Sedinta de Guvern din 30 iulie. Vezi ce-au mai aprobat!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 30.07.2013 20:00 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative care au fost incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 30 iulie:

I. PROIECTE DE LEGE

– se vor trimite către Parlament
1. PROIECT DE LEGE pentru aderarea României la Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare din cadrul Băncii Mondiale
Guvernul a adoptat acest Proiect de Lege. Obţinerea calităţii de membru al Asociaţiei Internaţionale pentru Dezvoltare (IDA) va contribui la consolidarea poziţiei României în cadrul instituţiilor financiare internaţionale din cadrul Grupului Băncii Mondiale şi la sprijinirea acţiunilor de asistenţă pentru dezvoltare asumate de ţara noastră. Aderarea României la IDA va asigura României o putere de vot de 97.984 voturi, corespunzătoare unei contribuţii la capitalul IDA în valoare de 5.452.451 USD.

II. ORDONANŢE

1. ORDONANŢĂ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013
Guvernul a adoptat Ordonanţa cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013. Detaliile privitoare la noua proiecţie bugetară au fost prezentate în cursul zilei de ieri de miniştrii de resort.
2. ORDONANŢĂ pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013
Guvernul a adoptat Ordonanţa cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013. Detaliile privitoare la noua proiecţie bugetară au fost prezentate în cursul zilei de ieri de miniştrii de resort.
3. ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
Principalele schimbări pe care le aduce Ordonanţa adoptată de Guvern sunt:
• Se implementează cota redusă de TVA de 9% pentru livrarea de pâine, grâu şi făină. Măsura urmăreşte combaterea fraudei fiscale în domeniului comerţului cu pâine, iar cota redusă se aplică pe tot lanţul de producţie şi distribuţie.
• Se majorează nivelul accizei pentru alcool etilic de la 750 la 1000 euro/hl alcool pur.
• Se extinde sfera de aplicare a accizelor nearmonizate pentru o serie de produse de lux: bijuterii din aur/platină, mai puţin verighete, confecţii din blănuri naturale, autoturisme şi autoturisme de teren, noi sau rulate, a căror capacitate cilindrică este mai mare sau egală cu 3000 cm³, arme de vânătoare şi arme de uz personal precum şi muniţia aferentă, iahturi şi alte nave şi ambarcaţiuni, cu sau fără motor, pentru agrement.
4. ORDONANŢĂ privind îndeplinirea unor atribuţii de către preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Actul normativ reglementează îndeplinirea atribuţiilor deţinute de Consiliul de administraţie cu privire la aprobarea organizării compartimentelor funcţionale ale ANOFM de către preşedintele ANOFM, prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (1), lit. j) şi k) din Legea nr. 202/2006.
5. ORDONANŢĂ privind reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanţare nerambursabilă din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
Actul normativ reglementează mecanismul de acordare a garanţiilor emise de fondurile de garantare, oricare ar fi acestea, fără a avea prevederi care să conducă la favorizarea sau excluderea unor astfel de fonduri care operează în piaţă. Ordonanţa reglementează ca o parte din aceste garanţii (maxim 80%) să fie acordate de către fondurile de garantare.
6. ORDONANŢĂ privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Autostrăzi
Înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Autostrăzi se face prin reorganizarea CNADNR prin modalitatea divizării parţiale a Companiei. Finalizarea procedurilor, cu preluarea atribuţiilor prevăzute de lege a patrimoniului şi personalului necesar, se va încheia la 10 ianuarie 2014, după încheierea exerciţiului financiar anual al CNADNR.
7. ORDONANŢĂ pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare privitoare la Institutul European din România
Ordonanţa de Guvern stabileşte ca numărul de posturi al IER este prevăzut prin hotărârea Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe.

III. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Anexelor nr. 1 şi nr. 2 ale HG nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului ”Prima Casă”
Actul normativ introduce dispoziţii, la nivelul normelor metodologice, care să permită gestionarea eficientă a plafoanelor de garantare reutilizate în cadrul programului ”Prima Casă”. Pentru anul 2013 se suplimentează plafonul garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1, alin. (3), din OUG nr. 60/2009, cu 1 miliard RON, din care 300 milioane RON sunt destinate pentru achiziţie locuinţelor construite de ANL, în scopul valorificării stocului de locuinţe existent, iar garanţiile se vor acorda şi se vor plăti numai în monedă naţională.
