Proiecte de acte normative la sedinta de Guvern din 1 iulie. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 01.07.2015 17:41 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Proiectele de acte normative adoptate in sedinta Guvernului Romaniei din 01 iulie:

I.    PROIECTE DE LEGE

1.    PROIECT DE LEGE privind stabilirea cerintelor de protectie a sanatatii populatiei in ceea ce priveste substantele radioactive din apa potabila
2.    PROIECT DE LEGE privind schemele de garantare a depozitelor
3.    PROIECT DE LEGE privind Fondul de garantare a depozitelor bancare
4.    PROIECT DE LEGE privind redresarea si rezolutia institutiilor de credit si a firmelor de investitii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul financiar
5.    PROIECT DE LEGE pentru aprobarea contului general anual de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014 si a contului general anual de executie a bugetului asigurarilor pentru somaj pe anul 2014
6.    PROIECT DE LEGE pentru aprobarea contului general anual de executie a bugetului de stat, a contului anual de executie a bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2014

II.    HOTARÂRI

1.    HOTARÂRE pentru stabilirea pretului de achizitie a gazelor naturale din productia interna pentru clientii casnici si producatorii de energie termica, numai pentru cantitatile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termica in centralele de cogenerare si in centralele termice destinate consumului populatiei in perioada 1 iulie 2015-30 iunie 2021
2.    HOTARÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenta
3.    HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice nationale
4.    HOTARÂRE privind schimbarea finantarii reparatiilor capitale la partea de imobil prevazuta in Hotararea Guvernului nr. 648/2010 privind darea in folosinta gratuita a unei parti dintr-un imobil, proprietate publica a statului, aflat in administrarea Ministerului Apararii Nationale
5.    HOTARÂRE privind transmiterea unei parti de imobil aflat in domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea Ministerului Public pentru Parchetul de pe langa Curtea de Apel Cluj Napoca, Parchetul de pe langa Tribunalul Cluj si Parchetul de pe langa Judecatoria Cluj Napoca
6.    HOTARÂRE privind aprobarea unor modificari si completari in inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale
7.    HOTARÂRE privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului a unui imobil aflat in administrarea Serviciului Roman de Informatii
8.    HOTARÂRE privind aprobarea Acordului incheiat intre Guvernul Romaniei si Guvernul Ungariei privind interconectarea la frontiera de stat romano-ungara a unei infrastructuri transfrontaliere de retea optica, semnat la Budapesta, la 7 mai 2015
9.    HOTARÂRE pentru modificarea alin. (5) al art. 8 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.88/2013
10.    HOTARÂRE privind modificarea datelor de identificare, actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor domeniu public al statului aflate in administrarea Directiei de Sanatate Publica a Judetului Botosani din subordinea Ministerului Sanatatii si trecerea unui imobil in domeniul public al Municipiului Dorohoi
11.    HOTARÂRE privind actualizarea anexei nr.2 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public
12.    HOTARÂRE privind aprobarea stemei comunei Laza, judetul Vaslui
13.    HOTARÂRE pentru modificarea anexei nr. 51 la Hotararea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Botosani, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Botosani
14.    HOTARÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Culturii
15.    HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comerciala de Conservare si Inchidere a Minelor ''CONVERSMIN'' S.A Bucuresti, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului
16.    HOTARÂRE privind completarea si modificarea anexei nr.8 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
17.    HOTARÂRE privind aprobarea bilantului general al Trezoreriei Statului si a contului de executie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2014
18.    HOTARÂRE privind actualizarea valorilor de inventar si modificarea adresei si a parametrilor tehnici ale unor imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului-Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Teleorman, precum si pentru transmiterea acestor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului in domeniul public al municipiului Alexandria, judetul Teleorman
19.    HOTARÂRE privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate in administrarea Ministerului Transporturilor si in concesiunea Companiei Nationale de Cai Ferate ''C.F.R''-SA-Sucursalele Regionale CF Bucuresti, Craiova, Timisoara, Cluj si Iasi, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, dupa caz
20.    HOTARÂRE privind actualizarea valorii de inventar si a datelor de identificare ale bunurilor imobile aflate in administrarea Agentiei Nationale Anti-Doping
21.    HOTARÂRE privind trecerea unui imobil, aflat in administrarea Regiei Autonome Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat'', din domeniul privat al statului in domeniul public al statului si atribuirea acestuia ca resedinta oficiala pentru o persoana care a avut calitatea de sef al Statului Roman
22.    HOTARÂRE privind alocarea temporara, pentru luna iulie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management
23.    HOTARÂRE privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea caracteristicilor tehnice ale unor imobile aflate in domeniul public al statului şi in administrea Ministerului Tineretului şi Sportului – Direcţia Judeţeana pentru Sport şi Tineret Maramureş şi Clubul Sportiv Municipal Baia Mare, precum şi pentru transmiterea acestor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, in domeniul public al Municipiului Baia Mare
24.    HOTARÂRE pentru modificarea HG nr. 1036/2012 pentru aprobarea limitelor admise pentru depaşirea alocarilor publice in euro aprobate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurala 2007-2013

III.    MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea de catre Guvernul Romaniei a variantei revizuite a Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013
2.    MEMORANDUM cu tema: Deschiderea unui punct de trecere la frontiera dintre Romania si Ungaria, intre localitatile Nadlac (Romania) si Csanadpalota (Ungaria), in sectorul de interconectare a autostrazilor A1 si M43
3.    MEMORANDUM cu tema: Deblocarea sumei de 145.868 mii lei, blocata in bugetul Ministerului Apararii Nationale pe anul 2015 potrivit prevederilor art. 48 din Legea 186/2014, legea bugetului de stat pe anul 2015, cu modificarile ulterioare
4.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea notei mandat de negociere a unui imprumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, in valoare de 175 milioane euro, in vederea susţinerii implementarii Proiectului privind construcţia de locuinţe pentru persoanele/famiilile tinere, destinate inchirierii.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.