Sedinta de Guvern din 20 martie. Vezi ce-au discutat!...

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 20.03.2013 18:28 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative care au fost incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 20 martie 2013:

I. PROIECTE DE LEGE

– Acestea au fost trimise spre Parlament

1. PROIECT DE LEGE privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
Acest proiect de lege a fost aprobat.
In prezent, organizarea si funcţionarea Consiliului Economic si Social este reglementata prin Legea 62/2011, Legea Dialogului Social.
Prin prezentul proiect de lege se propune reglementarea distincta a organizării si funcţionarii Consiliului Economic si Social, fiind abrogate prevederile corespunzatoare din Legea 62/2011, Legea Dialogului Social.
Pentru eliminarea unor confuzii de interpretare in procedura de desemnare a reprezentantilor organizaţiilor sindicale si patronale in CES este in mod explicit precizat in text faptul ca fiecare organizatie sindicala sau patronala reprezentativa la nivel national are dreptul la un loc in Consiliul Economic si Social.
Pentru o acoperire cat mai larga a intereselor dezbaterii civice privind situatia economica si sociala din Romania, au fost extinse domeniile de competenta ale CES. De asemenea, pentru eliminarea unor confuzii de interpretare, au fost eliminate clauzele privind durata, mandatul si procedura de revocare a presedintelui CES. Funcţia de Secretar General al CES nu e funcţie publica.
2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin
Acest proiect de lege a fost aprobat.
Romania, in calitate de stat membru al UE, a transpus Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de actiune comunitara in domeniul politicii privind mediul marin intitulata Directiva – Cadru Strategia pentru mediul marin, prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 6/2011.
Pana la transpunerea Directivei, legislatia romana in vigoare nu continea elemente suficiente prin care sa asigure protectia integrala a apelor marine.
Prin sistemul EU Pilot, Comisia Europeana a solicitat Romaniei corectarea unor erori materiale prin care se va asigura transpunerea corecta si completa a Directivei.

II. ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
Aceasta Ordonanta de Urgenta a fost aprobata.
In baza Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele care dobandesc o forma de protectie beneficiaza de un ajutor lunar rambursabil. Ajutorul se acorda fiecarei persoane care indeplineste conditiile prevazute de Lege, pe o perioada de maxim 6 luni, cu posibilitatea prelungirii pentru inca o perioada de cel mult 3 luni, pentru motive intemeiate. Beneficiarii au obligatia sa ramburseze sumele acordate cu titlu de ajutor.
Din cauza faptului ca persoanele beneficiare, mai devreme sau mai tarziu, parasesc teritoriul Romaniei, ajutorul lunar nu mai poate fi recuperat, situatie care a determinat, pe parcursul aplicarii prevederilor Legii, acumularea de debite a caror valoare reprezenta la sfarsiul lui 2011, 1.208.422 lei. Acumularea de debite se constata si la sfarsitul trimestrului III al anului 2012, suma totala a acestora ridicandu-se la 1.322.362 lei.
Avand in vedere cele prezentate, se impune modificarea Legii 122/2006 privind azilul in Romania, astfel incat situatiile identificate de catre Curtea de Conturi ca abateri de la legalitate sa fie inlaturate.
Proiectul de act normativ vizeaza urmatoarele:
• Transformarea ajutorului lunar rambursabil in ajutor lunar nerambursabil si raportarea cuantumului acestuia la indicatorul social de referinta (ISR)
• Reglementarea perioadei in care beneficiarul poate ridica suma reprezentand ajutorul lunar. Astfel, daca timp de 3 luni se constata ca nu este ridicat, plata acestuia se suspenda, iar in cazul in care pana la finalizarea termenului de 9 luni prevazut de lege nu a fost solicitat, ajutorul nu se mai acorda
• Reglementarea situatiilor pentru care nu a mai fost posibila recuperarea sumei acordata cu titlu de ajutor rambursabil prin stingerea debitelor, acestea fiind imposibil de recuperat in conditiile in care persoanele care au beneficiat nu se mai afla pe teritoriul Romaniei.
2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum şi pentru modificarea unor acte normative.
Aceasta Ordonanta de Urgenta a fost aprobata.

III. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014
Aceasta hotarare a fost aprobata.
2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Washington la 14 decembrie 2012 şi, respectiv la Bucureşti la 21 decembrie 2012 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006
Aceasta hotarare a fost aprobata.
Acordul de imprumut pentru finantarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar a fost incheiat in data de 27 ianuarie 2006 si are ca scop realizarea unor obiective importante asumate de Ministerul Justitiei si Consiliul Superior al Magistraturii in derularea procesului de reforma si modernizare a sistemului judiciar.
Valoarea imprumutului este de 110 milioane euro, la care se adauga contributia Guvernului Romaniei de 32 milioane euro.
Proiectul este structurat pe 4 componente: 1) reabilitarea infrastructurii sediilor instantelor, 2) consolidarea capacitatii administrative a instantelor, 3) realizarea unui sistem informatic integrat de management al resurselor in cadrul sistemului judiciar, 4) dezvoltarea institutionala a institutiilor sistemului judiciar.
Intarzierile inregistrate in perioada de implementare a Proiectului au determinat inceperea unui nou proces de amendare a Acordului de imprumut in vederea extinderii datei limita de tragere a sumelor imprumutului cu 24 de luni, respectiv de la 31 martie 2013 la 31 martie 2015, astfel incat obiectivele asumate initial in cadrul Proiectului Reforma Sistemului Judiciar sa fie finalizate si sa fie utilizate integral sumele imprumutului.
Prin aceste amendamente nu au fost majorate obligatiile Romaniei fata de Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare si nu se determina noi conditionalitati economice fata de cele conventie initial intre parti.
3. HOTĂRÂRE privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru 2013, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice
Aceasta hotarare a fost aprobata.
Aceasta hotarare prevede numarul total al biletelor de tratament balnear acordate in anul 2013 prin sistemul organizat si admnistrat de Casa Nationala de Pensii Publice, care poate fi finantat din bugetul asigurarilor sociale de stat. Acesta se stabileste in urma finalizarii procedurii de achizitie respectand legislatia in vigoare, in corelatie cu raportul pret/bilet practicat de catre operatorii economici participanti la procedura de achizitie.
Potrivit prevederilor legii privind sistemul unitar de pensii publice „Locurile de tratament balnear se asigura in unitatile de tratament din proprietatea CNPP si, in completare, prin contracte incheiate, potrivit legii cu alte unitati de profil”.
Numarul biletelor de tratament balnear ce se acorda gratuit categoriilor de persoane beneficiare conform legii, precum si categoriilor de persoane beneficiare ale sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se stabileste prin aplicarea unui procent de maxim 15% la numarul total de bilete de tratament.
Obiectul de reglementare al hotararii il constituie acordarea prestatiilor sub forma biletelor de tratament balnear pentru anul 2013, prin sistemul organizat si administrat de CNPP si nu vizeaza pentru anul 2013 acordarea biletelor de odihna.
4. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. II/28 la Hotărârea Guvernului nr. 536/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii cuprinse în „Proiectul nr. 3-Modernizarea infrastructurii de apă uzată în bazinul Criş, în judeţul Vaslui şi municipiul Ploieşti” din cadrul Memorandumului aprobat în şedinţa Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009, pentru finanţarea investiţiilor prioritare de mediu şi gospodărire a apelor
Aceasta hotarare a fost aprobata.
In anexa la care se face referire mai sus, au fost aprobate caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din Municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti, judetul Vaslui.
Avand in vedere alocarile bugetare deficitare, obiectivul de investitii nu a putut fi finalizat in perioada preconizata de 36 de luni. Ca urmare, in termen de 60 de luni, a fost realizat aproximativ 10% din obiectivul aprobat, cu o valoare a investitiei de 27.176 mii lei (Etapa 1).
Proiectul de hotarare stabileste ca pentru etapa II a investiei, in valoare de 222.405 mii lei, finantarea se va face din fonduri externe nerambursabile post-aderare POS Mediu.
5. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei oraşului Deta, judeţul Timiş
Aceasta hotarare a fost aprobata.
6. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Conop, Frumuşeni, Hălmagiu, Olari, Şiria şi Zerind, judeţul Arad
Aceasta hotarare a fost aprobata.
7. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Băiculeşti, Bughea de Jos, Poienarii de Muscel, Stolnici şi Vlădeşti, judeţul Argeş
Aceasta hotarare a fost aprobata.
8. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Dragodana şi Pietrari, judeţul Dâmboviţa
Aceasta hotarare a fost aprobata.
9. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei oraşului Chişineu-Criş, judeţul Arad
Aceasta hotarare a fost aprobata.
10. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor oraşelor Rupea şi Victoria, judeţul Braşov
Aceasta hotarare a fost aprobata.
11. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Augustin, Harseni, Holbav, Recea, Şercaia şi Târlungeni, judeţul Braşov
Aceasta hotarare a fost aprobata.
12. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei oraşului Fieni, judeţul Dâmboviţa
Aceasta hotarare a fost aprobata.

