Oportunitati de finantare active fonduri structurale

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 30.07.2012 15:16 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

 *Fonduri structurale cu termen limită de depunere a proiectelor * ALTE FONDURI ( NERAMBURSABILE) - Fonduri cu termen limită de depunere a proiectelor * Fonduri structurale fără termen limită de depunere a proiectelor * Fonduri fără termen limită de depunere a proiectelor

Fonduri structurale cu termen limită de depunere a proiectelor

***PNDR: Măsura 123 “Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere“
PNDR: AP 1 Îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier
14 august 2012
www.apdrp.ro
***Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea produselor agricole şi forestiere în vederea obţinerii de produse neagricole – Schema de Ajutor de Stat
14 august 2012
www.apdrp.ro
***POSCCE: Operaţiunea 1.3.1 – Poli de competitivitate POSCCE: AP 1 “Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie”, DMI 1.3 “Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”
17 august 2012
http://amposcce.minind.ro/fonduri_structurale/
***POSCCE: Op. “Sprijin pentru consultanţă acordat IMM”
POSCCE: AP 1 “Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie”, DMI 1.3 “Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”
28 septembrie 2012
http://oiimm.mimmcma.ro
***POSCCE: DMI 4.1 a) Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie
30 octombrie 2012
http://oie.minind.ro/
***“Poli de creştere”
POR: AP 1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, DMI 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană”
31 decembrie 2012
http://www.inforegio.ro/
***POS T: DMI 3.1 Promovarea transportului intermodal
POS T: AP 3 “Modernizarea sectorului de transport în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului, a sănătăţii umane şi a siguranţei pasagerilor”
31 decembrie 2013
http://www.ampost.ro/
***POS T: DMI 2.4 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport aerian
POS T: AP 2 “Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în afara Axelor prioritare TEN-T”
31 decembrie 2013
http://www.ampost.ro/
***Programul Operaţional Sectorial Transport
31 decembrie 2013
http://www.ampost.ro/

Fonduri structurale fără termen limită de depunere a proiectelor

1.PNDR: Măsura 4.1 “Implementarea strategiilor de dezvoltare locală”
PNDR: Axa LEADER
www.apdrp.ro
2.POR: Op. “Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora”
POR: AP 5 “Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, DMI 5.3 “Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”
http://www.inforegio.ro
3.Operaţiunea 2.3.3 “Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor”
POS CCE: AP 2 “Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare”, DMI 2.3 “Accesul întreprinderilor la activităţi CDI”
www.mct.ro
4.Op. 2.1.1 “Proiecte de cercetare în parteneriat între universităţi/instituţii de cercetare şi întreprinderi”
POSCCE: AP 2 “Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru competitivitate”, DMI 2.1 “Proiecte de Cercetare – Dezvoltare în parteneriat între universităţi/institute de cercetare şi întreprinderi, în vederea obţinerii de rezultate aplicabile în economie”
http://fonduristructurale.ancs.ro/
5.“Centre urbane”
POR: AP 1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, DMI 1.1 “Planuri integrate de dezvoltare urbană”
www.inforegio.ro
6.DMI 5.2 “Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice”
POR: AP 5 “Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”
www.inforegio.ro
7.Măsura 142 “Înfiinţarea grupurilor de producători”
PNDR: AP 1 “Creşterea competitivităţii sectorului agricol si forestier”
http://www.apdrp.ro/
8.“Poli de dezvoltare urbană”
POR: AP 1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, DMI 1.1 “Planuri integrate de dezvoltare urbană”
www.inforegio.ro
9.Op 4.3 Sprijinirea investiţiilor pentru interconectarea reţelelor naţionale de transport al energiei electrice şi gazelor naturale cu reţelele europene
POS CCE: AP 4 “Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice”, DMI 4.3 “Diversificarea reţelelor de interconectare în vederea creşterii securităţii furnizării energiei”
http://www.minind.ro/oie.html
10.Op. 2.3.1 Sprijin pentru Start-up-uri şi Spin-up-uri inovative
POS CCE: AP2 “Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare”, DMI 2.3 “Accesul întreprinderilor la activităţi CDI”
http://fonduristructurale.ancs.ro/
11.DMI 4.2 “Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi”
POR: AP 4 “Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”
www.inforegio.ro
12.DMI 4.1 “Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală”
POR: AP 4 “Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”
www.inforegio.ro
13.DMI 3.1. “Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”
POR: Axa 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”
www.inforegio.ro
14.DMI 3.3 “Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”
POR: Axa 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”
www.inforegio.ro
15.DMI 2.1 “Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de centura”
POR: AP 2 “Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”
www.inforegio.ro

ALTE FONDURI ( NERAMBURSABILE)
Fonduri cu termen limită de depunere a proiectelor

