PSD e GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT. O spune chiar OFICIUL EUROPEAN ANTIFRAUDĂ!... Si LIVIU DRAGNEA e LIDERUL!...

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 13.11.2017 13:10 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus efectuarea urmaririi penale faţa de suspecţii:

DRAGNEA NICOLAE-LIVIU, preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman la data faptelor, pentru savarşirea infracţiunilor de:
- constituirea unui grup infracţional organizat,
- doua infracţiuni de folosire sau prezentare cu rea-credinţa de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene,
- doua infracţiuni de abuz in serviciu cu obţinere de foloase pentru sine sau pentru altul;

FIŞCUCI MARIAN, persoana apropiata primului menţionat, acţionar majoritar (scriptic) al Tel Drum SA, pentru savarşirea infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat;

PITIŞ PETRE, fost consilier in cadrul CJ Teleorman, reprezentant al Tel Drum SA , pentru savarşirea infracţiunilor:
- constituirea unui grup infracţional organizat,
- evaziune fiscala, in forma continuata,
- complicitate la doua infracţiuni de abuz in serviciu, cu obţinere de foloase pentru sine sau pentru altul;

NEDA FLOREA, reprezentant al SC Tel Drum SA, pentru savarşirea infracţiunilor de:
- constituirea unui grup infracţional organizat,
- complicitate la doua infracţiuni de abuz in serviciu, cu obţinere de foloase pentru sine sau pentru altul;

ION FLORIAN, reprezentant al unei societaţi comerciale, pentru savarşirea infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat;

BAŢAUŞ MUGUR, funcţionar in cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, la data faptelor, pentru savarşirea infracţiunilor de:
- constituirea unui grup infracţional organizat,
- complicitate la doua infracţiuni de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţa de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene,
- doua infracţiuni de abuz in serviciu cu obţinere de foloase pentru sine sau pentru altul;

PIPEREA VICTOR, funcţionar in cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, la data faptelor, pentru savarşirea infracţiunilor de:
- constituirea unui grup infracţional organizat,
- complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţa de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene;

NEAGOE DANIEL, asociat şi administrator al unor societaţi comerciale, pentru savarşirea infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat;

PREDESCU MARIN, funcţionar in cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, la data faptelor, pentru savarşirea infracţiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţa de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene.

Prezentul dosar s-a constituit pe baza unei sesizari a OLAF (Oficiul european antifrauda) transmise la data de 30 septembrie 2016, privind suspiciunea savarşirii mai multor infracţiuni, intre care obţinerea nelegala, pe baza de documente false, a unor finanţari din fonduri europene, pentru lucrari de reabilitare de drumuri judeţene.

Din ordonanţa intocmita de procurori au rezultat aspecte ce contureaza suspiciunea rezonabila potrivit careia:
Suspectul Liviu Nicolae Dragnea, preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, a iniţiat un grup infracţional organizat care acţioneaza şi in prezent şi din care au facut şi fac parte funcţionari ai instituţiilor din administraţia publica şi persoane din mediul de afaceri. Grupul iniţiat in anul 2001 are ca principal scop obţinerea, in mod fraudulos, a unor sume importante din contractele finanţate din fonduri publice (naţionale şi europene), prin comiterea unor infracţiuni de abuz in serviciu, de fraudare a fondurilor europene, de evaziune fiscala, spalarea banilor şi folosirea de informaţii ce nu sunt destinate publicitaţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii

Grupul infracţional organizat a fost constituit iniţial de catre:
- Liviu Nicolae Dragnea, preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman,
- Fişcuci Marian, apropiat al lui Liviu Nicolae Dragnea şi persoana care a devenit scriptic acţionar majoritar al Tel Drum SA şi care a acţionat şi ca un interpus al lui Liviu Nicolae Dragnea in administrarea societaţii comerciale,
- Mugur Baţauş şi Victor Piperea, funcţionari in cadrul Consiliului Judeţean Teleorman care au participat iniţial la privatizarea Tel Drum SA iar ulterior s-au ocupat de proiectele finanţate din fonduri publice şi asigurarea cadrului necesar caştigarii acestor proiecte de catre Tel Drum SA şi
- Neda Florea, la momentul iniţial persoana cu funcţie de conducere in Tel Drum SA care a facilitat privatizarea societaţii, iar ulterior acţionar al societaţii Tel Drum SA, persoana juridica cu capital privat, director al acestei societaţi şi in prezent director adjunct al Tel Drum SA; s-a ocupat de administrarea societaţii şi a asigurat participarea societaţii in comiterea infracţiunilor in scopul savarşirii carora a fost constituit grupul.
In vederea asigurarii pe termen lung a beneficiilor pentru membrii grupului infracţional organizat, activitatea infracţionala a fost conceputa in etape, in funcţie de structura unitaţii administrativ teritoriale, a societaţilor controlate de membrii grupului infracţional organizat şi de funcţiile şi influenţa pe care aceştia le-au dobandit.
Activitatea de pregatire şi modul de acţiune al grupului organizat a impus, in principal, urmatoarele etape:
- Privatizarea Tel Drum SA şi transferarea acestei persoane juridice din proprietatea Consiliului Judeţean Teleorman in sfera de influenţa şi control a suspectului Liviu Nicolae Dragnea, prin persoane interpuse
- Achiziţionarea, in patrimoniul Consiliului Judeţean Teleorman, atat din fonduri ale acestei unitaţi administrative teritoriale cat şi prin obţinerea unui credit bancar, a unui utilaj (tren reciclator - stabilizator la rece in situ) de o valoare foarte mare (30 miliarde ROL) care apoi a fost inchiriat şi ulterior instrainat catre Tel Drum SA, ulterior privatizarii acestei societaţi comerciale
- Acordarea, in perioada 2002-2005, a lucrarilor de reabilitare şi intreţinere a structurii rutiere aflate in administrarea Consiliului Judeţean Teleorman, catre Tel Drum SA, fara a exista o procedura concurenţiala de atribuire, deşi societatea comerciala devenise persoana juridica cu capital privat
- Crearea şi implicarea in activitatea infracţionala a unui numar mare de societaţi comerciale controlate de membrii grupului infracţional organizat, astfel incat acestea sa poata fi interpuse in procedurile de atribuire a contractelor publice, sa fie utilizate pentru crearea de circuite comerciale şi financiare şi sa fie asigurat transferul beneficiilor materiale catre membrii grupului infracţional organizat
- Asigurarea caştigarii de catre Tel Drum SA a contractelor de lucrari finanţate din fonduri publice, in special in cazul Consiliului Judeţean Teleorman, prin folosirea influenţei de care se bucurau membrii grupului infracţional organizat şi de funcţiile ocupate de unii dintre aceştia, prin furnizarea informaţiilor confidenţiale privind licitaţiile publice inainte de momentul publicarii anunţurilor şi prin inserarea condiţiilor restrictive in caietele de sarcini (utilajul pe care Consiliul Judeţean Teleorman l-a instrainat catre Tel Drum SA era unul dintre criteriile de calificare in cazul lucrarilor de reabilitare a drumurilor judeţene)
- Obţinerea in mod preferenţial şi fraudulos de finanţari din bugetul naţional, prin intermediul suspectului Liviu Dragnea Nicolae şi obţinerea in mod nelegal de fonduri din bugetul Uniunii Europene prin furnizarea de documente false şi inexacte, atat in cazul in care beneficiarul fondurilor era intr-o prima etapa unitatea administrativ teritoriala (care ulterior direcţiona fondurile catre Tel Drum SA) cat şi in cazul in care beneficiarul fondurilor era in mod direct una dintre societaţile comerciale controlate de membrii grupului infracţional organizat
- Facilitarea şi intermedierea numirilor unor persoane fizice in funcţii din cadrul administraţiei centrale, prin intermediul membrilor grupului infracţional organizat care administra Tel Drum SA,
