Se impune gasirea unor soluţii grabnice pentru rezolvarea dezechilibrelor financiare cu care se confrunta universitaţile din Romania in prezent. Cheltuielile universitaţilor au crescut alarmant in raport cu sursele de finanţare, ca urmare a OUG 20/2016 privind majorarile salariale, a adoptarii legii 85/2016, precum şi a deciziilor instanţelor judecatoreşti de acordare retroactiva a unor drepturi salariale. Consorţiul Universitaria solicita factorilor de decizie adoptarea unor masuri urgente (rectificare bugetara, prorogarea termenelor de aplicare a legislaţiei menţionate sau alte masuri) spre a evita o criza financiara iminenta cu grave consecinţe in desfaşurarea activitaţilor didactice şi de cercetare.
3. Susţinem cu fermitate diferenţierea universitaţilor pe baza unui exerciţiu de clasificare şi ierarhizare fundamentat pe o metodologie care sa aiba ca reper prezenţa in evaluarile internaţionale (topuri sau rankinguri recunoscute), precum şi finanţarea diferenţiata a  instituţiilor de invaţamant, din fonduri centrale şi/sau locale, in raport cu nivelul de performanţa al acestora.
4. Consorţiul şi-a exprimat ingrijorarea faţa de lipsa de consultare a universitaţilor cu privire la posibilitatea recunoaşterii calificarilor EQF de nivel 6 şi 7 acordate de catre instituţii din afara celor de invaţamant superior. In acelaşi context, universitaţile din Consorţiu apreciaza necesitatea revizuirii cadrului naţional al calificarilor in vederea unei mai stranse corelari cu finalitaţile educaţionale ale ciclului masteral.
5. Pledam pentru definitivarea unui cadru de referinţa pentru formarea profesorilor axat pe masterul didactic/educaţional pentru formarea iniţiala a  acestora in consonanţa cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi a strategiilor europene. In acelaşi context a fost exprimata susţinerea Consorţiului pentru aplicarea dublei specializari printr-o metodologie specifica, avand in vedere necesitaţile de formare inţiala a cadrelor didactice din invaţamantul rural.
6. Consorţiul subliniaza necesitatea consolidarii autonomiei universitaţilor in procesul de recrutare şi inmatriculare a studenţilor internaţionali prin revizuirea procedurilor actuale de validare şi echivalare a diplomelor şi a actelor de studii.
7. Se recomanda flexibilizarea cadrului juridic care reglementeaza politicile de personal ale universitaţilor in sensul de a diferenţia procesele de recrutare a cadrelor didactice universitare de cele de promovare in cariera. De asemenea, se impune simplificarea procedurilor de angajare in cadrul granturilor de cercetare.
8. Participanţii la dezbatere au remarcat discrepanţele in modul de finanţare a instituţiilor care reprezinta principalii actori in cercetarea ştiinţifica romaneasca. Avand in vedere ca 65% din totalul cercetatorilor din Romania lucreaza in universitaţi (conform datelor oferite de Institutul Naţional de Statistica), solicitam şi linii de finanţare bugetara directa a cercetarii ştiinţifice universitare.
9. Universitaţile din Consorţiu susţin intarirea in continuare a eticii academice in procesul didactic şi in cercetare, element crucial pentru dezvoltarea invaţamantului romanesc.
10. Consideram ca se impune o restructurare a mecanismelor decizionale in interiorul Consiliul Naţional al Rectorilor, in baza normelor cantitative şi calitative de reprezentare a universitaţilor.

Consorţiul Universitaria a apreciat in egala masura intervenţia studenţilor pe urmatoarele aspecte:  crearea  unei  baze  de  date  comune  la nivelul Consorţiului Universitaria in care sa fie introduse toate lucrarile ştiinţifice (licenţa, masterat şi doctorat) pentru o mai buna verificare a respectarii standardelor de etica academica; realizarea la nivelul fiecarei universitaţi a unui ghid pentru redactarea lucrarilor de licenţa, masterat şi doctorat; asigurarea unui numar nelimitat de calatorii cu trenul subvenţionate in proporţie de 50%; diferenţierea subvenţiei pe cazare, respectiv cantina, pentru o mai buna gestiune a banului public; imbunataţirea managementului departamentului pentru pregatirea personalului didactic din cadrul fiecarei universitaţi in vederea formarii unor cadre didactice cu o pregatire centrata pe nevoile elevilor şi ale studenţilor; actualizarea actului normativ referitor la burse (obiectiv restant din 1998); subvenţia pentru camine sa fie acordata in funcţie de capacitatea de cazare şi nu numai in funcţie de numarul de studenţi bugetaţi; premierea performanţelor academice ale studenţilor prin sporirea numarului de burse şi alte forme de recompensa.

Universitatea de Vest din Timişoara
Preşedintele Consorţiului Universitaria
Rector, Prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea

Universitatea din Bucureşti
Rector delegat, Prof. univ. dr. Romiţa Iucu

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Rector, Acad. Ioan-Aurel Pop

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Rector delegat, Prof. univ. dr. Gheorghe Iacob

Academia de Studii Economice din Bucureşti
Rector, Prof. univ. dr. Nicolae Istudor

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.