Sefa UNIUNII JUDECATORILOR vrea o SECTIE PSD cu PROCURORI care sa investigheze INFRACTIUNILE... JUDECATORILOR si PROCURORILOR!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 07.12.2017 11:11 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Declaraţia Zilei

Dana Girbovan, preşedintele Uniunii Naţionale a Judecatorilor din Romania :

”Pentru cei interesati, gasiti mai jos propunerea pe care am trimis-o Comisiei parlamentare ce are ca obiect infiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie.
Contrar tuturor sloganelor pe care le-au vehiculat unii si altii din politica sau presa, ca prin aceasta sectie justitia va fi capturata de politic, se poate vedea ca aceasta sectie este total protejata de orice decizie a vreunui om politic.
Daca numirile in pozitia de procuror general sau procurori sef directii sunt facute cu vadit aport politic (propunerea e facuta de ministrul justitiei iar numirea de presedinte), in cazul acestei sectii numirea procurorului sef se face de catre Plenul CSM.
De asemenea, tot Plenul CSM numeste si procurorii care vor activa in aceasta sectie.
Numirea se face in urma unei proceduri total transparente, incluzand un interviu transmis in direct.
Baza de selectie este dintre procurorii cu 18 ani vechime, cu minim grad de curte de apel. Vechimea si gradul va aduce plus de profesionalism si experienta.
In evaluarea acestora va conta activitatea anterioara, inclusiv numarul de achitari, restituiri, condamnari, modul in care si-au condus anchetele.
Numirea procurorilor in aceasta sectie va fi pentru o durata de 3 ani, cu posibilitatea renumirii o singura data.
Pentru a spori garantiile de independenta ale procurorilor, aceasta sectie va face numai urmarirea penala, urmand ca reprezentarea in instanta sa fie facuta, in functie de situatie, de catre procurori de la parchetele de pe langa curtile de apel sau sectia judiciara a Parchetul de pe langa ICCJ.
O astfel de structura, total protejata de orice numire ori decizie politica, va oferi garantii sporite de independenta nu doar judecatorilor, ci si procurorilor.
Gasiti mai jos, asadar, textul pe care l-am propus Comisiei parlamentare avand ca obiect infiintarea acestei sectii care sa investigheze infractiunile din justitie si care sa ofere suficiente garantii de independenta atat judecatorilor, cat si procurorilor.
*************************************************
Dupa articolul 88 se introduce o noua secţiune, Secţiunea a 2/1- “Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie”, alcatuita din art.88/1 – 88/10, cu urmatorul cuprins:
Art. 88/1 – Infiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie
(1) In cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie se infiinţeaza şi funcţioneaza Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie care are competenţa de a efectua urmarirea penala pentru infracţiunile savarşite de judecatori şi procurori, inclusiv judecatorii şi procurorii militari si cei care au calitatea de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie işi pastreaza competenţa de urmarire penala şi in situaţia in care, alaturi de judecator sau procuror, sunt cercetate şi alte persoane.
(3) Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie isi exercita atributiile pe intreg teritoriul Romaniei.
(4) Procurorii din cadrul Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie efectueaza in mod obligatoriu urmarirea penala in cauzele prevazute la alin. (1). In cazul infracţiunilor savarşite de judecatorii şi procurorii militari, dispoziţiile articolului 56 alin. (4) din Codul de procedura penala nu sunt aplicabile.
(5) Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie conduce Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie prin intermediul procurorului sef al acestei Sectiii.
(6) Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie solutioneaza conflictele de competenta aparute intre Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie si celelalte structuri sau unitati din cadrul Ministerului Public.
Art. 88/2 – Activitatea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie
(1) Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie isi desfasoara activitatea potrivit principiului legalitatii, al impartialitatii si al controlului ierarhic.
(2) Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie este independenta in raport cu instantele judecatoresti si cu parchetele de pe langa acestea, precum si in relatiile cu celelalte autoritati publice ori structuri sau unitati din cadrul Ministerului Public, exercitandu-si atributiile numai in temeiul legii si pentru asigurarea respectarii acesteia.
(3) Este interzisa delegarea sau detasarea de procurori in cadrul Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie.
(4) Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie funcţioneaza cu un numar maxim de 20 de procurori plus personalul auxiliar de specialitate aferent care va fi stabilit prin Regulamentul de ordine interioara al Ministerului Pubic.
(5) Numarul de posturi al Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie poate fi modificat prin Ordin al Procurorului General, la solicitarea procurorului sef Sectie, cu avizul conform al Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.
(6) In scopul efectuarii in mod temeinic a activitatilor de descoperire si de urmarire a infractiunilor ce intra in competenţa sa, Sectia poate folosi, cu acordul Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, specialistii din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
(7) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie se asigura de la bugetul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Art. 88/3 – Organizarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie
(1) Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie se poate organiza in servicii si birouri conduse de procurori sefi.
(2) Serviciile si birourile din cadrul Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie se pot infiinta si se pot desfiinta prin ordin al procurorului sef al Sectiei, cu avizul Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.
