Ordonanta de urgenta pentru gestionarea... vidului de putere

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 27.05.2015 13:15 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului a fost modificata şi completata Legea administraţiei publice locale, instituindu-se un mecanism temporar care sa asigure gestionarea intereselor comunitaţilor locale in situaţiile de “vid de putere”, aparute ca urmare a dizolvarii autoritaţii deliberative şi imposibilitaţii concomitente de exercitare a atribuţiilor de catre autoritatea executiva.

O astfel de situaţie concreta este in Municipiul Radauţi, unde mandatul de primar a fost suspendat pana la incetarea arestarii preventive (şi, ulterior, a arestarii la domiciliu), Consiliul Local a fost dizolvat prin hotarare judecatoreasca (nemaiavand, astfel, nici viceprimar), iar funcţia publica de secretar al municipiului este vacanta.
Prefectul judeţului Suceava a semnalat la nivelul Guvernului aceasta situaţie, precum şi dificultaţile de funcţionare ce deriva din “vidul de putere”; concret, la nivelul municipiului, nu pot fi platite salariile din invaţamant, sanatate, administraţie publica locala, siguranţa publica, nu pot fi onorate unele angajamente ale municipalitaţii.

In acest context, Guvernul a stabilit, printr-o Ordonanţa de Urgenţa, ca, in situaţia excepţionala in care primarul se afla in imposibilitatea exercitaţii atribuţiilor, iar funcţia de secretar al unitaţii administrativ-teritoriale este vacanta, prefectul numeşte, prin ordin, o persoana, prin detaşare, in condiţiile Legii funcţionarilor publici, care sa exercite atribuţiile de secretar al localitaţii respective.
Prefectul face aceasta numire la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
Persoana astfel numita va rezolva problemele curente ale comunei, oraşului sau municipiului şi va indeplini funcţia de ordonator principal de credite pentru activitaţi curente pana la ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar, conform legislaţiei privind funcţia publica şi funcţionarii publici.
Persoana desemnata temporar trebuie sa indeplineasca condiţiile de studii şi vechime in specialitatea studiilor.
Totodata, prefectul trebuie sa solicite cu celeritate Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere de secretar al comunei, oraşului sau municipiului.

Un mecanism temporar similar este instituit de actul normativ şi in situaţiile in care preşedintele consiliului judeţean se afla in imposibilitatea exercitarii funcţiei, iar funcţia de secretar al judeţului este vacanta.
Şi in aceste situaţii, prefectul numeşte, prin ordin, o persoana care sa exercite temporar, prin detaşare, atribuţiile de secretar al judeţului, pentru a rezolva problemele curente, pana la ocuparea funcţiei publice, in condiţiile legii. Numirea se face potrivit aceloraşi proceduri urmate şi in cazul numirii temporare a secretarului comunei, oraşului, municipiului.
Cele doua numiri temporare, in situaţiile excepţionale prevazute, vor fi facute de prefect din doua considerente:
-    prefectul este cel informat oficial in legatura cu situaţia juridica a primarului şi a Consiliului Local şi el ştie cand aceştia nu-şi mai pot exercita atribuţiile;
-    pana in anul 2005, prefectul numea in funcţie, prin ordin, secretarul unitaţilor administrativ-teritoriale, in urma promovarii concursului.

O alta prevedere a Ordonanţei de Urgenţa aduce unele completari articolului 39 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006.
Astfel, in cazul in care consiliile locale sau judeţene sunt dizolvate sau in curs de dizolvare, primarii şi preşedinţii consiliilor judeţene pot aplica, in anul financiar in curs, ultimul buget aprobat, actualizat cu sumele repartizate, in anul curent, de la bugetul de stat sau alte bugete, cu incadrarea cheltuielilor in limita lunara de 1/12 din totalul acestui buget.
Aceasta completare a legii a fost facuta in condiţiile in care o serie de unitaţi administrativ-teritoriale se confrunta cu situaţia in care bugetul local pe anul 2015 nu a fost aprobat de catre autoritaţile deliberative (consilii locale, judeţene) din cauza faptului ca acestea au fost dizolvate, iar autoritaţile executive nu pot finanţa cheltuielile.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.