Raport privind situatia economica si bugetara pe anul 2012

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 10.10.2012 19:10 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

I. Estimarea veniturilor, cheltuielilor şi soldului bugetului general consolidat pentru anul 2012
Veniturile bugetului general consolidat estimate a se realiza în anul 2012 sunt în sumă de 197,5 miliarde lei, reprezentând 32,5% din produsul intern brut. Din acestea, cca. 12 miliarde lei sunt programate a se realiza din fonduri europene şi cca. 185,5 miliarde lei reprezintă venituri estimate a se realiza din impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri încasate din economia internă, reprezentând 30,5 % din produsul intern brut.
În totalul veniturilor bugetului general consolidat, veniturile din taxa pe valoarea adăugată reprezintă 26,2%, contribuţiile de asigurări sociale 25,8%, impozitul pe venit 10,8%, veniturile din accize 10,4% iar veniturile nefiscale 9,3%.
Pe bugete componente, ponderea cea mai mare a veniturilor bugetului general consolidat se regăseşte, în principal, la bugetul de stat, respectiv 47,5%, la bugetele locale 25,8%, iar la bugetul asigurărilor sociale de stat 24,8%. Din veniturile bugetelor locale, cotele defalcate din impozitul pe venit reprezintă 28,5%, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate cu destinaţii speciale prevăzute de lege (finanţarea învătământului preuniversitar de stat, asistenţă socială şi investiţii în infrastructura locală) reprezintă 28,6%, iar subvenţiile alocate, în principal, pentru investiţii reprezintă 8,2%.
Din veniturile bugetului de asigurări sociale de stat, subvenţiile acordate de la bugetul de stat pentru echilibrare reprezintă 28,1%.
Cheltuielile bugetului general consolidat estimate a se realiza în anul 2012 sunt de 211,1 miliarde lei, reprezentând 34,8% din produsul intern brut. Pe categorii de cheltuieli, ponderea cea mai importantă o deţin, în principal, cheltuielile cu asistenţa socială care reprezintă cca. 32,0% din totalul cheltuielilor bugetului general consolidat, urmate de cheltuielile de personal (19,4%), cheltuielile de natura investiţiilor, reprezentând cheltuieli de capital, cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă şi nerambursabilă şi alte transferuri pentru investiţii (18,1%) şi cheltuielile cu bunuri şi servicii (15,9%).
Pe bugete componente, ponderea cea mai mare a cheltuielilor bugetului general consolidat se înregistrează la bugetul de stat (53,2%). La bugetele locale se înregistrează o pondere de 24,7%, iar la bugetul de asigurări sociale de stat de 23,1%.
Deficitul bugetului general consolidat, în termen de plăţi, estimat pe anul 2012 la 13,66 miliarde lei, reprezentând 2,2% din produsul intern brut.
Estimarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului general consolidat pe anul 2012 are la bază execuţia pe primele 8 luni ale anului, estimările privind evoluţia principalilor indicatori macroeconomici, precum şi actele normative în vigoare cu aplicabilitate în acest an. Majorarea salariilor personalului din sectorul bugetar cu 7,4% începând cu luna decembrie 2012, care asigură recuperarea integrală a reducerii de 25% din anul 2010, aprobată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012, se va reflecta în cheltuielile de personal începând cu luna ianuarie 2013, luna în care se plătesc drepturile salariale aferente lunii decembrie 2012.
II.Prognoza indicatorilor macroeconomici pentru anul 2012
Prognoza indicatorilor macroeconomici pentru anul 2012 se bazează pe realizările din prima parte a anului şi a evoluţiilor estimate pentru celelalte ţări din Uniunea Europeană.
În semestrul I 2012 produsul intern brut s-a majorat, în termeni reali, cu 0,7% faţă de semestrul I 2011. Cererea internă s-a majorat faţă de semestrul I 2011 cu 1,3%, pe fondul creşterii consumului final cu 0,8% şi a formării brute de capital fix cu 14,3%.
În semestrul al doilea se estimează o îmbunătăţire a cererii interne ca urmare a creşterii veniturilor salariale ale personalului bugetar şi a veniturilor nete din pensii, dar şi un efect pozitiv al investiţiilor publice.
Pentru anul 2012 produsul intern brut se va majora cu cca. 1% faţă de 2011, având o valoare nominală de 607,3 mld. lei. Motorul creşterii îl reprezintă cererea internă, cu componentele sale : consumul final care se va majora cu 0,7% şi formarea brută de capital fix, cu 6,4%.
Având în vedere evoluţia înregistrată de comerţul exterior în primele 8 luni ale anului 2012 (export de bunuri +0,7% şi import +1,2%), se estimează că exporturile şi importurile de bunuri se vor majora în anul 2012 cu 2,1%, respectiv cu 2,0%.
Inflaţia va creşte până la circa 5% la sfârşitul anului, ca urmare a efectelor nefavorabile ale secetei asupra preţurilor la alimente. Inflaţia medie anuală este estimată la 3,4%.
Deficitul de cont curent extern este proiectat să se reducă la 4% din PIB în 2012, deoarece intrările de capital vor continua să fie reduse.
III. Analiza riscurilor
Până la sfârşitul anului 2012 nu se întrevăd riscuri deosebite care să afecteze sensibil perspectivele macroeconomice şi bugetare.
Există incertitudini cu privire la impactul final al secetei asupra produsului intern brut. De asemenea, o reducere a produsului intern brut in zona euro mai mare decât cea estimată de către Comisia Europeană ar putea afecta nivelul produsului intern brut şi a celorlalţi indicatori macroeconomici.
Totodată, o reducere a absorbţiei fondurilor europene faţă de nivelurile programate ar afecta nivelul veniturilor bugetare pe acest an, caz în care se vor lua măsuri corespunzătoare de reducere a cheltuielilor şi încadrarea în deficitul bugetar estimat.
De asemenea, pot exista riscuri de finanţare a deficitului bugetar ca urmare a deteriorării situaţiei sectorului financiar extern sau a unei creşteri explozive a preţului internaţional al petrolului.
Referitor la plăţile restante, estimăm că până la sfârşitul anului 2012 se vor înregistra progrese în procesul de reducere a arieratelor în cadrul companiilor monitorizate, astfel încât să se ajungă la 9,0 miliarde lei faţă de 13,0 miliarde lei înregistrate la sfârşitul semestrului I 2012.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.