PONTA VICTOR-VIOREL, trimis in judecata pentru fals, complicitate si spalarea banilor

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 17.09.2015 12:29 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie au dispus trimiterea in judecata sub control judiciar a inculpatului ŞOVA DAN-COMAN, avocat coordonator al Societaţii Civile de Avocaţi „Şova şi Asociaţii”, in prezent senator, in sarcina caruia s-au reţinut infracţiunile de trei infracţiuni de complicitate la abuz in serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru altul, fals in inscrisuri sub semnatura privata (17 infracţiuni), evaziune fiscala in forma continuata, spalare de bani.

Totodata, s-a dispus trimiterea in judecata in stare de libertate a inculpaţilor CIUREL LAURENŢIU-DAN, la data faptelor avand calitatea de director general al SC Complexul Energetic Rovinari SA (C.E.R), in sarcina caruia s-au reţinut trei infracţiuni de abuz in serviciu, cu obţinere de foloase necuvenite pentru altul, din care una in forma continuata, CRISTEA DUMITRU, la data faptelor director general al Complexului Energetic Turceni (C.E.T), in sarcina caruia s-au reţinut cinci infracţiuni de abuz in serviciu, cu obţinere de foloase necuvenite pentru altul, din care una in forma continuata, GRAURE LAURENŢIU-OCTAVIAN, la data faptelor director economic al Complexului Energetic Turceni (C.E.T), in sarcina caruia s-a reţinut infracţiunea de abuz in serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru altul, PONTA VICTOR-VIOREL, la data faptelor avocat, reprezentant legal al Cabinetului Individual de Avocat „Ponta Victor-Viorel”, in prezent prim-ministru al Romaniei, sub aspectul savarşirii infracţiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata (17 infracţiuni), complicitate la evaziune fiscala, in forma continuata, spalarea banilor.

In legatura cu faptele reţinute in sarcina inculpatului CIUREL LAURENŢIU-DAN

1.In calitate de director la Direcţia Investiţii din cadrul Complexului Energetic Rovinari (CER), inculpatul Ciurel Laurenţiu-Dan a semnat la datele de 03.09.2007, 19.12.2007 şi 22.12.2008 trei acte adiţionale la contractul de asistenţa juridica denumit „Consultanţa juridica pentru incheierea contractelor de finanţare şi execuţie a instalaţiilor de desulfurare aferenta grupurilor energetice 3 şi 6 Rovinari” incheiat cu SCA „Şova şi Asociaţii”, prin care s-a suplimentat valoarea contractului de asistenţa juridica. Contractele au fost atribuite in mod direct catre SCA „Şova şi Asociaţii” fara nici un fel de procedura concurenţiala, fara ca sumele sa fie prevazute in Planul de Achiziţii Publice al companiei. Actele respective au fost incheiate cu incalcarea atribuţiilor de serviciu.
In executarea actelor adiţionale, in perioada octombrie 2007 – decembrie 2008, inculpatul Ciurel Laurenţiu-Dan a semnat şi avizat din partea C.E.R. facturile şi notele de onorarii in valoare de 1.665.717,41 lei. Valoarea platita efectiv este cu mult peste sumele estimate prin contractele adiţionale, iar banii platiţi au provenit din fondurile de investiţii.
Aceasta conduita a condus la vatamarea intereselor legale ale CER şi a produs o paguba CER in cuantum de 1.665.717,41 lei, proporţional cu sumele platite nelegal şi corelativ obţinerii de foloase necuvenite catre SCA „Şova şi Asociaţii”.

2.In calitate de director general şi ordonator de credite al C.E.R., inculpatul Ciurel Laurenţiu-Dan a incheiat, la data de 14 februarie 2008, un alt contract de asistenţa cu SCA „Şova şi Asociaţii”, in contextul unui litigiu dintre Complexul Energetic Rovinari (C.E.R) şi SC pentru Inchiderea - Conservarea Minelor SA (ICM), cu incalcarea atribuţiilor de serviciu, intr-un litigiu care avea ca obiect o presupusa datorie pe care CER ar fi avut o catre ICM. Contractul de asistenţa juridica a fost incheiat, deşi complexul energetic beneficia deja de asistenţa juridica din partea societaţii de avocaţi, in baza contractului menţionat anterior, cu scopul exclusiv de a insera o clauza referitoare la plata unui comision de succes, in condiţiile in care la momentul semnarii contractului, parţile din litigiul principal se inţelesesera deja asupra incheierii unei tranzacţii (inţelegeri).
In urma incheierii acestui contract, C.E.R. a fost prejudiciat cu suma de 1.071.336,80 lei, (din care 977.463,88 lei comision de succes) corelativ obţinerii unui folos necuvenit in acelaşi cuantum de catre SCA „Şova şi Asociaţii”. Contractul respectiv, distinct de cel in legatura cu desulfurarea grupurilor energetice 3 şi 6, a fost incheiat la insistenţele inculpatului Şova Dan-Coman, cel care a şi conceput termenii şi condiţiile respectivului contract, totodata semnandu-l din partea SCA „Şova şi Asociaţii”.

