Se infiinteaza comisii de insolventa la nivel central si teritorial

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 13.01.2016 14:35 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Guvernul a adoptat Hotararea prin care se vor constitui Comisiile de insolvenţa la nivel central şi teritorial, una dintre etapele incluse in Planul de acţiune al implementarii Legii privind procedura insolvenţei persoanelor fizice.
Comisia de insolvenţa la nivel central va avea cinci membri titulari şi cinci supleanţi, numiţi pentru un mandat de trei ani, in maximum 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial a actului normativ adoptat.
Aceştia vor fi desemnaţi de catre Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Justiţiei, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Varstnice, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor.
Şedinţele Comisiei de insolvenţa la nivel central se desfaşoara trimestrial sau ori de cate ori este nevoie, iar activitatea este sprijinita de catre un aparat tehnic format din şase angajaţi.

Principalele responsabilitaţi ale acestei comisii sunt:
#   Intocmeşte şi actualizeaza, cel puţin de doua ori pe an, lista administratorilor procedurii şi lichidatorilor pentru procedura insolvenţei persoanelor fizice, precum şi a evaluatorilor din corpul propriu, cel puţin bianual;
#   Intocmeşte, cu sprijinul aparatului tehnic si aproba prin decizie a presedintelui, criteriile generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil si propune presedintelui publicarea anuala a criteriilor actualizate;
#   Intocmeşte, cu sprijinul aparatului tehnic, si aproba prin decizie a presedintelui, criteriile pentru evaluarea nevoilor de locuit ale debitorilor si ale familiilor lor, cu luarea in considerare a Legii si a Legii locuinţei;
#   Intocmeşte, cu sprijinul aparatului tehnic, si aproba prin decizie a presedintelui, formularul tipizat de cerere pentru deschiderea procedurii de insolvenţa pe baza de plan de rambursare, precum şi alte formulare necesare pentru implementarea Legii;
#   Elaboreaza structura şi curricula de formare profesionala a membrilor comisiilor de insolvenţa şi a aparatului tehnic;
#   Elaboreaza ghiduri, studii şi statistici privind aplicarea procedurilor prevazute de lege şi organizeaza acţiuni şi/sau campanii de informare a publicului.

La nivel teritorial, vor fi constituite 42 de comisii de insolvenţa, formate din reprezentanţi ai Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Varstnice, Ministerului Finanţelor Publice şi Autoritaţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.
Membrii comisiilor de insolvenţa la nivel teritorial urmeaza cursuri de specializare in insolvenţa persoanei fizice, precum şi in alte domenii relevante pentru aplicarea acestei proceduri, in 3 luni de la desemnare, precum şi cursuri de formare continua. Activitatea acestor comisii va fi sprijinita de un aparat tehnic.

Comisiile de insolvenţa la nivel teritorial vor avea, in principal, urmatoarele responsabilitaţi:
#   Indeplinesc atribuţiile prevazute de lege in sarcina comisiei;
#   Verifica, din oficiu sau la sesizarea administratorului procedurii sau a oricarui creditor, daca debitorul prin acţiunea sau omisiunea lui pune in pericol executarea planului de rambursare;
#   Transmite comisiei de insolvenţa la nivel central propuneri in vederea modificarii şi/sau completarii normelor legislative, pentru elaborarea de ghiduri, studii, statistici privind aplicarea prevederilor legale şi contribuie la acţiuni sau campanii de informare publica pentru a facilita accesul debitorilor la procedurile acestei Legii privind  insolvenţa persoanelor fizice.

Prin aparatul tehnic, Comisiile de insolvenţa la nivel teritorial are şi atribuţii legate de:
#   Punerea la dispoziţia debitorilor a formularului de cerere pentru deschiderea procedurii de insolvenţa pe baza de plan de rambursare şi acordarea de sprijin in vederea completarii;
#   Primirea şi inregistrarea cererilor debitorilor pentru deschiderea procedurii de insolvenţa pe baza de plan de rambursare a datoriilor, precum şi cele referitoare la aplicarea procedurii simplificate de insolvenţa.
#   Verificarea executarii planului de rambursare de catre debitor, pe baza rapoartelor de informare intocmite de administrator, pe care le supune avizarii comisiei.

In şedinţa din 23 decembrie 2015, Guvernul a adoptat prorogarea cu un an a termenului de intrare in vigoare a Legii nr.151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, respectiv, pana la 31 decembrie 2016.
In 28 decembrie 2015, Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri a prezentat Planul de acţiune al implementarii Legii privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, ce conţine masurile necesare pentru pregatirea implementarii acestei legi, etapele, termenele de realizare şi responsabilii.

Documente atasate

Unele documente sunt in format PDF si pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu il aveti il puteti descarca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.