Sedinta de guvern din 18 decembrie - Ordonante de Urgenta

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 19.12.2012 14:10 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative care au fost incluse pe agenda de lucru a şedinţei Guvernului României din 18 decembrie:

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în domeniul plăţii titlurilor executorii după data de 1 ianuarie 2013
Guvernul a adoptat acest act normativ în condiţiile în care, în prezent, anumite dispoziţii ale Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 sunt imposibil de executat, având în vedere constrângerile financiare. Actul normativ propune modificarea prevederilor acestei Legi referitoare la numărul de ore din planurile cadru pentru învăţământul preuniversitar şi la ponderea disciplinelor obligatorii, respectiv opţionale, din planurile cadru, astfel încât în Lege să fie formulate doar principii generale de elaborare a curriculum-ului naţional, iar detaliile privind numărul de ore, disciplinele obligatorii şi numărul de ore alocat acestora, respectiv numărul de ore alocat disciplinelor opţionale să fie stabilit, ca şi până acum, prin planurile cadru aprobate prin ordin al ministrului. Totodată, se urmăreşte asigurarea posibilităţii de utilizare a resurselor umane calificate necesare desfăşurării procesului educaţional.Actul normativ statuează cadrul legal, cu caracter tranzitoriu, necesar formării psihopedagogice pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar, până la organizarea masterului didactic. Actul normativ stabileşte competenţa instituţiilor de învăţământ superior de a aprecia asupra numărului de norme ce pot fi exercitate de către cadrele didactice. Prin acest act normativ se instituie, de asemenea, posibilitatea ca institutele naţionale de cercetare-dezvoltare să se reorganizeze ca societăţi comerciale şi să desfăşoare activităţi inclusiv în subordinea unor instituţii de învăţământ superior de stat, acreditate potrivit legii. În acest fel se creează posibilitatea utilizării eficiente atât a resurselor oferite de instituţiile de învăţământ superior de stat, cât şi a celor existente la nivelul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare.
Nepromovarea acestui act normativ ar conduce la imposibilitatea asigurării stabilităţii financiare şi, pe de altă parte, la grave tulburări ale procesului educaţional. Acestea derivă din riscul iminent de acţionare în justiţie a MECTS din cauză că statul nu asigură dreptul la finanţarea de bază pentru toţi preşcolarii şi pentru toţi elevii din învăţământul primar, gimnazial, profesional şi liceal de stat.

2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă" şi adoptarea unor măsuri în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de derulare a programului "Prima casă"
În cadrul programului „Prima casă”, în practica de până acum, au apărut numeroase situaţii care urmează să fie reglementate prin această Ordonanţă de urgenţă. Întrucât Codul civil reglementează în mod expres garanţia vânzătorului pentru viciile bunului vândut, garanţie care se aplică şi în cazul locuinţelor, este necesară modificarea legislaţiei în vigoare în sensul de a permite novarea obiectului contractului de garantare cu condiţia ca valoarea locuinţei dobândite de către beneficiar în urma novaţiei să fie cel puţin egală cu valoarea creditului contractat, la care se adaugă valoarea avansului. Actul normativ urmăreşte asigurarea unui tratament egal pentru beneficiarii care au achiziţionat o locuinţă de la un dezvoltator imobiliar care poate oferi la schimb o altă locuinţă corespunzătoare calitativ, în raport cu cei care au achiziţionat locuinţa de la o persoană fizică, spre exemplu, care nu are această posibilitate. Întrucât persoanele fizice, care au achiziţionat locuinţe de la un alt vânzător decât un dezvoltator imobiliar, nu pot beneficia de înlocuirea locuinţei, se reglementează posibilitatea acestora de a accesa programul pentru a doua oară, achiziţionând o altă locuinţă, urmând ca aspectele tehnice să fie detaliate la nivelul normelor de implementare.
Ordonanţa răspunde unor necesităţi izvorâte din practică şi creează condiţii pentru administrarea suplă a portofoliului de garanţii şi pentru creşterea cadrului de utilizare a plafonului de garanţii, cu consecinţe directe asupra dezvoltării pieţei imobiliare şi sectoarelor acesteia.

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară
În Uniunea Europeană, 15 state membre au în prezent acest tip de structură de supraveghere. Dintre acestea menţionăm: Germania, Marea Britanie, Austria, Polonia, Danemarca, Finlanda, Suedia, Ţările Baltice. Prin urmare, înfiinţarea în România a unei astfel de autorităţi, responsabilă cu supravegherea prudenţială a pieţei de capital, a sectorului asigurărilor şi a sistemului de fonduri de pensii private, se încadrează într-o dinamică instituţională la nivel european. Autoritatea de Supraveghere Financiară va prelua toate funcţiile şi atribuţiile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi a Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, autorităţi care se desfiinţează.

4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru prorogarea unor termene prevăzute de art. 6 din OUG nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova” S.A. şi „Electrica Oltenia” S.A.
Ordonanţa de urgenţă prorogă termenele prevăzute la art. 6, alin. 2 şi 4 din OUG nr. 114/2005 de la data de 31 decembrie 2012 până la data de 31 decembrie 2013, pentru a fi armonizate cu prevederile art. 2 alin. 18 din OUG nr. 116/2011, referitoare la societăţile comerciale SC E.ON Moldova Distribuţie S.A. şi SC E.ON Energie România S.A..

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.