2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu
Principalele prevederi din actul normativ adoptat de Guvern sunt de ordin tehnic şi privesc următoarele aspecte:
• Organizarea şi funcţionarea fondului mutual, ca structură tehnică şi de coordonare la nivel central cu 8 centre regionale fără personalitate juridică în subordine, al cărui unic obiect de activitate este reprezentat de acordarea de compensaţii financiare fermierilor afiliaţi, precum şi organizarea pe secţiuni şi funcţionarea acestora, resursele financiare, tipurile de compensaţii şi structura capitalului de bază.
• Lista bolilor şi dăunătorilor care pot conduce la plata unor compensaţii către membrii.
• Criterii de evaluare a capacităţii unui anumit eveniment de a atrage după sine plata unor compensaţii.
• Tipurile de costuri administrative ale fondului mutual eligibile pentru acordarea sprijinului.
• Modalitatea de calcul a costurilor suplimentare care constituie pierderi economice.
3. HOTĂRÂRE privind alocarea temporară, pentru luna august a anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management.
Pentru gestionarea optimă a instrumentelor structurale şi în vederea creşterii de absorbţie a fondurilor europene se va aloca, din veniturile obţinute din privatizare, suma de 1.084.956,12 mii lei, repartizată după cum urmează: POS Mediu - 250.000 mii lei, POS CCE – 202.956, 12 mii lei, POSDRU – 350.000 mii lei, POR – 262.000 mii lei, PODCA – 20.000 mii lei.
4. HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Justiţiei şi a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
Guvernul a adoptat această Hotărâre. Închirierea spaţiilor se va face prin licitaţie publică în condiţiile legii.
5. HOTĂRÂRE pentru aprobarea plăţii, din bugetul Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive, a costurilor aferente finalizării lucrărilor din cadrul proiectului PHARE RO 2006/018-147.05.01 – ”Suport pentru ANDRAD pentru obţinerea autorizaţiei de amplasare pentru depozitul de deşeuri radioactive slab şi mediu active ”Saligny” şi a proiectului PHARE RO 2006/018-411.03.03 – ”Proiect tehnic şi evaluare de securitate pentru autorizarea construirii depozitului de deşeuri slab şi mediu active Saligny”
Prin Hotărârea de Guvern adoptată se urmăreşte plata sumelor necesare pentru finalizarea celor două proiecte PHARE din titlu. Suma necesară, în cuantum de 679.364 euro (fără TVA) se asigură din bugetul pentru anul 2013 al Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive (ANDR), Titlul 55, ”Alte transferuri”.
6. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională a Sării S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Guvernul a aprobat, prin Hotărâre, bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională a Sării – S.A. Veniturile totale estimate a se realiza în 2013 se ridică la 323.847 mii lei, iar cheltuielile totale la 293.171 mii lei.
7. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1034/2010 pentru aprobarea finanţării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de încheiere a iazurilor de decantare din sectorul minier
Hotărârea adoptată de Guvern prevede redistribuirea fondurilor pentru lucrările de închidere a iazurilor de decantare după cum urmează: în anul 2013 – suma de 57.234.265 lei şi în anul 2014 – suma de 42.765.735 lei. Această măsură este necesară pentru accesarea în totalitate a acestor fonduri şi pentru evitarea blocajelor datorate termenelor stipulate în legislaţia anterioară.
8. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei nr.17 la Hotărârea Guvernului nr.975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
9. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Răduleşti, judeţul Ialomiţa
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
10. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Borcea, Dragoş Vodă şi Jegălia, judeţul Călăraşi
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
11. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Izlaz, judeţul Teleorman
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
12. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
13. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Niculeşti, judeţul Dâmboviţa
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
14. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Cândeşti şi Dragomireşti, judeţul Dâmboviţa
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
15. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor oraşelor Costeşti şi Topoloveni, judeţul Argeş
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
16. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.301/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Guvernul a aprobat prin Hotărâre bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Agenţia Naţională pentru Locuinţe. Veniturile totale estimate a se realiza în 2013 se ridică la 42.570 mii lei, iar cheltuielile totale la 69.683 mii lei. Pentru anul 2013 s-au prevăzut investiţii în sumă de 27.170 mii lei pentru construirea de locuinţe pentru tineri în regim de închiriere, din care, din surse proprii, este prevăzută suma de 15.000 mii lei, iar de la bugetul de stat - suma de 12.170 mii lei.