- Furnizarea de fonduri pentru formaţiunea politica din care Liviu Nicolae Dragnea face parte, prin donaţii ale membrilor grupului infracţional organizat şi ale societaţilor controlate de aceştia
- Prin prisma influenţei pe care Liviu Nicolae Dragnea o avea la nivelul administraţiei centrale şi in sfera politica, asigurarea accesului la informaţii confidenţiale din cadrul instituţiilor administraţiei centrale şi furnizarea de documente cu caracter confidenţial catre membrii grupului infracţional organizat din mediul privat.
- Obţinerea de beneficii patrimoniale de catre membrii grupului infracţional organizat, provenite din activitatea infracţionala şi din utilizarea frauduloasa a fondurilor publice (beneficii carora membrii grupului infracţional organizat le dau o aparenţa legala prin scoaterea lor din patrimoniul societaţii in special cu titlu de dividende, prin plata unor remuneraţii cu titlu de salariu, prin simularea unor operaţiuni comerciale sau civile de transfer de drepturi de proprietate sau drept de folosinţa, prin incheierea unor contracte de prestari servicii sau livrare bunuri intre societaţile controlate de aceştia)
Structura grupului a permis o interacţiune uşoara intre membrii acestuia, fiind de foarte multe ori disimulata prin prisma atribuţiilor de serviciu ale acestora, suspecţii Mugur Baţauş şi Victor Piperea conducand direcţii din cadrul Consiliului Judeţean Teleorman şi fiind subordonaţi suspectului Liviu Dragnea, iar reprezentanţii din mediul privat reuşind cu uşurinţa sa interacţioneze prin prisma contractelor care erau in curs de executare.
Pe perioada derularii activitaţii infracţionale, in funcţie de modificarile intervenite in structura grupului infracţional organizat la acesta, au aderat noi membri precum:
Suspectul Pitiş Petre, fost consilier in cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, care a preluat activitatea de administrare a Tel Drum SA, avand aceleaşi activitaţi in cadrul grupului ca Marian Fişcuci
Suspectul Neagoe Daniel care a facilitat utilizarea unei societaţi in activitatea ilicita de obţinere a fondurilor publice şi care administra aceasta societate, activitatea acestuia fiind de natura sa faciliteze şi transferul beneficiilor patrimoniale catre membrii grupului
Suspectul Ion Florian care a facilitat utilizarea unei alte societaţi in activitatea ilicita de obţinere a fondurilor publice şi care administreaza aceasta societate.
In scopul pentru care a fost constituit grupul infracţional organizat, in cursul anului 2008, in calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea, cu ajutorul lui Mugur Baţauş şi Victor Piperea (care au asigurat falsificarea şi inlocuirea documentelor), a folosit la organismul intermediar ADR Sud Muntenia documente false şi inexacte, astfel incat firma Tel Drum SA sa caştige un contract de reabilitare a 55 km de drum judeţean DJ 701 (limita – Damboviţa Gratia – Poeni – Siliştea – Scurtu Mare – Slaveşti – Ciolaneşti – Zabreasca – Dobroteşti), in valoare de 114.263.011 lei, dintre care suma de 13.772.603 euro provenea din fonduri europene.
Au fost falsificate şi inlocuite date din proiectul tehnic ( memoriu tehnic, estimare cantitativa, verificari de structura), documentele fiind denaturate prin falsificarea semnaturii unui proiectant pe estimarile cantitative şi inserarea in cuprinsul proiectului (dupa predarea de catre proiectant beneficiarului Consiliu Judeţean Teleorman) a cerinţei ca metoda obligatorie de stabilizare a balastului sa fie varianta la rece in situ, condiţie care ii asigura firmei Tel Drum caştigarea licitaţiei.
Inainte de publicarea anunţului privind atribuirea contractului, Mugur Baţaus a furnizat reprezentanţilor Tel Drum SA informaţii nedestinate publicitaţii, respectiv detalii cu privire la cerinţele de calificare şi ofertanţii care şi-au exprimat interesul sa participe la licitaţia publica.
In legatura cu acelaşi proiect de reabilitare a drumului judeţean DJ 701, suspectul Liviu Nicolae Dragnea, prin incalcarea dispoziţiilor legale privind exercitarea funcţiei, a emis hotarari de contractare a unui credit intern şi dispoziţii privind demararea procedurilor de achiziţii publice şi numirea comisiilor de evaluare a ofertelor. Prin furnizarea de informaţii confidenţiale şi prin modificarea proiectului tehnic şi depunerea acestuia in vederea avizarii şi obţinerii finanţarii, Liviu Nicolae Dragnea şi Mugur Baţauş, cu intenţie, in scopul obţinerii unui folos necuvenit pentru Tel Drum SA şi implicit pentru membrii grupului infracţional organizat, şi-au incalcat atribuţiile legale şi au determinat membrii comisiei de intocmire a documentaţiei pentru licitaţia lucrarilor de construcţii şi membrii comisiei de evaluare a ofertelor sa incalce, fara vinovaţie, dispoziţiile OUG 34/2006 prin inserarea unor condiţii restrictive şi incalcarea principiului tratamentului egal, desemnand caştigator al licitaţiei publice firma Tel Drum SA.