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Negocierea şi semnarea Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Acordului între România şi Republica Serbia în domeniul securităţii sociale
Acest memorandum a fost aprobat.
Prin acest nou acord care a fost negociat se reglementeaza relatiile dintre cele doua state in domeniul securitatii sociale, avand ca scop principal recunoasterea si totalizarea perioadelor de asigurare sociala realizate pe teritoriul ambelor state, acordarea indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, indemnizatiei de maternitate, indemnizatiei pentru ingrijirea copilului bolnav, indemnizatiei pentru prevenirea imbolnavirii si recuperarea capacitatii de munca, pensiilor, prestatiilor in natura in caz de boala si maternitate, prestatiilor in natura in caz de accidente de munca si boli profesionale, ajutorului de deces si alocatiei de stat pentru copii.
2. MEMORANDUM cu tema: Semnarea Acordului între România şi Republica Serbia în domeniul securităţii sociale
Acest memorandum a fost aprobat.
In prezent, intre Romania si Republica Serbia se aplica Acordul intre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia pentru colaborarea in domeniul asistentei medicale a asiguratilor, incheiat la Bucuresti, la 20 martie 1976.
Ambele parti si-au exprimat disponibilitatea pentru incheierea unui nou acord in domeniul securitatii sociale, care sa aiba in vedere evolutiile inregistrate in practica incheierii acestor tipuri de tratate si care sa reglementeze si acordarea pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale.
3. MEMORANDUM cu tema: Negocierea şi semnarea Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Înţelegerii în domeniul securităţii sociale între Guvernul României şi Guvernul Quebecului şi a Protocolului şi Aranjamentului administrativ
Acest memorandum a fost aprobat.
In contextul in care Provincia Quebec are propria competenta constitutionala asupra sistemului de pensii si a celui privind accidentele de munca si bolile profesionale, precum si prestatiile in domeniul sanatatii, este necesara incheierea unei Intelegeri separate cu aceasta provincie in domeniul securitatii sociale.
Aceasta intelegere are ca scop principal recunoasterea si totalizarea perioadelor de asigurare sociala realizate pe teritoriul ambelor state, acrodarea prestatiilor de boala si maternitate, pensiilor de batranete, de invaliditate, de urmas, ajutorului de deces si prestatiilor in caz de accidente de munca si boli profesionale.
4. MEMORANDUM cu tema: Semnarea Înţelegerii între Guvernul României şi Guvernul Quebecului în domeniul securităţii sociale
Acest memorandum a fost aprobat.
In anul 2008 au fost demarate discuţiile pentru negocierea Acordului in domeniul securitatii sociale intre Romania si Canada, finalizate in 2009. La data de 19 noiembrie 2009 a fost semnat la Ottawa Acordul intre Romania si Canada in domeniul securitatii sociale, care a intrat in vigoare la 1 noiembrie 2011.
Canada fiind un stat federal, guvernul federal si guvernele provinciale impart jurisdicţia in domeniul protecţiei sociale. In acest sens, acordurile de securitate sociala incheiate de Canada pot include doar sistemele care se afla sub jurisdicţie federala si care permit coordonarea cu alte state, ceea ce înseamnă ca acestea cuprind doar pilonul 1 (programul de asigurare de batranete – obligatoriu) si pilonul 2 (planul de pensii din Canada – obligatoriu). Asigurările de sanatate sunt in exclusivitate in jurisdictia provinciilor.
Planul de pensii din Canada de aplica in toate provinciile cu exceptia provinciei Quebec. Pentru extinderea aplicarii acordului de securitate sociala si pentru provincia Quebec, precum si pentru prestatii din domeniul sanatatii, este necesara incheierea unei intelegeri separate cu aceasta provincie.
5. MEMORANDUM cu tema: Îndeplinirea şi asumarea condiţionalităţilor ex-ante în contextul pregătirii şi aprobării documentelor de programare a fondurilor europene alocate României în perioada 2014 – 2020 în domeniul mediului şi schimbărilor climatice
Acest memorandum a fost aprobat.
Pentru consolidarea performantelor politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020, Comisia Europeana a propus introducerea unor dispozitii specifice privind conditionalitatile ex-ante aplicabile utilizarii fondurilor europene.
Monitorizarea indeplinirii conditionalitatilor ex-ante se va face in cadrul unui grup interministerial constituit in acest sens din care vor face parte secretarii de stat de la nivelul ministerelor de linie, desemnati ca fiind responsabili de indeplinirea acestor conditionalitati. Monitorizarea se va face in cadrul unor reuniuni saptamanale, grupul interministerial fiind coordonat de ministrul fondurilor europene.
Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice se va implica in elaborarea documentelor strategice si a legislatiei specifice domeniului de competenta, chiar daca acestea se afla in responsabilitatea altor ministere de linie, astfel incat eventualele elemente ce tin de protectia mediului si de schimbari climatice sa fie luate in consideratie.
6. MEMORANDUM cu tema: Îndeplinirea şi asumarea condiţionalităţilor ex-ante în contextul pregătirii şi aprobării documentelor de programare a fondurilor europene alocate României în perioada 2014 – 2020 în domeniul prevenirii şi gestionării riscurilor
Acest memorandum a fost aprobat.
Pentru a consolida performantele politicii de coeziune in perioada 2014-2020, Comisia Europeana a propus introducerea unor dispozitii specifice privind conditionalitatile ex-ante aplicabile utilizarii fondurilor europene. Conditionalitatea ex-ante defineste un factor critic predefinit, ce reprezinta o premisa necesara si care are o legatura directa si un impact imediat asupra realizarii eficiente si eficace a obiectivelor specifice stabilite la nivelul unei prioritati de investitii.
Tinand seama de cele mentionate anterior si in contextul necesitatii accelerarii procesului de pregatire interna pentru accesarea fondurilor europene 2014-2020, precum si pentru a raspunde exigentelor de natura strategica ale viitoarelor finantari europene, au fost elaborate planuri de actiune pentru fiecare conditionalitate ex-ante in parte. Finantarea actiunilor pentru implementarea conditionalitatilor ex-ante si elaborarea documentelor strategice se va asigura din fonduri externe nerambursabile, prin Programul operational Asistenta Tehnica.
Pentru indeplinirea conditionalitatilor ex-ante referitoare la prevenirea si gestionarea riscurilor, sunt propuse urmatoarele masuri:
• Elaborarea si implementarea unui proiect de asistenta tehnica de catre Ministerul Afacerilor Interne, in colaborare cu institutiile cu responsabilitati specifice pe tipurile de risc, prin care se va realiza o evaluare a riscurilor la nivel national
• Modificarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului 21/2004 in scopul instituirii temeiului legal necesar infiintarii Platformei nationale de reducere a Riscului de Dezastre (PNRRD)
• Elaborarea unei hotarari a Guvernului pentru adoptarea regulamentului de organizare si functionare a PNRRD si a Grupului de lucru pentru evaluarea riscurilor la nivel national (GLERN)
7. MEMORANDUM cu tema: Mecanismul de Cooperare si Verificare – instituirea, implementarea, perspectivele si directiile de actiune propuse.

V. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ”Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială”, iniţiată de domnul senator Alexandru Cordoş – Grupul parlamentar al PSD – punct de vedere nefavorabil
2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ”Lege de completare a Legii nr. 1 din 5 ianuarie 20122 privind educaţia naţională” iniţiată de domnii deputaţi Ganţ Ovidiu Victor, Pambuccian Varujan, Zisipol Dragoş Gabriel – Grupul parlamentar al Minorităţilor Naţionale – punct de vedere nefavorabil
3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ”Lege pentru modificarea art. 112 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea 1, nr.18/10.01.2011”, iniţiată de domnul deputat Ganţ Ovidiu Victor – Grupul parlamentar al Minorităţilor Naţionale - punct de vedere nefavorabil
4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ”Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 218/23 aprilie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 305 din 9 mai 2002, cu modificările şi completările ulterioare”, iniţiată de domnii deputaţi Moisil Constantin şi Murgu Neagu – Grupul parlamentar al PP-DD - punct de vedere nefavorabil
5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ”Lege privind statutul artistului în România, exercitarea profesiei de artist, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Artiştilor din România”, iniţiată de domnul deputat Victor Socaciu – PSD - punct de vedere nefavorabil
6. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege intitulat ”Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment”, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de doamnele deputat Cornelia Brînduşa Novac şi Raluca Turcan – Grupurile parlamentare ale PD-L - punct de vedere nefavorabil
7. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege intitulat ”Lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996” provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de domnii deputaţi Kerekes Karoly, Marton Arpad – Francisc şi Mate Andras Levente – Grupul parlamentar al UDMR - punct de vedere nefavorabil
8. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege intitulat ”Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial”, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de 14 parlamentari – Grupurile parlamentare ale PD-L, PNL, UDMR, PSD, Minorităţile Naţionale punct de vedere nefavorabil

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.