3.Cu referire la acelaşi litigiu, la numai cateva zile dupa incheierea contractului de asistenţa juridica, respectiv la 19 februarie 2008, inculpatul Ciurel Laurenţiu-Dan a incheiat cu ICM tranzacţia (inţelegerea) prin care Complexul Energetic Rovinari se obliga sa achite catre ICM suma totala de 82.139.822 lei in termen de cinci ani. Tranzacţia prin care CER se obliga sa achite suma de bani menţionata a fost incheiata de inculpat fara ca acesta sa aiba mandat special din partea AGA sau a Consiliului de Administraţie şi cu incalcarea Legii nr. 243/2005 care prevedea stingerea creanţei prin majorarea capitalului social al CER şi emiterea de noi acţiuni.
Prin aceasta conduita infracţionala CER a fost prejudiciat prin diminuarea sumelor alocate fondului de investiţii, corespunzator cu sumele platite nelegal lichidatorului judiciar al ICM.

In legatura cu faptele reţinute in sarcina inculpatului Cristea Dumitru

1.In calitate de director general şi ordonator de credite al Complexului Energetic Turceni CET, inculpatul Cristea Dumitru a incheiat cu SCA „Şova şi Asociaţii”, la data de 23 iulie 2007, un contract de asistenţa juridica şi la data de 29 decembrie 2007, un act adiţional la acel contract, prin incalcarea dispoziţiilor legale privind achiziţiile publice şi a atribuţiilor de serviciu.
Prin aceasta conduita, bugetul Complexului Energetic Turceni CET a fost prejudiciat cu suma de 1.622.987,90 lei prin diminuarea sumelor alocate fondului de investiţii, proporţional cu sumele platite nelegal şi corelativ obţinerii de foloase necuvenite de catre SCA „Şova şi Asociaţii”.

2.In calitate de director general al CET, inculpatul Cristea Dumitru a incheiat in data de 1 noiembrie 2007 cu SCA „Şova şi Asociaţii”, un alt act adiţional la contractul de asistenţa juridica din 23 iulie 2007, cu incalcarea atribuţiilor de serviciu. Contractul de asistenţa juridica se referea la reprezentarea complexului Turceni in litigiul CET vs. Electrica, pentru recuperarea, de catre CET, a unei datorii.
Contractul de asistenţa juridica a fost incheiat deşi societatea beneficia deja de asistenţa juridica din partea societaţii de avocaţi in baza contractului menţionat anterior, cu scopul exclusiv de a insera o clauza referitoare la plata unui comision de succes, in condiţiile in care, la momentul semnarii contractului, parţile din litigiul principal se inţelesesera deja asupra incheierii unei tranzacţii.
Contractul a fost incheiat la insistenţele lui Şova Dan-Coman, cel care a conceput termenii şi condiţiile respectivului act adiţional, totodata semnandu-l din partea SCA „Şova şi Asociaţii”. Prin acest contract CET a fost prejudiciat cu suma de 1.142.400 lei corelativ obţinerii unui folos necuvenit in acelaşi cuantum de catre SCA „Şova şi Asociaţii”.

3.In calitate de director general al CET, in data de 27 noiembrie 2007, fara a avea mandat special din partea AGA sau a Consiliului de Administraţie, inculpatul Cristea Dumitru a incheiat cu reprezentanţii Electrica tranzacţia (inţelegerea) relativa la obiectul litigiului comercial menţionat(CET vs. Electrica). Astfel, CET se obliga sa renunţe la o parte din penalitaţile de intarziere la plata energiei electrice.
CET a fost prejudiciat cu suma totala de totala de 12.931.936,62 lei, corelativ obţinerii unui folos necuvenit de catre Electrica in cuantum egal cu suma la care s-a renunţat.

