Proiecte de acte normative la sedinta de Guvern din 10 iunie. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 10.06.2015 19:06 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Proiectele de acte normative adoptate in sedinta Guvernului Romaniei din 10 iunie:

PROIECTE DE LEGE

PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului intre Romania si Statele Unite ale Americii pentru imbunatatirea conformarii fiscale internationale si implementarea masurilor FATCA semnat la Bucuresti, la 28 mai 2015
              PROIECT DE LEGE privind contributia Romaniei la finantarea fondului Poverty Reduction and Growth Trust
              PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Cipru privind protectia reciproca a informatiilor clasificate, semnat la Nicosia, la 31 octombrie 2014
              PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul meteorologiei
              PROIECT DE LEGE privind regimul detinerii si utilizarii armamentului din dotare si operatiunile cu arme si munitii in sistemul administratiei penitenciare

ORDONANŢE DE URGENŢA

ORDONANŢA DE URGENŢA pentru modificarea si completarea unor acte normative
              ORDONANŢA DE URGENŢA pentru aprobarea plaţii contribuţiilor Ministerului Justiţiei la organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plaţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care Romania este parte
              ORDONANŢA DE URGENŢA privind stabilirea nivelului maxim al produsului apa grea destinat unitaţilor 1 – 4 de la Centrala nuclearo-electrica Cernavoda pentru intreaga perioada de exploatare a acestora precum şi pentru gestionarea apei grele
              ORDONANŢA DE URGENŢA pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţa a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea in perioada 2013-2018 a unor masuri de protecţie sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare 

Declaraţii susţinute de premierul Victor Ponta la inceputul şedinţei de guvern

   

HOTARÂRI

HOTARÂRE pentru aprobarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Statului Israel pentru cooperare in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor, semnat la Tel Aviv la data de 14 septembrie 2014
              HOTARÂRE privind aprobarea sumei din bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Compania Nationala Posta Romana S.A.
              HOTARÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii pe anul 2015 pentru plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale
              HOTARÂRE pentru completarea Hotararii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice
              HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.206/1995 privind reorganizarea Institutului National de Informatii in Academia Nationala de Informatii ''Mihai Viteazul'', in subordinea Serviciului Roman de Informatii, cu modificarile si completarile ulterioare
              HOTARÂRE privind modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Unitatea Militara 0854 Falticeni
              HOTARÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei si protectiei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi
              HOTARÂRE privind modificarea Anexei nr.4 la Hotararea Guvernului nr.1294/2001 privind stabilirea locurilor de munca si activitatilor cu conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii, specifice pentru cadrele militare in activitate
              HOTARÂRE privind transmiterea unor parti de imobil din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi in domeniul public al Municipiului Galati, respectiv in domeniul public al judetului Galati si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
         HOTARÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne
         HOTARÂRE pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 19 ianuarie 2015, la 27 ianuarie 2015 si respectiv la 4 februarie 2015 intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de imprumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeana pentru restructurarea agriculturii) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 decembrie 2007
         HOTARÂRE privind procedura de aprobare si continutul memorandumului prevazut la art. 7, alin. (1) din OUG nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996
         HOTARÂRE privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Senatului Romaniei
         HOTARÂRE privind numirea in funcţia de controlor financiar sef adjunct la Corpul controlorilor delegati din cadrul Ministerului Finantelor Publice, a domnului Alexandru Oraşanu
         HOTARÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.494/2006 privind echipamentul maritim
         HOTARÂRE privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate in administrarea Ministerului Transporturior si in concesiunea Companiei Nationale de Cai Ferate ''CFR''-SA Sucursalele Regionale CF Bucuresti si Craiova, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, dupa caz
         HOTARÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor pe anul 2015 pentru plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale
         HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Nationala a Uraniului-S.A, aflata sub autoritatea Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri
         HOTARÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Apararii Nationale din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2015, pentru finantarea proiectului de investitie imobiliara "Cimitirul Militarilor Romani din Complexul Comemorativ Rossoska, regiunea Volgograd - fosta Stalingrad, Federatia Rusa"
         HOTARÂRE privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al statului a unor constructii si amenajari la terenuri din cadrul unor imobile aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, situate in judetele Prahova, Dolj, Vaslui, Salaj, Timis, Tulcea, Constanta si Arges, in vederea scoaterii din functiune si casarii acestora si pentru actualizarea anexei nr.4 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 bunurilor din domeniul public al statului
         HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Societatii Comerciale - Institutul de Cercetare Proiectare Rulmenti si Organe de Asamblare - ICPROA S.A. Brasov, aflata sub autoritatea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica si Inovare
         HOTARÂRE privind aprobarea stemei comunei Socond, judetul Satu Mare
         HOTARÂRE privind aprobarea stemei comunei Braesti, judetul Buzau
         HOTARÂRE privind aprobarea stemei comunei Sugag, judetul Alba
         HOTARÂRE privind aprobarea stemei comunei Dumbraveni, judetul Vrancea
         HOTARÂRE privind modificarea anexei nr.44 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
         HOTARÂRE privind aprobarea unei sume din bugetul asigurarilor pentru şomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Naţionala de Inchideri Mine Valea Jiului S.A
         HOTARÂRE privind componenţa atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare ale Autoritaţii Naţionale de Management al Calitaţii in Sanatate

MEMORANDUMURI

MEMORANDUM cu tema: Semnarea Acordului de securitate sociala intre Romania si Republica Orientala a Uruguayului
MEMORANDUM cu tema: Aprobarea de masuri privind suplimentarea bugetelor unor ordonatori principali de credite pentru plata titlurilor executorii

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.