Proiectele de acte normative la sedinta de Guvern din 27 mai. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 27.05.2015 16:45 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Proiectele de acte normative adoptate in sedinta Guvernului Romaniei din 27 mai:

I.    PROIECTE DE LEGE

1.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Tratatului intre Romania si Republica Kazahstan privind extradarea, semnat la Bucuresti la 14 noiembrie 2014
2.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Tratatului intre Romania si Republica Kazahstan privind transferarea persoanelor condamnate, semnat la Bucuresti la 14 noiembrie 2014
3.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Tratatului privind asistenta judiciara in materie penala intre Romania si Republica Kazahstan, semnat la Bucuresti la 14 noiembrie 2014
4.    PROIECT DE LEGE pentru infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Sechestrate si pentru modificarea si completarea unor acte normative
5.    PROIECT DE LEGE privind autorizarea şi supravegherea activitaţii de asigurare şi reasigurare
6.    PROIECT DE LEGE privind redresarea şi rezoluţia asiguratorilor
7.    PROIECT DE LEGE privind modalitatea de gestionare a vehiculelor si a vehiculelor scoase din uz

II.    PROIECTE DE ORDONANŢA DE URGENŢA

1.    ORDONANTA DE URGENTA pentru completarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001 si modificarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare
2.    ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea art. 2 litera d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura
3.    ORDONANŢA DE URGENŢA privind acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvare Societaţii Complexul Energetic Oltenia

Declaratii susţinute de premierul Victor Ponta la inceputul şedinţei de guvern

III.    PROIECTE DE HOTARÂRI

1.    HOTARÂRE privind aprobarea "Strategiei nationale de reintegrare sociala a persoanelor private de libertate 2015-2019"
2.    HOTARÂRE privind unele masuri pentru organizarea si desfasurarea la Bucuresti, in perioada 07-11 iunie 2015, a Conferintei Directorilor de Sisteme Penitenciare si de Probatiune (CDPPS) si a Conferintei Internationale EuroPris
3.    HOTARÂRE privind alocarea temporara, pentru luna iunie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 239/2015 privind alocarea temporara, pentru luna aprilie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru programul Operational Cresterea Competitivitatii Economice (POSCCE)
4.    HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Anexei-Regulamentul de desfasurare a concursului sau examenului pentru ocuparea functiei publice specifice de inspector antifrauda in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 677/2013
5.    HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comerciala "ROMAERO" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului
6.    HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub Presiune "CNCIR" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului
7.    HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comerciala "IAR" - S.A. Brasov, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului
8.    HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comerciala "UM ORASTIE" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului
9.    HOTARÂRE privind inscrierea unor bunuri imobile in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea in administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi a acestora (STAUCENI)
10.    HOTARÂRE privind inscrierea unor bunuri imobile in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea in administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi a acestora (PALTINIS)
11.    HOTARÂRE privind trecerea unor constructii, aflate in administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Jandarmi Judetean Timis, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune si casarii si pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
12.    HOTARÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificarii valorii de inventar si schimbarea unitatii de administrare pentru un imobil aflat in administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Jandarmi Judetean Cluj
13.    HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1867/2005 privind stabilirea cuantumului si conditiilor de acordare a compensatiei lunare pentru chirie cadrelor militare in activitate din Ministerul Apararii Nationale
14.    HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1915/2006, cu modificarile ulterioare
15.    HOTARÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri immobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pentru unele unitati din subordine
16.    HOTARÂRE privind aprobarea sumei din bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.
17.    HOTARÂRE privind actiunea de protocol cu caracter deosebit "Organizarea de catre Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri a reuniunii Consiliului de Administratie si a Adunarii Generale a Asociatiei Europene a Artizanatului si a Intreprinderilor Mici si Mijlocii (UEAPME)" care se va desfasura la Bucuresti la data de 10 iunie 2015
18.    HOTARÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice pentru plata titlurilor executorii corespunzatoare primelor doua transe aferente anului 2016
19.    HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comerciala "Antibiotice" S.A. Iasi, societate comerciala aflata sub autoritatea Ministerului Sanatatii
20.    HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome ''Editura Didactica si Pedagogica'', regie aflata in coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice
21.    HOTARÂRE privind modificarea anexei nr. 8 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
22.    HOTARÂRE privind schimbarea denumirii Institutului de Stiinte Politice si Relatii Internationale al Academiei Romane
23.    HOTARÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2015, pentru finantarea unor cheltuieli ale Scolii Superioare de Aviatie Civila
24.    HOTARÂRE privind aprobarea infiintarii pe langa Institutul Cultural Roman a unei activitati finantate integral din venituri proprii
25.    HOTARÂRE privind trecerea unui imobil-teren din domeniul privat al statului si in administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” in domeniul public al statului, administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte si folosinta gratuita a Muftiatului Cultului Musulman din Romania
26.    HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare si valorificare a activelor statului pe anul 2015 al Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului
27.    HOTARÂRE privind actualizarea datelor de inventar ale bunului imobil cu nr. MFP 64109 inscris in anexa nr.12 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
28.    HOTARÂRE pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr.1357/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Suceava, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Suceava
29.    HOTARÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor-Regia Nationala a Padurilor ROMSILVA in domeniul public al comunei Spantov, judetul Calarasi
30.    HOTARÂRE privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile, trecute in domeniul public al statului, situate in municipiul Brasov, judetul Brasov
31.    HOTARÂRE pentru modificarea şi completarea Hotararii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casa”
32.    HOTARÂRE privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune 2014-2020
33.    HOTARÂRE privind cadrul instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013 a fondurilor europene structurale şi de investiţii
34.    HOTARÂRE pentru aprobarea Strategiei Nationale privind incluziunea Sociala si Reducerea Saraciei pentru perioada 2015-2020 si a Planului strategic de actiuni pentru perioada 2015-2020

IV.    MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Negocierea si semnarea Protocolului de cooperare intre Ministerul Afacerilor Interne din Romania si Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova in domeniul formarii personalului
2.    MEMORANDUM cu tema: Redirectionarea fondurilor alocate pentru proiectul de asistenta privind asigurarea familiilor vulnerabile din R.Moldova cu carbune pe durata iernii 2014-2015
3.    MEMORANDUM cu tema: Negocierea si semnarea Memorandumului de Intelegere intre Ministerul Energiei, Comertului, Industriei si Turismului din Republica Cipru si Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri din Romania privind cooperarea in sectorul energetic
4.    MEMORANDUM cu tema: Deblocarea sumei de 3.000 mii lei din bugetul alocat Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri, capitolul 86.01 ''Cercetare dezvoltare in domeniul economic'', titlul 55 ''Alte transferuri'', art.55.01 ''Transferuri interne'', alineatul 55.01.49 ''Transferuri pentru finantare cercetare in domeniul economic''.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.