4.In calitate de director general, inculpatul Cristea Dumitru a incheiat la data de 13 februarie 2008 un alt contract de asistenţa juridica cu SCA „Şova şi Asociaţii” (relativ la litigiul CET vs. ICM - SC pentru Inchiderea - Conservarea Minelor SA), prin care a fost prevazuta plata unui comision de succes, in condiţiile in care, la acel moment, parţile din litigiul principal se inţelesesera deja asupra incheierii unei tranzacţii. Contractul a fost incheiat la insistenţele lui Şova Dan-Coman, cel care a conceput termenii şi condiţiile respectivului act adiţional, totodata semnandu-l din partea SCA „Şova şi Asociaţii”. Ca urmare a incheierii acestui contract, CET a fost prejudiciat cu suma de 1.242.018 lei, corelativ obţinerii unui folos necuvenit in acelaşi cuantum de catre SCA „Şova şi Asociaţii”.

5. In calitate de director general al CET, in data de 18 februarie 2008, fara a avea mandat special din partea AGA sau a Consiliului de Administraţie şi cu incalcarea Legii nr. 243/2005 care prevedea stingerea creanţei prin majorarea capitalului social al CET şi emiterea de noi acţiuni, Cristea Dumitru a incheiat cu ICM o tranzacţie (inţelegere) prin care CET se obliga sa achite catre ICM suma totala de 69.520.556 lei in termen de cinci ani. Astfel, CET recunoştea datoria fara ca litigiul sa mai fie supus controlului judecatoresc
Prin aceasta conduita infracţionala, interesele legale ale CET au fost vatamate prin diminuarea sumelor alocate fondului de investiţii.

Prin aceste activitaţi infracţionale desfaşurate de cei doi directori generali, Ciurel Laurenţiu-Dan şi Cristea Dumitru, bugetele celor doua complexuri Turceni şi Rovinari au fost prejudiciate cu suma totala de 19.676.456,79 lei (aproximativ 5,6 milioane euro la cursul de schimb al acelei perioade) din care 2.737.054,27 lei (Rovinari) şi 16.939.402,52 lei (Turceni).

In legatura cu faptele reţinute in sarcina inculpatului Şova Dan Coman, privind contractele incheiate cu complexurile Turceni şi Rovinari

Avocaţii SCA „Şova şi Asociaţii” inclusiv inculpatul Şova Dan-Coman acordau asistenţa juridica in diverse litigii, in cazul de faţa (CE Rovinari vs. ICM, CE Turceni vs. Electrica sau CE Turceni vs. ICM) in baza contractelor deja incheiate cu cele doua complexuri. In doua dintre litigii, complexurile energetice au avut calitatea de parat CER vs. ICM şi CET vs. ICM şi in unul de reclamant (CET vs. Electrica).
La un moment dat, in cursul judecaţii cauzelor, in funcţie de poziţia procesuala a parţii pe care o reprezenta, in sensul ca aceasta ar fi dispusa sa incheie o tranzacţie, inculpatul Şova Dan-Coman intreprindea demersuri pe langa directori pentru a incheia contracte de asistenţa juridica separat pentru aceste litigii, de fiecare data prevazute cu comisioane de succes, deşi activitatea juridica menţionata in cuprinsul lor fusese deja derulata in baza contractelor existente, iar la momentul actelor adiţionale, soluţia era practic cunoscuta.
In aceasta modalitate, Şova Dan Coman a contribuit la prejudicierea complexurilor energetice cu sumele de 1.071.336,80 lei, 1.142.400 lei şi 1.242.018 lei (in total 3.455.754,8 lei, echivalentul a aproape 1 milion de euro la cursul de schimb al acelei perioade) prin incheierea contractelor de asistenţa juridica in care se prevedea plata comisionului de succes (complicitate la infracţiunile de abuz in serviciu savarşite de Ciurel Laurenţiu – descrisa la punctul 2 şi de Cristea Dumitru – descrise la punctele 2 şi 4).

In perioada decembrie 2007 – iunie 2008, Şova Dan-Coman a dobandit, deţinut şi folosit atat in interes personal cat şi in interesul SCA „Şova şi Asociaţii” suma sus menţionata, cunoscand ca provine din savarşirea a trei infracţiuni de abuz in serviciu comise de inculpaţii Ciurel Laurenţiu-Dan (o fapta) şi Cristea Dumitru (doua fapte).
O parte insemnata din sumele obţinute de catre SCA „Şova şi Asociaţii” de la cele doua complexuri energetice (Turceni şi Rovinari) a fost destinata exclusiv interesului personal al lui Şova Dan-Coman şi a persoanelor din sfera sa relaţionala.

In perioada octombrie 2007 - decembrie 2008, inculpatul Ponta Victor-Viorel, prin cabinet individual de avocat, a obţinut de la SCA „Şova şi Asociaţii” suma 181.439,98 lei, pentru presupuse activitaţi efectuate in conlucrare, dar care, in realitate, nu s-au efectuat.

