SECURITATEA N-A MURIT!... TURISTII, URMARITI printr-un SISTEM INFORMATIC mai ceva ca pe vremea lui CEAUSESCU!...

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 26.08.2017 16:26 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Ministerul Turismului a lansat in dezbatere publica proiectul Legii Turismului, care prevede, intre altele, infiintarea Sistemului Informatic de Evidenta a Activitatii de Turism din Romania (SIEATR), ce va fi gestionat de Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) si va cuprinde date despre toti turistii din Romania.
Proiectul prevede ca toate structurile de primire turistica vor fi obligate sa implementeze un sistem informatic care sa permita evaluarea veniturilor reale din turism si care va inregistra toate datele privind activitatea turistica si turistii.
Softul va fi pus in mod gratuit la dispozitia unitatilor de cazare.

ATENŢIE!

Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin structurile Poliţiei Romane, are acces in baza unui protocol de colaborare incheiat cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, la datele cu caracter personal ale persoanelor inregistrate, in scopul realizarii activitaţii de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice!...

HOTARÂRE pentru aprobarea implementarii Sistemului Informatic Integrat de Evidenţa a Turiştilor şi a Normelor cu privire la accesul, evidenţa şi protecţia turiştilor in structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata şi al art. 32 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania, cu modificarile şi completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1 (1) Se aproba implementarea Sistemului Informatic Integrat de Evidenţa a Turiştilor,
denumit in continuare SIET, ca instrument electronic al sistemului informaţional pentru turism,
avand rol de stocare a bazei de date naţionale privind evidenţa structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare, de evaluare a activitaţii turistice şi de furnizare a informaţiilor statistice privind circulaţia turistica in acestea.
(2) Se aproba Normele cu privire la accesul, evidenţa şi protecţia turiştilor in structuri de
primire turistice cu funcţiuni de cazare, prevazute in Anexa nr. 1, care face parte integranta dinprezenta hotarare.
(3) Pentru furnizarea informaţiilor statistice privind circulaţia turistica prevazute la alin. (1), SIET stocheaza datele cu caracter personal colectate şi introduse de operatorii economici, conform modelului fişei de anunţare a sosirii şi plecarii turiştilor prezentat in Anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 (1) Operatorii economici proprietari şi/sau administratori ai structurilor de primire
turistice cu functiuni de cazare au obligaţia sa respecte şi sa aplice integral prevederile
prezentei hotarari.
(2) Gestionarea şi auditarea generala a SIET se realizeaza de catre Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, in baza unui protocol de colaborare incheiat cu Autoritatea Naţionala pentru Turism in calitate de autoritate publica centrala responsabila in domeniul turismului.
(3) Utilizatorii SIET au drept de acces la informaţiile colectate in cadrul sistemului electronic, dupa cum urmeaza:
a) Autoritatea Naţionala pentru Turism are acces la datele caracteristice structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare reprezentate de: tipul, denumirea, categoria de clasificare şi capacitatea de cazarea a acestora, datele de identificare ale operatorilor economici precum şi la datele statistice furnizate de SIET pe care le va pune la dispoziţie Institutului Naţional de Statistica in scopul realizarii cercetarilor statistice;
b) Operatorii economici au acces la datele introduse de aceştia pentru fiecare structura de primire turistica cu funcţiuni de cazare pe care le au in administrare;
c) Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin structurile Poliţiei Romane, are acces in baza unui protocol de colaborare incheiat cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, la datele cu caracter personal ale persoanelor inregistrate, in scopul realizarii activitaţii de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice.
(4) Normele generale de utilizare şi Procedura de inscriere a structurilor de primire turistice, de inregistrare a turiştilor şi de raportare a acestora in Sistemul Informatic Integrat de Evidenta a Turistilor, se aproba prin ordin comun emis de autoriatea publica centrala responsabila in domeniul turismului şi Ministerul Afacerilor Interne, cu avizul prealabil al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi al Institutului Naţional de Statistica.
Art. 3 - (1) Constituie contravenţii urmatoarele fapte:
a) nerespectarea prevederilor art.1 alin. (1), (2), (3) din Anexa nr. 1;
b) nerespectarea prevederilor art.2 alin. (1), (2), (4), (6), (7) din Anexa nr. 1;
c) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (5) din Anexa nr. 1;
d) nerespectarea prevederilor art.3 alin. (1) din Anexa nr. l;
e) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1), (2), (3) din Anexa nr. 1;
f) nerespectarea prevederilor art. 5 din Anexa nr. 1;
g) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1) din Anexa nr. 1;
h) nerespectarea Normelor generale de utilizare si a Procedurii de inscriere a structurilor de
primire turistice, de inregistrare a turiştilor şi de raportare a acestora in Sistemul Informatic Integrat de Evidenta a Turistilor.
(2) Contravenţiile prevazute la alin. (1) se sancţioneaza cu amenda, dupa cum urmeaza:
a) de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru faptele prevazute la alin. (1) lit. a), b), d) - g);
b) de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru faptele prevazute la alin. (1) lit. c), h).
Art. 4 (1) Contravenţiile se constata şi amenzile se aplica de reprezentanţii imputerniciţi ai
Autoritaţii Naţionale pentru Turism, precum şi de poliţiştii din cadrul Poliţiei Romane, dupa caz.
(2) In cazul repetarii uneia din contravenţiile sus menţionate in decursul a 6 luni de la aplicarea ultimei sancţiuni, reprezentanţii imputerniciţi ai Autoritaţii Naţionale pentru Turism, pe langa sancţiunea amenzii contravenţionale, retrag certificatul de clasificare al structurii de primire turistice respective.
Art. 5 (1) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la
data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din
minimul amenzii prevazute la art. 3 alin. (2).
(2) Prevederile art. 3 - 4 şi ale art. 5 alin. (1) se completeaza cu dispoziţiile Ordonanţei Guvenului nr. 2/2001 privind regirnul juridic al contravenţiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile şi completarile ulterioare.
Art. 6 (1) Prevederile prezentei hotarari intra in vigoare la 30 zile de la data publicarii in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 237/2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidenţa şi protecţia turiştilor in structuri de primire turistice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 649 din 12 septembrie 2008.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.