Programul de guvernare 2013-2016: Agricultura

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 21.12.2012 00:17 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Agricultura şi dezvoltarea satului romanesc sunt priorităţi absolute ale actualului Guvern. România a pierdut foarte mult, în urma deteriorarii situatiei in sectorul agricol, prin distrugerea filierelor pe produse si ca urmare a divizarii in milioane de exploatatii de mici dimensiuni, lipsite de utilajele necesare unei agriculturi moderne si care cu greu se aliniaza cerintelor pietei si unei agriculturi moderne, performante.

În acest mandat ne propunem să fructificăm potenţialul agricol real al României, concomitent cu revitalizarea zonelor rurale.
Ne propunem ca sectorul agricol să devină un motor de creştere economică şi o sursă de locuri de muncă pentru populaţia din mediul rural, odată cu garantarea veniturilor agricultorilor.

Se impune accelerarea modernizarii agriculturii pentru a-i permite să asigure hrana necesară intregii populaţii, recâştigarea pieţei interne, un nivel de trai decent fermierilor, reducerea importurilor si cresterea exporturilor de produse agro-alimente.
Guvernul USL consideră fundamentală reducerea decalajelor dintre mediul rural din Romania si cel din statele membre din vestul Europei.
Creşterea nivelului de trai, crearea de locuri de muncă şi asigurarea accesului la serviciile de sănătate şi educaţie publică reprezintă obiective fundamentale ale Guvernului Uniunii Social Liberale.

DIRECTII DE ACTIUNE

Dezvoltarea agriculturii şi a satului românesc
Cresterea competitivitatii agriculturii romanesti pentru a face fata concurentei pe piata europeana si internationala; cresterea productivitatii agriculturii pentru a permite acoperirea necesarului de produse agroalimentare si creşterea exporturilor, în special de produse finite;
Dezvoltarea sistemului de irigaţii, finalizarea infrastructurii primare de irigat (Canalul Siret – Baragan) si reabilitarea sistemului de îmbunătăţiri funciare;
Stabilirea filierelor pe produse – altfel, multe produse de calitate nu vor ajunge la piata sau se vor vinde la preturi derizorii;  
Revizuirea sistemului de impozitare si combaterea evaziunii; pe termen mediu, stabilirea unei cote reduse de TVA la produse agroalimentare de bază, cu condiţia asigurării spaţiului fiscal necesar;
Incurajarea agriculturii de nişă (de ex. agricultura ecologică şi produse tradiţionale);
Dezvoltarea sectorului de producere a fructelor;
Crearea platformelor de preluare, sortare, condiţionare, păstrare, ambalare şi analiză a legumelor şi fructelor, precum şi funcţionarea corectă a pieţelor acestora.
Stabilirea fondului de creditare agricola si a celui mutual in agricultură;
Identificarea de masuri menite sa conduca la dezvoltarea rolului economic al organizatiilor asociative din agricultura;
Reforma in domeniul cercetarii si inovarii in agricultură; elaborarea unui program naţional de cercetare – dezvoltare agricolă pe perioada 2014 – 2020, care să fie în concordanţă cu prevederile viitorului PAC;
Adoptarea de măsuri care sa conduca la comasarea terenurilor si reducerea numarului de ferme şi exploataţii ;
Revigorarea şi dezvoltarea zonei montane;
Identificarea de noi masuri de sustinere a tinerilor fermieri;
Adoptarea de masuri pentru stabilirea unei piete funciare functionale, infiintarea unei scheme de creditare pentru achizitia de terenuri
Fonduri europene
Accelerarea absorbtiei fondurilor europene. Este esential ca Romania sa reduca la minimum sumele ce vor fi dezangajate in final ;
Negocierea unui buget european cat mai mare pentru agricultura si dezvoltarea rurala in perioada 2014 - 2020.
Pregătirea şi negocierea Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020; viitorul program va asigura identificarea prioritatilor reale ale mediului rural romanesc si concentrarea fondurilor doar pe proiecte din cadrul prioritar
Intreprinderea demersurilor necesare la nivel european pentru cresterea platilor directe astfel incat sa se reduca decalajul fata de statele membre vecine, dar si sa conduca la cresterea competitivitatii fermierilor romani in ansamblul Uniunii Europne.
Acte normative
Simplificarea legislatiei si procedurilor – aceasta este o necesitate obiectiva, avand in vedere ca legislatia europeana agricola este deja foarte complexa, iar Romania de obicei o complica si mai mult
Un dialog mai bun şi consistent cu organizaţiile producătorilor, procesatorilor şi comercianţilor în procesul de adoptare a legislatiei din domeniu;
Reforma instituţională a Ministerului Agriculturii şi instituţiilor din subordine
Aplicarea politicilor agricole comune nu se va putea realiza fara o reforma importanta in domeniul administratiei romanesti.
Introducerea managementului modern in structura ministerului;
Îmbunătăţirea informării fermierilor privind măsurile de sprijin (măsuri de e-guvernare);
Realizarea unei proiecţii bugetare a MADR, pentru o perioadă de minim trei ani şi cu perspectivă aferentă perioadei 2014-2020. Programul pentru agricultură va reflecta nevoile de finanţare ale sectorului astfel încât să se poată realiza o planificare multianuală a bugetului
Eficientizarea activităţii agenţiilor prin comasarea acestora;
Asigurarea de personal suficient, bine pregatit si remunerat corespunzator.
Implicarea treptată a organizaţiilor profesionale reprezentative în derularea plăţilor, ca o măsură de responsabilizare a acestora.
Camerele agricole
Transformarea lor în furnizori de consultanţă pentru fermieri şi tineri întreprinzători în mediul rural;
Elaborarea cadrului legal necesar pentru ca acestea să îşi poată asigura autofinantarea;
Îndeplinirea rolului Camerelor Agricole aşa cum sunt definite acestea pentru a indeplini cerintele la nivel national si european.
Toate aceste deziderate se vor realiza prin:
întărirea capacitătii institutionale;
utilizarea eficientă a resurselor naturale
formarea şi educaţia profesională continuă;
întărirea capacitătii de prognoză, cu estimarea corectă a evoluţiilor sectorului agricol;
dezvoltarea cercetării şi inovării în domeniu;
emiterea de avize ştiinţifice consultative după caz.

VIITORUL AGRICULTURII ŞI SATULUI ROMÂNESC
Readucerea agriculturii pe locul dat de potenţialul şi tradiţia ei;
Asocierea în agricultură va atinge nivelul necesar promovarii unei agriculturi performante, bazate pe cererea pietei europene si internationale;
Dezvoltarea zootehniei şi creşterea ponderii acesteia în totalul producţiei agricole este prioritară;
Promovăm şi susţinem produsele ecologice şi tradiţionale româneşti;
MADR va avea o structură administrativă funcţională şi depolitizată;
Agricultorii vor fi informati si pregatiti profesional prin programe dedicate în PNDR ;
Organizaţiile patronale vor juca un rol mai important în luarea deciziilor în agricultură;
Cresterea rolului jucat de agricultori astfel încât aceştia să aibă posibilitatea de a influenţa decisiv politicile agricole;
Cresterea suprafetelor irigate prin măsuri de stimulare a utilizării eficiente a apei şi prin facilitarea accesului agricultoruilor la un preţ rezonabil al energiei electrice;
România poate deveni din piaţă de desfacere un jucător pe piaţa internaţională;
Procedurile de acordare a fondurilor agricole europene vor fi simplificate pentru a facilita accesul beneficiarilor.
Se va redefini rolul turistic, dar nu numai, al satului românesc.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.