Romania penalizata pentru lipsa de protectie a consumatorilor de energie

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 21.03.2013 15:33 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Comisia Europeană trimite România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene pentru transpunerea incompletă a normelor UE privind piaţa internă a energiei. Până în prezent, România a transpus doar parţial directivele în domeniile energiei electrice şi gazelor naturale, deşi statele membre ar fi trebuit deja să transpună integral aceste directive până la 3 martie 2011.

România a adoptat deja o parte substanţială din actele legislative necesare pentru implementarea directivelor privind energia electrică şi gazele naturale, însă au rămas dispoziţii care nu au fost încă transpuse în legislaţia naţională. Mai concret, este vorba despre unele dispoziţii care se referă la protecţia consumatorilor şi la anumite îndatoriri ale autorităţilor de reglementare în domeniul energiei. Asigurarea unui nivel corespunzător de protecţie pentru consumatorii de energie, precum şi stipularea unor sarcini precise pentru autorităţile de reglementare în domeniul energiei sunt prioritare pentru Comisie.

Pentru fiecare directivă transpusă parţial, Comisia propune o penalitate zilnică de 30228,48 EUR. Nivelul acestei penalităţi este stabilit ţinând cont de durata şi de gravitatea încălcării. În cazul în care Curtea emite o hotărâre care confirmă încălcarea, penalitatea zilnică trebuie plătită de la data hotărârii până la finalizarea transpunerii. Curtea va decide valoarea finală a penalităţilor zilnice.

În septembrie 2011, Comisia a trimis României scrisori de punere în întârziere cu privire la transpunerea celor două directive, care au fost urmate de avize motivate, emise în februarie 2012. În pofida acestor demersuri, nu s-a realizat încă transpunerea integrală a directivelor.

Acţiunea de astăzi este în conformitate cu obiectivul Comisiei de a asigura respectarea deplină de către statele membre a normelor care reglementează piaţa internă a energiei. În cursul anului 2012 şi la începutul anului 2013, alte câteva state membre au fost deja trimise în faţa Curţii pentru transpunere parţială. În prezent, Comisia analizează de asemenea situaţia altor state membre cărora li s-au transmis avize motivate pentru transpunere incompletă.        
Context
În februarie 2011, şefii de stat şi de guvern din UE au declarat că se impune finalizarea pieţei interne a energiei până în 2014. Pentru ca acest obiectiv să fie atins, este esenţială transpunerea promptă şi completă în dreptul intern a legislaţiei UE privind piaţa unică a gazelor naturale şi a energiei electrice. Cel de-al treilea pachet legislativ privind piaţa internă a energiei cuprinde dispoziţii-cheie pentru buna funcţionare a pieţelor de energie, inclusiv norme noi privind separarea reţelelor, norme vizând consolidarea independenţei şi a competenţelor autorităţilor naţionale de reglementare şi norme pentru îmbunătăţirea funcţionării pieţelor cu amănuntul în beneficiul consumatorilor.
Directivele în cauză din cel de-al treilea pachet legislativ pentru piaţa internă a energiei sunt: Directiva privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale (2009/73/CE ), Directiva privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice (2009/72/CE).
Conform Tratatului de la Lisabona, care a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009, dacă statele membre nu transpun legislaţia UE în legislaţia naţională în termenul prevăzut, Comisia poate să sesizeze Curtea de Justiţie şi să îi ceară acesteia impunerea unor sancţiuni financiare.

Valoarea penalităţii zilnice care trebuie plătită se calculează pe baza unei formule, prin înmulţirea următoarelor elemente: factorul de gravitate, durata încălcării, factorul „n” (care variază de la un stat membru la altul, ţinând cont de PIB-ul fiecăruia), o sumă forfetară, stabilită în prezent la 640 EUR pe zi.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.