PERSONALUL din SISTEMUL SANITAR va primi INDEMNIZATIE de HRANA. LUNAR. A 12-a parte din doua salarii de baza minime brute!...

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 07.12.2017 08:32 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Guvernul a aprobat un proiect de Ordonanţa de urgenţa pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, iar parte din modificarile aduse vizeaza personalul din sistemul santiar, precum şi cadrele didactice.

Personalul din sistemul sanitar care a beneficiat in anul 2017 de tichete de masa va beneficia de acordarea indemnizaţiei de hrana pe tot parcursul anului 2018, iar aceasta indemnizaţie va fi exceptata in anul 2018 la stabilirea limitei de sporuri de 30%.

In ceea ce priveşte acordarea sporurilor, documentul aprobat de Guvern stabileşte prorogarea pana la 1 martie 2018 a prevederilor care condiţioneaza incadrarea sporurilor in limita de 30% pentru personalul din sistemul sanitar.
Incepand cu data de 1 martie 2018, pentru personalul din sistemul sanitar şi de asistenţa sociala, cuantumul sporurilor pentru condiţii de munca se va determina conform Regulamentului-cadru de acordare a sporurilor, elaborat de Ministerul Sanataţii pana la data de 1 martie 2018, fara a depasi limita de 30%.
Tot din luna martie 2018, pentru personalul din sistemul sanitar, determinarea drepturilor salariale aferente activitaţii prestate in linia de garda, a sporului pentru activitatea prestata in ture, a sporului acordat pentru munca prestata in zilele de sambata şi duminica şi de sarbatorile legale şi a sporului pentru munca prestata in timpul nopţii se va face conform prevederilor legale aplicabile pentru luna ianuarie 2018.
Ordonanţa de urgenţa adoptata de Guvern vizeaza şi clarificarea salarizarii garzilor obligatorii efectuate de medici in afara programului normal de lucru de la functia de baza pana la limita a 48 de ore pe saptamana.

In ceea ce priveşte domeniul educaţiei, noul act normativ reglementeaza modalitatea de aplicare a sistemului de plata cu ora sau prin cumul pentru personalul didactic de predare, de conducere, indrumare şi control, prin ordin al ministrului Educaţiei Naţionale.
De asemenea, pentru a evita diminuarea drepturilor salariale ca urmare a noilor masuri de transfer a contribuţiilor din sarcina angajatorului in sarcina angajatului, Guvernul a aprobat acordarea, incepand cu 1 ianuarie 2018, a unei majorari salariale de 28,5% fata de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, pentru personalul platit din fonduri publice care beneficiaza de scutire de impozit pe venit la 31 decembrie 2017, potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile şi completarile ulterioare.
Celelalte categorii de personal vor beneficia de o majorare salariala de 25% incepand cu 1 ianuarie 2018 faţa de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017.

Pentru personalul nou-incadrat, pentru personalul numit/incadrat şi pentru personalul promovat s-a creat posibilitatea identificarii unei funcţii similare in plata la nivelul instituţiilor subordonate, in situaţia in care aceasta nu exista in cadrul aceleiaşi instituţii/autoritaţi publice, in vederea eliminarii dificultaţilor existente in prezent la stabilirea modalitaţii de salarizare.

Completarile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice au fost facute şi pentru sprijinirea implementarii proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile. In acest sens s-a stabilit:
    eliminarea condiţiei de eligibilitate a cheltuielilor de personal de a fi rambursate din fonduri europene, astfel incat vor primi majorarea salariala toate persoanele nominalizate in echipe de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile;
    personalul angajat in afara organigramei pentru implementarea proiectelor finantate din fonduri europene nerambursabile, va fi platit conform condiţiilor din ghidul solicitantului;
    condiţiile de infiinţare a posturilor in afara organigramei responsabile cu implementarea proiectelor, cat şi procedura de recrutare şi selecţie a persoanelor, precum şi criteriile pe baza carora se stabileşte procentul de majorare salariala se realizeaza pe baza unui regulament-cadru elaborat de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene  (MDRAPFE) care se aproba prin hotarare a Guvernului;
    Clarificarea acordarii majorarii de 25% atat pentru presedintii, cat şi pentru vicepresedintii consiliilor judetene, respectiv pentru primarii şi viceprimarii unitatilor administrativ-teritoriale care implementeaza proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile.

Documentul adoptat de Guvern are in vedere şi stimularea personalului care gestioneaza fonduri comunitare, prin stabilirea majorarii salariale de pana la 35%, faţa de maxim 25% cat prevede legea in prezent.
Aceasta majorare se va acorda in baza criteriilor stabilite prin regulament-cadru elaborat de MDRAPFE şi aprobat prin hotarare a Guvernului.
In ceea ce priveşte indemnizaţia de hrana, aceasta se va acorda lunar, intr-un cuantum reprezentand a 12-a parte din doua salarii de baza minime brute pe ţara garantate in plata.
Prin Ordonanţa de urgenţa a Guvernului au fost corectate şi unele salarii de baza in vederea respectarii corelaţiilor intre funcţii.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.