***Alianţe sectoriale pentru competenţe
16 august 2012
http://ec.europa.eu/education/calls/s0112_en.htm
***Schema de grant pentru Parteneriate – Runda 1
23 august 2012
http://www.repf.ro/programok.php?id=24
***Programul naţional de donaţii de echipamente recondiţionate ASSOCLIC
31 august 2012
http://assoclic.ro/
***Programul “Europa pentru cetăţeni” (2007-2013) – apel 2012
1 septembrie 2012
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/programme_guide_en.php
***Programul “Tineret în acţiune”: Sisteme de sprijin pentru tineret – Sub-acţiunea 4.3
3 septembrie 2012
http://www.tinact.ro/candidatura
***Tineret în acţiune: Acţiunea 4.4 Proiecte care încurajează inovarea şi calitatea
3 septembrie 2012
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2012/call_action_4_4_en.php
***Europe Direct 2013 – 2017: Cerere de propuneri de proiecte
10 septembrie 2012
http://ec.europa.eu/romania/information/europe-direct-2013-2017_ro.htm
***Cerere de propuneri – Banca Europeană de Investiţii propune trei noi sponsorizări EIBURS
14 septembrie 2012
http://institute.eib.org/
***Programul de învăţare de-a lungul vieţii (LLP) – apel 2012
17 septembrie 2012
http://ec.europa.eu/education/llp/official-documents-on-the-llp_en.htm
***Tineretul în acţiune: Acţiunea 4.6 Parteneriate
17 septembrie 2012
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2012/call_action_4_6_en.php
***EURES 2012: Acţiune pregătitoare Primul tău loc de muncă
20 septembrie 2012
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&;langId=en&callId=353&furtherCalls=yes
***LIFE+ Cerere de propuneri 2012
26 septembrie 2012
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
***Cooperarea europeană în domeniul ştiinţei şi tehnologiei (COST)
28 septembrie 2012
http://www.cost.eu/domains_actions/TDP
***MEDIA Mundus – Cerere de propuneri 2013
28 septembrie 2012
http://ec.europa.eu/culture/media/mundus/index_en.htm
***CIP-PIE Proiecte de cooperare pentru crearea produselor turistice transnaţionale pentru promovarea patrimoniului cultural şi industrial
28 septembrie 2012
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6034&;lang=en&title=44%2FG%2FENT%2FPPA%2F12%2F6460-%3A-Cooperation-projects-to-create-transnational-tourism-products-based-on-cultural-and-industrial-heritage
***Programul Tineret în Acţiune 2007-2013 – Apel 2012
1 octombrie 2012
http://www.tinact.ro/candidatura
***Programul de învăţare de-a lungul vieţii (LLP) – apel 2012
12 octombrie 2012
http://ec.europa.eu/education/llp/official-documents-on-the-llp_en.htm
***Programul “Europa pentru cetăţeni” (2007-2013) – apel 2012
15 octombrie 2012
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/programme_guide_en.php
***Programul Cultura (2007-2013): Sprijinirea proiectelor culturale – 1.2.2. Proiecte de traducere literară
3 februarie 2013
http://eacea.ec.europa.eu/culture/programme/documents/2010/may/RO.pdf
***Intelligent Energy Europe (IEE) – 2012
30 aprilie 2013
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting-funds/call-for-proposals/how-to-apply/index_en.htm
***Programul Cultura (2007-2013): Sprijinirea proiectelor culturale – 1.3. Proiecte de cooperare cu ţări terţe
3 mai 2013
http://eacea.ec.europa.eu/culture/programme/documents/2010/may/RO.pdf
***Programul Cultura (2007-2013): Sprijinirea organizaţiilor active la nivel european în domeniul culturii
15 septembrie 2013
http://eacea.ec.europa.eu/culture/programme/documents/2010/may/RO.pdf
***Programul Cultura (2007-2013): Sprijinirea proiectelor culturale – 1.1. Proiecte multianuale de cooperare
1 octombrie 2013
http://eacea.ec.europa.eu/culture/programme/documents/2010/may/RO.pdf
***Programul Cultura (2007-2013): Sprijinirea proiectelor culturale – 1.2.1. Proiecte de cooperare
1 octombrie 2013
http://eacea.ec.europa.eu/culture/programme/documents/2010/may/RO.pdf

Fonduri fără termen limită de depunere a proiectelor

1.Proiect International de Cooperare Ştiinţifică (PICS) România – Franţa
http://uefiscdi.gov.ro/articole/3094/Cooperari-bilaterale--Proiect-International-de-Cooperare-Stiintifica-PICS-Romania-Franta.html
2.Fondul european pentru promovarea eficacităţii energetice (EEEF)
http://www.eeef.eu/objective-of-the-fund.html
3.Programul de donaţii software şi hardware TechSoup România
http://www.techsoup.ro/
4.Erasmus for Young Entrepreneurs
www.erasmus-entrepreneurs.eu
5.Programul de finanţare a consultanţei în afaceri BAS Romania
http://www.basromania.ro/
6.Fundaţia europeană pentru cultură – fond de promovare a culturii Balcanilor de Vest
http://www.eurocult.org/
7.Open Society New Response Projects – Call For Proposals
http://www.soros.org/
8.Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
http://aippimm.ro/categorie/programe/programul-pentru-stimularea-infiintarii-si-dezvoltarii-microintreprinderilor-de-catre-intreprinzatorii-tineri-/
9.Schema de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor
http://www.mfinante.ro/
10.Schema de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile
http://www.mfinante.ro/

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.