Prejudiciul creat in dauna bugetului public este de 25.600.927 lei (diferenţa dintre preţul ofertat de Tel Drum SA şi preţul cel mai mic ofertat), aceasta suma constituind un beneficiu necuvenit pentru firma caştigatoare. La aceste activitaţi au participat in calitate de complici suspecţii Neda Florea şi Pitiş Petre, persoane care administrau Tel Drum SA.
In cursul anului 2009, in calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea, cu ajutorul lui Mugur Baţauş şi Marin Predescu (care au asigurat falsificarea şi inlocuirea documentelor), a folosit la organismul intermediar ADR Sud Muntenia documente false şi inexacte, astfel incat firma Tel Drum SA sa caştige un contract de reabilitare a peste 50 km din DJ 506 Cervenia Vitaneşti Babaiţa, in valoare de 62.482.442 lei lei, dintre care suma de 6.930.138 euro provenea din fonduri europene.
Au fost falsificate şi inlocuite date din proiectul tehnic (planşele desenate pentru profil transversal tip I, memoriul tehnic, design tehnic şi plan de execuţie, caiete de sarcini, devizele ), documentele fiind denaturate prin falsificarea semnaturii şi ştampilei verificatorului de proiect, prin modificarea elementelor cantitative, prin inserarea cerinţei (ulterior predarii acestuia de catre proiectant beneficiarului Consiliu Judeţean Teleorman) ca metoda obligatorie de stabilizare a balastului sa fie varianta la rece in situ, condiţie care ii asigura firmei Tel Drum caştigarea licitaţiei.
De asemenea, s-a majorat artificial devizul pana la suma de 14.132.923 euro, cu consecinţa creşterii valorii contractului finanţat din bani publici obţinut de Tel Drum SA.
Inainte de predarea proiectului tehnic in vederea avizarii de catre Autoritatea de Management a finanţarii, suspecţii Baţauş Mugur, Marin Predescu şi un alt funcţionar au permis accesul suspectului Neda Florea la informaţii ce nu erau destinate publicitaţii, prin participarea acestuia la o prezentare a proiectului tehnic in cadrul Consiliului Judeţean Teleorman iar ulterior, inainte de publicarea anunţului privind atribuirea contractului , Mugur Baţaus a furnizat reprezentanţilor Tel Drum SA detalii cu privire la cerinţele de calificare şi ofertanţii care şi-au exprimat interesul sa participe la licitaţie.
In legatura cu acelaşi proiect de reabilitare a drumului judeţean DJ 506, suspectul Liviu Nicolae Dragnea, prin incalcarea dispoziţiilor legale privind exercitarea funcţiei, a emis hotarari de contractare a unui credit intern şi dispoziţii privind demararea procedurilor de achiziţii publice şi numirea comisiilor de evaluare a ofertelor. Prin furnizarea de informaţii confidenţiale, prin modificarea proiectului tehnic şi depunerea acestuia in vederea avizarii şi obţinerii finanţarii, Liviu Nicolae Dragnea şi Mugur Baţauş, cu intenţie, in scopul obţinerii unui folos necuvenit pentru Tel Drum SA şi implicit pentru membrii grupului infracţional organizat, şi-au incalcat atribuţiile legale şi au determinat membrii comisiei de intocmire a documentaţiei pentru licitaţia lucrarilor de construcţii şi membrii comisiei de evaluare a ofertelor sa incalce, fara vinovaţie, dispoziţiile OUG 34/2006 prin inserarea unor condiţii restrictive şi incalcarea principiului tratamentului egal, desemnand caştigator al licitaţiei publice firma Tel Drum SA.
Prejudiciul cauzat bugetului public este de 5.742.872 (diferenţa dintre devizul real prevazut in proiect şi devizul modificat), aceasta suma constituind un beneficiu necuvenit pentru firma caştigatoare. La aceste activitaţi au participat in calitate de complici suspecţii Neda Florea şi Pitiş Petre, persoane care administrau Tel Drum SA.
