Modificarea art. 3201 din Codul de procedură penala

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 22.12.2011 18:09 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

În data de 8 noiembrie 2011, Curtea Constituţională a emis Decizia nr. 1470 şi Decizia nr. 1483 prin care au fost declarate neconstituţionale prevederile art. 3201 din Codul de procedură penală,care reglementează judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei, text introdus prin art. XVIII pct. 43 din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor.

Un capitol din Ordonanţa de Urgenţă adoptată astăzi vine în întâmpinarea susţinerilor Curţii Constituţionale. Astfel, prin modificarea alin. (4) al art. 3201 sunt introduse criteriile necesare a fi îndeplinite pentru ca instanţa să soluţioneze latura penală în procedura recunoaşterii vinovăţiei, respectiv fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de către inculpat.

Modificarea alin. (8) al art. 3201 are în vedere stabilirea condiţiilor în care instanţa poate dispune respingerea cererii, în vederea respectării clarităţii şi previzibilităţii normei procesual penale şi a eliminării posibilităţii arbitrariului atunci când se dispune respingerea cererii. Totodată se are în vedere garantarea principiului fundamental al aflării adevărului în procesul penal.

Textul final şi tranzitoriu remediază aspectele invocate de Curtea Constituţională, prin acordarea posibilităţii de recunoaştere a vinovăţiei la primul termen cu procedură completă imediat următor intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, permiţând astfel aplicarea legii penale mai favorabile tuturor situaţiilor juridice născute sub imperiul legii vechi şi judecate potrivit legii noi.

Instituţia recunoaşterii vinovăţiei, recent introdusă în Codul de procedură penală, are ca scop creşterea celerităţii cu care se soluţionează procesele penale şi prin aceasta, scăderea costurilor procedurilor judiciare penale.

Curtea Constituţională a declarat neconstituţionale dispoziţiile alin. (8) ale art. 3201 din Codul de procedură penală, care nu prevăd în mod expres criteriile în conformitate cu care instanţa poate respinge cererea de recunoaştere a vinovăţiei.

Odată cu deciziile Curţii Constituţionale, în lipsa unei intervenţii legislative, se poate crea practică judecătorească neunitară, având în vedere că instanţele nu mai au temei de respingere a cererii de recunoaştere a vinovăţiei, putând pronunţa soluţii diferite.

Aceste aspecte pot conduce atât la creşterea duratei de soluţionare, cât şi la sporirea costurilor de soluţionare a cauzelor penale, până la momentul la care se va promova şi respectiv, soluţiona un recurs în interesul legii, ca o consecinţă directă a creării de practică neunitară. În acest sens, a fost necesară intervenţia legislativă, justificată dintr-o perspectivă multiplă: punerea în acord a dispoziţiilor art. 3201 din Codul de procedură penală cu deciziile Curţii Constituţionale, evitarea creării unui vid legislativ, a creşterii duratei de soluţionare, precum şi a costurilor implicate de practica neunitară în materie procesual penală.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.