17. HOTĂRÂRE privind acreditarea domeniilor de studii universitare de master, a programelor de studii şi a numărului maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014
Hotărârea adoptată de Guvern este actul normativ anual prin care se stabilesc programele de studii şi numărul maxim de studenţi de la nivelul master în anul universitar 2013-2014. Hotărârea actualizează programele de studii şi acreditează domeniile de master conform regulamentelor ARACIS.
18. HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea U.M.0586 Miercurea Ciuc din Ministerul Afacerilor Interne, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
19. HOTĂRÂRE privind aprobarea actului adiţional nr. 3 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun, aprobat prin HG nr. 1233/2000.
Guvernul a adoptat această Hotărâre.

IV. ACTE NORMATIVE PENTRU ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA MINISTERELOR ŞI ALTOR AUTORITĂŢI

1. HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Societatea Informaţională
Prin Hotărârea adoptată de Guvern au fost desfiinţate 28 de posturi vacante din cele 190 de posturi aprobate prin HG nr. 12/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, structura Ministerului va cuprinde un număr maxim de 162 posturi exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.
2. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei
Hotărârea adoptată de Guvern aplică Ministerului Justiţiei măsurile OUG nr. 77/2013, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei reducându-se de la 330 la 323.
De asemenea, actul normativ stabileşte şi reducerile de personal pentru instituţiile aflate în subordinea Ministerului Justiţiei, după cum urmează:
• Institutul Naţional de Expertize Criminalistice îşi reduce posturile de la 71 la 70;
• Administraţia Naţională a Penitenciarelor îşi reduce posturile de la 15583 la 15076;
• Oficiul Naţional al Registrului Comerţului îşi reduce posturile de la 1787 la 1637;
• Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie îşi reduce posturile de la 126 la 115.
3. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1372/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc
Hotărârea adoptată de Guvern aplică Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc măsurile OUG nr. 77/2013, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei reducându-se de la 42 la 36. De asemenea, din 7 posturi de conducere vor rămâne 4.
4. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale
Hotărârea adoptată de Guvern aplică ANRM măsurile OUG nr. 77/2013, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei reducându-se de la 124 la 115. De asemenea, Hotărârea prevede completarea organigramei acestei autorităţi publice cu o nouă structură funcţională, anume Serviciul stocare geologică a dioxidului de carbon, realizându-se astfel prevederile OUG nr.64/2011.
5. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică
Hotărârea adoptată de Guvern aplică Institutului Naţional Statistică măsurile OUG nr. 77/2013, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei reducându-se de la 2155 la 1965. S-au redus totodată un număr de 19 posturi de conducere.
6. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale Anti-Doping
Hotărârea adoptată de Guvern aplică Agenţiei Naţionale Anti-Doping măsurile OUG nr. 77/2013. Potrivit actului normativ la ANAD se reorganizează cele 6 direcţii existente în 5 direcţii cu reducerea corespunzătoare a funcţiilor de conducere.
7. HOTĂRÂRE pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1627/2003
Hotărârea adoptată de Guvern aplică CNCAN măsurile OUG nr. 77/2013, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei reducându-se de la 103 la 88.
8. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1703/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Romi
Hotărârea adoptată de Guvern aplică Agenţiei Naţionale pentru Romi măsurile OUG nr. 77/2013, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei reducându-se de la 30 la 25.
9. HOTĂRÂRE pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1288/2012
Hotărârea adoptată de Guvern aplică ANCPI măsurile OUG nr. 77/2013, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei reducându-se de la 3004 la 2880, exclusiv demnitarii.
10. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea şi funcţionare Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice
Hotărârea adoptată de Guvern aplică Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice măsurile OUG nr. 77/2013, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei reducându-se de la 156 la 137.
11. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 44/2013 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Culte
Hotărârea adoptată de Guvern aplică Secretariatului de Stat pentru Culte măsurile OUG nr. 77/2013, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei reducându-se de la 33 la 29.
12. HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor
Hotărârea adoptată de Guvern aplică Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor măsurile OUG nr. 77/2013, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei reducându-se de la 202 la 176.
13. HOTĂRÂRE pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1599/2008
Hotărârea adoptată de Guvern aplică Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor măsurile OUG nr. 77/2013, modificându-se organigrama instituţiei.
14. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi cercetării
Hotărârea adoptată de Guvern aplică Ministerului Educaţiei Naţionale măsurile OUG nr. 77/2013, după cum urmează :
• La nivelul aparatului Ministerului se reduc 50 de posturi rezultând 548 de posturi rămase, exclusiv demnitarii.
• La nivelul unităţilor de învăţământ şi cercetare din subordinea MEN se reduc 163 de posturi.
• La nivelul unităţilor din subordinea MEN, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat se reduc 20 de posturi.
• În cadrul Autorităţii Naţionale pentru Calificări se reduc 14 posturi.
15. HOTĂRÂRE pentru aprobarea restructurării şi reorganizării Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice
Hotărârea adoptată de Guvern aplică Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice măsurile OUG nr. 77/2013, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei reducându-se de la 744 la 571, exclusiv demnitarii, dintre care în cadrul Departamentului pentru Ape, Păduri şi Piscicultură reducerea este de la 140 de posturi la 136.
16. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1217/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
Hotărârea adoptată de Guvern aplică Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" măsurile OUG nr. 77/2013, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei reducându-se de la 171 la 138.
17. HOTĂRÂRE pentru aprobarea restructurării şi reorganizării Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură
Hotărârea adoptată de Guvern aplică Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură măsurile OUG nr. 77/2013, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei reducându-se de la 97 la 94.
18. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia
Hotărârea adoptată de Guvern aplică Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului măsurile OUG nr. 77/2013, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei reducându-se de la 2133 la 1936.
19. HOTĂRÂRE pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2006
Hotărârea adoptată de Guvern aplică Administraţiei Fondului pentru Mediu măsurile OUG nr. 77/2013, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei reducându-se de la 201, la 193.
20. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu
Hotărârea adoptată de Guvern aplică Gărzii Naţionale de Mediu măsurile OUG nr. 77/2013, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei reducându-se de la 889 la 823.
21. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, precum şi a unor acte normative
Hotărârea adoptată de Guvern aplică Ministerului Culturii măsurile OUG nr. 77/2013, după cum urmează:
• La nivelul aparatului central, costurile se reduc de la 146 la 139, iar la nivelul instituţiilor subordonate finanţate din venituri proprii şi subvenţii posturile se reduc de la 6055 la 5635, iar în cadrul instituţiilor aflate în subordinea ministerului şi finanţate integral din bugetul de stat, posturile se reduc de la 432 la 394.
22. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor
Hotărârea adoptată de Guvern aplică Ministerului Transporturilor măsurile OUG nr. 77/2013, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei reducându-se de la 485 la 463 exclusiv demnitarii. La instituţiile publice din subordinea Ministerului, finanţate de la bugetul de stat sau din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, numărul de posturi s-a redus de la 3.312 la 2.992.
23. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe
Hotărârea adoptată de Guvern aplică Institutului European Român măsurile OUG nr. 77/2013, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei reducându-se de la 85 la 56.
24. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei
Hotărârea adoptată de Guvern aplică Ministerului Economiei măsurile OUG nr. 77/2013, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei reducându-se de la 451 la 436, exclusiv demnitarii.
25. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.869/2001 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie
Hotărârea adoptată de Guvern aplică Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie măsurile OUG nr. 77/2013, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei reducându-se de la 26 la 25.