Astfel, la data de 30 august 2007, intre SCA „Şova şi Asociaţii” reprezentata de Şova Dan-Coman şi Cabinetul Individual de Avocat „Ponta Victor-Viorel” reprezentat de Ponta Victor-Viorel s-a incheiat o convenţie de conlucrare profesionala, avand ca obiect conlucrarea celor doua parţi in dosarele de natura penala, de drept penal al afacerilor, precum şi in alte cauze in care se va ivi necesitatea. Convenţia s-a incheiat pe o perioada nedeterminata. In convenţie s-a prevazut ca, pentru lucrarile profesionale efectuate in conlucrare, onorariile sa fie incasate de societatea de avocaţi, iar avocatul Ponta Victor-Viorel sa primeasca o suma fixa de 2.000 euro, pentru care va emite o factura lunara.
Prin procesul-verbal din data de 29 octombrie 2007 inculpaţii au hotarat suplimentarea cu 1.000 euro a onorariului cuvenit inculpatului Ponta Victor-Viorel pentru luna octombrie 2007 (luna in care Şova Dan-Coman s-a inţeles cu inculpatul Cristea Dumitru, sa incheie un contract de asistenţa juridica prevazut cu comision de succes).
In data de 27 martie 2008, inculpaţii au incheiat un act adiţional la convenţia de conlucrare profesionala, in sensul ca s-a modificat onorariul cuvenit inculpatului Ponta Victor-Viorel la suma de 3.000 euro (cu o luna inainte, cele doua complexe energetice incheiasera cu SCA „Şova şi Asociaţii” alte contracte de asistenţa juridica prevazute cu comision de succes).
Convenţia de conlucrare s-a incheiat in luna decembrie 2008, moment in care Ponta Victor-Viorel a devenit ministru.
Pentru presupusele activitaţi efectuate in conlucrare, avocatul Ponta Victor-Viorel a emis in perioada octombrie 2007 - decembrie 2008 un numar de 17 facturi fiscale in valoare de 181.439,98 lei.
Facturile fiscale au fost transmise spre decontare societaţii de avocaţi SCA „Şova şi Asociaţii” care a efectuat plata contravalorii lor dupa care le-a inregistrat in contabilitate. Sumele aferente celor 17 facturi reprezinta cheltuieli ce nu au la baza operaţiuni reale, avand in vedere ca, in realitate, Ponta Victor-Viorel nu a efectuat nici un fel de activitate profesionala in temeiul convenţiei de conlucrare. Şova Dan-Coman a fost singura persoana cu drept de dispoziţie in privinţa oricaror acţiuni de orice natura care implicau societatea de avocaţi.
Din probele administrate a rezultat ca, prin incheierea contractului de conlucrare, s-a urmarit bonificarea inculpatului Ponta Victor Viorel pentru contractele incheiate de SCA „Şova şi Asociaţii” cu complexurile energetice, avand in vedere ca a rezultat ca aceste contracte nu s-ar fi incheiat daca, la nivelul companiilor de stat, nu ar fi existat percepţia ca Şova Dan Coman beneficiaza de susţinerea inculpatului Ponta Victor Viorel.

In data de 18 iulie 2011, in timpul desfaşurarii unui control fiscal, Ponta Victor-Viorel a raspuns in scris in cadrul unei note explicative la trei intrebari adresate de inspectorii ANAF, in cuprinsul careia a prezentat o stare de fapt inexistenta in sensul ca a acordat „Consultanţa in dosare penale aflate pe rolul Parchetelor”.
Ulterior, pe fondul aceluiaşi control fiscal, Ponta Victor-Viorel s-a inţeles cu Şova Dan-Coman ca acesta sa intocmeasca in cadrul societaţii de avocaţi rapoarte de activitate juridica, pretins a fi prestata de Ponta Victor-Viorel, corespunzatoare celor 16 luni cat a durat convenţia.
Intrucat specializarea juridica lui Ponta Victor-Viorel este dreptul penal, s-a stabilit ca activitaţile sa vizeze asistenţa juridica in dosare de natura penala in legatura cu clienţii societaţii de avocaţi.
In cursul lunii august 2011, in vederea depunerii la organele fiscale, inculpaţii Şova Dan Coman şi Ponta Victor-Viorel au intocmit in fals 16 inscrisuri corespunzatoare cate unei luni din intervalul septembrie 2007 - decembrie 2008, prin care atestau ca Ponta Victor-Viorel ar fi desfaşurat diferite activitaţi juridice in mai multe cauze ale SCA „Şova şi asociaţii” aflate pe rolul instanţelor de judecata.
Cele 16 inscrisuri falsificate au fost tehnoredactate prin metoda „copy paste” dupa modelul inscrisurilor privind activitatea juridica desfaşurata de mai mulţi avocaţi din cadrul SCA „Şova şi Asociaţii”, avocaţi care au declarat ca nu au conlucrat niciodata cu Ponta Victor-Viorel. In realitate, Ponta Victor-Viorel nu a efectuat nici una din activitaţile respective, nici macar in parte.

