Obligatii ale asociatiilor de proprietari la inceput de an

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 14.01.2012 12:05 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

La inceputul fiecarui an, în primul trimestru este obligatorie organizarea adunarii generale ordinara.
Convocarea se asigura de presedintele sau de comitetul executiv al asociatiei de proprietari.

Proprietarii trebuie anuntati, prin afisare la loc vizibil sau pe baza de tabel nominal convocator, asupra datei adunarii generale a asociatiei de proprietari cu cel putin 7 zile înainte ca aceasta sa aiba loc, inclusiv cu privire la ordinea de zi a adunarii generale.

Adunarea generala a asociatiei de proprietari poate adopta hotarâri, daca majoritatea proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari sunt prezenti personal sau prin reprezentant legal. Daca nu este întrunit cvorumul necesar de jumatate plus unu, adunarea va fi suspendata si reconvocata în termen de maximum 10 zile de la data primei convocari. La adunarea generala reconvocata, daca exista dovada ca toti membrii asociatiei de proprietari au fost convocati, hotarârile pot fi adoptate, indiferent de numarul membrilor prezenti, prin votul majoritatii acestora. Dovezi ale convocarii si reconvocarii constituie afisul de la avizier si tabelul nominal convocator cu semnaturi.

Adunarea generala a asociatiei de proprietari are urmatoarele atributii:

a) alege si revoca din functie presedintele, membrii comitetului executiv si cenzorul sau membrii comisiei de cenzori a asociatiei de proprietari;

b) adopta, modifica sau revoca hotarâri;

c) adopta si modifica bugetul de venituri si cheltuieli;

d) mandateaza comitetul executiv, reprezentat de presedintele asociatiei de proprietari, pentru angajarea si eliberarea din functie a persoanei care ocupa functia de administrator al imobilului sau a altor angajati ori prestatori, în scopul administrarii si bunei functionari a cladirii;

e) exercita alte atributii care i-au fost conferite prin statut, prin acordul de asociere sau prin votul proprietarilor asociati.

Procesul verbal al adunarii generale se aduce la cunostinta tuturor membrilor asociatiei de proprietari.
Hotarârile adunarii generale a asociatiei de proprietari sunt obligatorii si pentru proprietarii din condominiu care nu au fost prezenti la adunarea generala, precum si pentru proprietarii care nu sunt membri ai asociatiei de proprietari.

Pentru adoptarea hotarârilor în adunarea generala a asociatiei de proprietari, se vor avea în vedere urmatoarele:

a) fiecare proprietar are dreptul la un vot pentru proprietatea sa;

b) pentru hotarârile cu privire la stabilirea fondurilor de investitii pentru consolidare, reabilitare si modernizare, votul fiecarui proprietar are o pondere egala cu cota-parte din proprietatea comuna;

c) proprietarul poate fi reprezentat în adunarea generala de catre un membru al familiei sau de catre un alt reprezentant care are o împuternicire scrisa si semnata de catre proprietarul în numele caruia voteaza;

d) un membru al asociatiei de proprietari poate reprezenta unul sau mai multi membri absenti, daca prezinta împuternicire semnata de catre proprietarii în numele carora voteaza;

e) în cazul unui vot paritar, votul presedintelui asociatiei de proprietari este decisiv.

Pe ordinea de zi a sedintei vor trebui incluse în mod obligatoriu analiza si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, stabilirea fondurilor de rulment si reparatii, remuneratia conducerii asociatiei, prezentarea situatiei restantierilor din cadrul asociatiei si masurile luate, precum si situatia platilor catre furnizorii de servicii, raportul cenzorului, modalitatea de repartizare a diferentelor de apa, etc.

Daca o hotarâre a adunarii generale este contrara legii, statutului sau acordului de asociere a asociatiei de proprietari ori este de natura sa produca daune intereselor proprietarilor, acestia pot ataca în justitie respectiva hotarâre, în termen de 45 de zile de la adoptarea acesteia.

Actionarea în justitie nu întrerupe executarea hotarârii decât în cazul în care instanta dispune suspendarea acesteia.

Atentie: Neconvocarea adunarii generale ordinare, cel putin o data pe an, în primul trimestru, de catre presedintele sau de comitetul executiv al asociatiei de proprietari, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 3.000 lei.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.