26. HOTĂRÂRE pentru restructurarea şi reorganizarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat şi pentru modificarea anexei nr.3 a Hotărârii Guvernului nr.1340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
Hotărârea adoptată de Guvern aplică Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat măsurile OUG nr. 77/2013, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei reducându-se de la 109 la 105. De asemenea, prin actul normativ se reduce un post de conducere şi se modifică structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 3 a HG nr.1340/2001.
27. HOTĂRÂRE pentru aprobarea reorganizării Oficiului de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1438/2009 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială
Hotărârea adoptată de Guvern aplică Oficiului de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială măsurile OUG nr. 77/2013, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei reducându-se de la 15 la 8.
28. HOTĂRÂRE pentru completarea numărului de posturi din cadrul Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediului de Afaceri şi Turism, cu încadrarea în numărul total de posturi prevăzut la art.7 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 430/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediului de Afaceri şi Turism
Actul normativ prevede înfiinţarea Direcţiei Politici şi Strategii de Promovare a Turismului în cadrul Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, ceea ce presupune completarea structurii acestuia cu un număr de 15 posturi, nemodificându-se astfel numărul maxim de 136 posturi aprobat prin HG 430/2013.
29. HOTĂRÂRE pentru aprobarea restructurării şi reorganizării Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1437/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive
Hotărârea adoptată de Guvern aplică Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive măsurile OUG nr. 77/2013, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei reducându-se de la 39 la 37.
30. HOTĂRÂRE pentru aprobarea restructurării şi reorganizării Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor
Hotărârea adoptată de Guvern aplică Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor măsurile OUG nr. 77/2013, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei reducându-se de la 668 la 621, exclusiv demnitarii.
31. HOTĂRÂRE pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr.837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului
Hotărârea adoptată de Guvern aplică Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului
măsurile OUG nr. 77/2013, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei reducându-se de la 267 la 220, exclusiv demnitarii.
32. HOTĂRÂRE pentru aprobarea restructurării şi reorganizării Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1396/2009
Hotărârea adoptată de Guvern aplică Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci măsurile OUG nr. 77/2013, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei reducându-se de la 252 la 243.
33. HOTĂRÂRE pentru aprobarea restructurării şi reorganizării Biroului Român de Metrologie Legală şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea şi funcţionarea Biroului Român de Metrologie Legală
Hotărârea adoptată de Guvern aplică Biroului Român de Metrologie Legală măsurile OUG nr. 77/2013, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei reducându-se de la 675 la 659.
34. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Energie
Hotărârea adoptată de Guvern aplică Departamentului pentru Energie măsurile OUG nr. 77/2013, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei reducându-se de la 210 la 204. Cele 49 de posturi vacante în acest moment nu vor fi desfiinţate, întrucât se încadrează la excepţiile prevăzute de art.1 alin.(1) litera j) din OUG 77/2013.
35. HOTĂRÂRE pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia
Hotărârea adoptată de Guvern aplică Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale măsurile OUG nr. 77/2013, numărul maxim de posturi reducându-se de la 11990 la 11590.
36. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 11 din 09 ianuarie 2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului
Hotărârea adoptată de Guvern aplică Ministerului Tineretului şi Sportului măsurile OUG nr. 77/2013 astfel:
• În cadrul aparatului ministerului posturile se reduc de la 214 la 184;
• Pentru unităţile subordonate se reduc de la 3300 la 3167.
37. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind Agenţia Naţională pentru Locuinţe
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se reduce numărul de posturi în cadrul ANL de la 230 la 221; de asemenea, se vor reduce funcţiile de conduce de la 70 la 27.
38. HOTĂRÂRE pentru modificarea HG 9/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism
Hotărârea adoptată de Guvern aplică Autorităţii Naţionale pentru Turism măsurile OUG nr. 77/2013, numărul maxim de posturi pentru aparatul instituţiei reducându-se de la 151 la 145, exclusiv demnitarii.

V. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată Lege privind constituirea şi funcţionarea infrastructurilor de afaceri, iniţiată de domnul senator Alin-Păunel Tişe din Grupul parlamentar al PDL (Bp.167/2013) – AVIZ NEFAVORABIL
2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ˶Lege privind acordarea către preşcolari şi elevii din învăţământul obligatoriu primar şi gimnazial, de stat sau privat, a unui supliment alimentar sub forma de pachete alimentare sau o masă caldă˝, iniţiată de 18 deputaţi – Grupul parlamentar al PP-DD (Bp. 216/2013) – AVIZ NEFAVORABIL
3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ˶Lege privind scutirea angajaţilor de plata contribuţiilor sociale obligatorii˝, iniţiată de domnul deputat Marian Enache – PSD (Bp. 219/2013) – AVIZ NEFAVORABIL
4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru instituirea taxei de poluare, iniţiată de domnii senatori Cristian Petru Bodea şi Valeriu-Victor Boeriu din Grupul parlamentar al PNL (Bp. 240/2013) – AVIZ NEFAVORABIL
5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ˶Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor˝, iniţiată de 24 parlamentari – Grupurile parlamentare ale PC, PP-DD, PNL, PD-L (Bp. 243/2013) – AVIZ NEFAVORABIL
6. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, iniţiată de un grup de parlamentari aparţinând Grupurilor parlamentare ale PSD, PNL, PC şi UDMR (Bp. 246/2013) – AVIZ NEFAVORABIL
7. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, iniţiată de un grup de parlamentari aparţinând Grupurilor parlamentare ale PNL şi PP-DD (Bp. 255/2013) – AVIZ NEFAVORABIL
8. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ˶Legea privind obligativitatea statului de a asigura diferenţele de majorări de preţ la facturile de utilităţi pentru agenţii economici˝, iniţiată de domnul deputat Adrian Gurzău, Grupul parlamentar al PD-L (Bp. 258/2013) – AVIZ NEFAVORABIL
9. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ˶Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier˝, iniţiată de 18 parlamentari – Grupurile parlamentare ale PSD, PNL (Bp. 259/2013) – AVIZ NEFAVORABIL
10. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ˶Lege pentru completarea alin. (1) al art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură˝, iniţiată de 9 parlamentari – Grupurile parlamentare ale PP-DD, PD-L, UDMR (Bp. 262/2013) – AVIZ NEFAVORABIL
11. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ˶Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal˝, iniţiată de doamna deputat Monica Maria Iacob-Ridzi şi domnii deputaţi Tudor Ciuhodaru şi Radu Mihai Popa – Grupul parlamentar al PP-DD (Bp. 263/2013) – AVIZ NEFAVORABIL
12. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ˶Lege privind ajutorul financiar acordat persoanelor care au în îngrijire copii ai căror părinţi sunt plecaţi temporar în străinătate˝, iniţiată de 7 deputaţi – Grupul parlamentar al PP-DD (Bp. 264/2013) – AVIZ NEFAVORABIL
13. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (6) al articolului 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, iniţiată de un grup de parlamentari aparţinând Grupurilor parlamentare ale PNL, PSD, PC, UDMR şi PP-DD (Bp. 273/2013) – AVIZ NEFAVORABIL
14. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ˶Lege pentru modificarea şi completarea art. 42 din Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice˝, iniţiată de domnii deputaţi Alexandru Nazare şi Cezar-Florin Preda – Grupul parlamentar al PD-L (Bp. 274/2013) – AVIZ NEFAVORABIL
15. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată Lege pentru abrogarea lit. f) a alin. (1) din art. 21 al Ordonanţei nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, iniţiată de domnii deputaţi László-Ödön Fejér şi Árpád-Francisc Márton – Grupul parlamentar al UDMR (Bp. 281/2013) – AVIZ NEFAVORABIL
16. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, iniţiată de domnii senatori Teiu Păunescu şi Barna Tánczos – Grupurile parlamentare ale PP-DD, UDMR (Bp. 288/2013) – AVIZ NEFAVORABIL
17. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege intitulat ‘Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 381/2009 privind introducerea concordatului preventiv şi a mandatului ad-hoc˝, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de domnul deputat Mircea Grosaru – Grupul parlamentar al Minorităţilor Naţionale ( Plx. 752/2011) – AVIZ NEFAVORABIL
18. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 11 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare, iniţiată de domnul deputat Mihai-Bogdan Diaconu – Grupul parlamentar al PSD (Bp. 238/2013) – PARLAMENTUL DECIDE.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.