Cu privire la infracţiunile de spalare de bani, s-a reţinut ca, in perioada octombrie 2007 – decembrie 2008, inculpaţii Ponta Victor-Viorel şi Şova Dan Coman au disimulat adevarata natura a provenienţei banilor (181.439,98 lei) obţinuţi de inculpatul Ponta Victor-Viorel, justificaţi aparent in baza convenţiei de conlucrare profesionala incheiata intre SCA „Şova şi Asociaţii” şi cabinetul de avocat „Ponta Victor-Viorel”. In realitate, banii reprezentau bonificarea inculpatului Ponta Victor-Viorel in considerarea facilitarii, de catre acesta, a incheierii şi derularii contractelor de asistenţa juridica a SCA „Şova şi Asociaţii” cu cele doua complexuri energetice, cunoscand ca banii provin din savarşirea de infracţiuni.
O parte din aceste sume a fost folosita in perioada octombrie 2007 – 2009, inclusiv pentru achiziţionarea in anul 2008 a doua apartamente situate in Bucureşti, care ulterior in anul 2013 au revenit in mod gratuit in proprietatea lui Ponta Victor-Viorel, in urma lichidarii patrimoniului Cabinetului de Avocat „Ponta Victor-Viorel”.
Totodata, cabinetul de Avocat „Ponta Victor-Viorel” a folosit sumele provenite de la SCA „Şova şi Asociaţii” pentru achitarea unor obligaţii contractuale şi a unor obligaţii fiscale, iar o parte din aceste sume au revenit direct inculpatului Ponta Victor-Viorel.

In perioada 11.11.2008 - iunie 2009, Ponta Victor-Viorel a mai beneficiat de foloase din partea societaţii de avocaţi, constand in transmiterea dreptului de utilizare cu titlu gratuit a autoturismului marca Mitsubishi Lancer Evo 10. In tot acest timp, societatea de avocaţi a platit avansul (37.027,41 lei), ratele de leasing (aprox. 6.000 lei/luna) şi alte obligaţii catre firma de leasing, in total, 79.641,11 lei. In luna iunie 2009, Ponta Victor-Viorel a preluat leasingul autoturismului fara sa mai achite vreo suma de bani societaţii de avocaţi.
Autoturismul a fost achiziţionat de societatea de avocaţi SCA „Şova şi Asociaţii”, la solicitarea expresa a lui Ponta Victor-Viorel, care a participat la alegerea acestuia şi l-a preluat personal.

In perioada aprilie 2010 – 2011, in condiţiile in care in mass media au aparut o serie de articole cu privire la contractele de asistenţa juridica semnate cu complexurile energetice Rovinari şi Turceni, inculpatul Şova Dan-Coman a conceput şi semnat 11 inscrisuri denumite procese-verbale ale Adunarii Generale a Asociaţilor SCA „Şova şi Asociaţii” inscrisuri antedate şi care prezinta in cuprinsul lor o stare de fapt inexistenta, astfel incat sa corespunda interesului actual al inculpatului Şova Dan-Coman.
Concret, inscrisurile au fost intocmite pentru a susţine ideea ca Şova Dan-Coman nu s-ar fi implicat in negocierea contractelor cu cele doua complexuri energetice. Respectivele inscrisuri au fost folosite in datele de 01.10.2014 şi 20.02.2015 in faţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie, iar unul dintre acestea (procesul-verbal datat 15.01.2007) a fost folosit la data de 27.04.2010 in faţa Tribunalului Bucureşti, in cadrul unui dosar avand ca obiect acţiune in raspundere delictuala.

A.N.A.F. s-a constituit parte civila in cadrul procesului penal cu suma de 126.979,73 lei faţa de inculpatul Şova Dan-Coman şi cu suma de 51.321,80 lei faţa de inculpatul Ponta Victor-Viorel.

In cauza, a fost dispusa masura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri imobile ce aparţin inculpaţilor.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu propunere de a se menţine masurile preventive şi asiguratorii dispuse in cauza.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.