Pentru a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale, suspectul Petre Pitiş, in calitate de reprezentant al Tel Drum SA, a simulat operaţiuni de achiziţie pe teritoriul naţional (purtatoare de TVA) pe care le-a inregistrat in documentele contabile, utilizand societaţi comerciale cu comportament de tip fantoma. Astfel, in perioada 2010 -2012, acesta a sustras de la plata catre bugetul de stat suma de 774.790,32 lei reprezentand taxa pe valoare adaugata aferenta operaţiunilor comerciale. In aceeaşi perioada, sumele aferente operaţiunilor evidenţiate cu societaţile cu comportament de tip fantoma au fost transferate din conturile bancare ale Tel Drum SA in conturile bancare ale societaţilor cu comportament de tip fantoma, fiind retrase in numerar la scurt timp dupa transfer şi restituite (fara comisionul pentru intermediere) persoanelor care le-au virat iniţial.
Totodata, pe perioada de derulare a activitaţii grupului infracţional organizat, membrii acestuia au beneficiat de informaţii nepublice din cadrul instituţiilor de la nivel local şi central cum ar fi: note de fundamentare şi caiete de sarcini pentru licitaţii viitoare ce se aflau in procedura de avizare interna (cum este cazul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale), corespondenţa intre unitaţile administrativ teritoriale şi Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (in cadrul obiectivelor ce se doreau a fi finanţate din PNDL), liste privind proiectele depuse pentru finanţare, documente solicitate de autoritaţile judiciare de la instituţiile publice in cursul urmaririi penale (cum este cazul ANCPI). Astfel de documente au fost identificate cu ocazia percheziţiilor domiciliare efectuate la sediile persoanelor juridice de drept privat. In plus, conform inscrisurilor ridicate cu ocazia percheziţiilor domiciliare, membrii grupului infracţional organizat, propuneau şi facilitau numirea in funcţii publice a persoanelor cu care aveau relaţii apropiate (au fost ridicate insemnari olografe in care, fie erau indicate persoane care ar fi fost potrivite pentru ocuparea unui post de conducere in cadrul administraţiei centrale şi care au fost numite ulterior in aceste posturi, fie erau indicate detalii cu privire la dorinţa unor persoane publice de a pune in funcţie o persoana apropiata).
Din activitatea ilicita a membrilor grupului infracţional organizat, aceştia au obţinut beneficii personale diverse, in funcţie de atribuţiile şi rolul pe care il aveau in cadrul grupului:
- funcţionarii publici implicaţi şi-au asigurat funcţiile de conducere in cadrul Consiliului Judeţean Teleorman, atat Mugur Baţauş cat şi Victor Piperea fiind directorii unor structuri din cadrul autoritaţii publice, avand şi beneficii patrimoniale in zona privata, spre exemplu Mugur Baţauş fiind angajat in calitate de expert la una dintre firmele din grup
- Fişcuci Marian, Petre Pitiş, Neda Florea, Ion Florian şi Neagoe Daniel au obţinut contracte preferenţiale prin intermediul societaţilor comerciale şi beneficii patrimoniale directe transferate fie sub forma de dividende şi drepturi salariale fie sub forma de bunuri mobile şi imobile pe care le utilizeaza, dar care figureaza in patrimoniul societaţilor comerciale
- Liviu Nicolae Dragnea, in mod direct sau prin persoane apropiate lui (fiul, fosta soţie) a obţinut sume de bani sau bunuri mobile şi imobile pe care le utilizeaza, precum şi diverse servicii in interes personal, al familiei şi al formaţiunii politice din care face parte, respectiv donaţii de la membrii grupului infracţional organizat şi de la societaţile controlate de aceştia (circa 2,5 milioane de lei in anul 2009), transferul parţilor sociale din mai multe societaţi controlate de membrii grupului infracţional organizat catre fiul sau, dividende şi sume periodice catre fiul sau cu titlu de salariu de la firme din grup, sume periodice cu titlu de chirie incasate personal de Liviu Nicolae Dragnea şi de fosta soţie de la o alta societate din grup, bani obţinuţi de catre Liviu Nicolae Dragnea din vanzarea unor bunuri imobile la valori supraevaluate catre societaţile controlate de membrii grupului infracţional organizat, folosirea de bunuri mobile de catre fiul sau (autoturismul deţinut de o societate din grup şi a carui imbunataţire tehnica a fost achitata de Tel Drum SA) sau folosirea de bunuri imobile tot de catre acesta (imobilul din Turnu Magurele proprietate a Tel Drum SA).

In cauza procurorii anticorupţie au colaborat cu reprezentanţii Oficiului european de lupta antifrauda (OLAF).

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.