Art. 88/4 – Conducerea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie
(1) Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie este condusa de un procuror sef de sectie, ajutat de un procuror-şef adjunct, numiţi in functie de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, in conditiile prezentei legi.
(2) In exercitarea atributiilor ce-i revin, procurorul sef al Secţiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie din justiţie emite ordine cu caracter intern.
Art. 88/5 – Numirea si revocarea procurorului sef al Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie
(1) Procurorul sef al Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie este numit in functie de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data, in urma concursului organizat in acest sens de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) Conditiile pentru ca un procuror sa se inscrie la concursul pentru ocuparea postului de procuror sef al Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie sunt similare celor de la art. 88/7 alin. 3 lit. a)-e).
(3) Fiecare candidat va depune un curriculum vitae, declaratiile prevazute de art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile ulterioare, un proiect privind exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere si de orice alte inscrisuri considerate relevante.
(4) Plenul CSM, dupa evaluarea candidatilor si a proiectelor, si in urma unui interviu transmis in direct, dat in fata plenului, va numi procurorul sef al Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie.
(5) Procedura de numire va fi detaliata intr-un Regulament aprobat de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.
(6) Revocarea din functia de procuror sef al Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie se face de catre Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, in caz de neindeplinire a atributiilor specifice functiei sau in cazul in care acesta a fost sanctionat disciplinar.
Art. 88/6 – Numirea si revocarea procurorului sef adjunct al Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie
(1) Procurorul sef adjunct al Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie este numit in functie de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea motivata a procurorului sef Sectie, dintre procurorii deja numiti in cadrul Sectiei.
(2) Numirea in functia de procuror sef adjunct al Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie se face pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data.
(3) Revocarea procurorului sef adjunct al Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie se face de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea motivata a procurorului sef de Sectie, in cazul exercitarii necorespunzatoare a atributiilor specifice functiei.
Art. 88/7 – Numirea procurorilor in cadrul Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie
(1) Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie se incadreaza cu procurori numiti de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, in limita posturilor prevazute in statul de functii, aprobat potrivit legii.
(2) Perioada de numire este de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data.
(3) Pentru a participa la concursul pentru numirea in cadrul Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, procurorii trebuie sa indeplineasaca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa nu fi fost sancţionaţi disciplinar sau pentru abateri de la Codul deontologic in ultimii 5 ani;
b) sa aiba cel puţin gradul de parchet de pe langa curte de apel;
c) sa aiba o vechime efectiva de cel putin 18 ani in functia de procuror;
d) sa aiba o buna pregatire profesionala,
e) sa aiba o conduita morala ireprosabila.
(4) Concursul prevazut la alin. 3 consta in:
a) un interviu transmis in direct, sustinut in fata Plenului Consiliului Superior al Magistraturii;
b) o evaluare a activitatii din ultimii 5 ani;
c) o evaluare a unor acte intocmite de candidati din ultimii 3 ani de activitate.
(5) Interviul consta in verificarea pregatirii profesionale, a capacitatii de a lua decizii si de a-si asuma raspunderea, a rezistentei la stres, precum si altor calitati specifice. La interviu poate participa si un psiholog, care poate pune intrebari candidatilor.
(6) Evaluarea prevazuta la alin. 4 lit. b) se efectueaza de un procuror si un judecator din cadrul Inspectiei Judiciare, care vor evalua durata si complexitatea cazurilor lucrate de procuror, rata de achitari, restituiri, condamnari, eventuale sesizari facute din partea persoanelor cercetate si vor intocmi un raport pe care-l vor inainta Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.
(7) Evaluarea prevazuta la alin. 4 lit. c) se efectueaza de o comisie desemnata de secţia de procurori a Consiliului Superior al Magistraturi, formata dintr-un formator de la Institutul Naţional al Magistraturii şi 2 procurori de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, propuşi de Procurorul General.
(8) Punctajul maxim ce poate fi atribuit la probele de concurs este de 100 de puncte, distribuite astfel:
a) 50 de puncte pentru proba prevazuta alin. (4) lit. a);
b) 30 de puncte pentru proba prevazuta la alin. (4) lit. b);
c) 20 de puncte pentru proba prevazuta la alin. (4) lit. c).
(9) Punctajul minim pentru a fi declarat admis la concurs este de 70 de puncte.
(10) Numirea in functia de procuror din cadrul Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie se va face de catre plenul Consiliului Superior al Magistraturii in limita posturile vacante si in ordinea punctelor obtinute.
Art. 88/8 – Renumirea ca procuror in cadrul Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie
(1) Renumirea ca procuror in cadrul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie se poate face o singura data, pe o durata de 3 ani.
(2) Cu trei luni inainte de expirarea primului termen de numire, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii va analiza cererea depusa de procurorul care solicita innoirea mandatului, avand in vedere evaluarea activitatii desfasurate de acesta in perioada primului mandat.
(3) La data incetarii activitatii in cadrul Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, procurorul revine la parchetul de unde provine.
(4) De la data revenirii la parchetul de unde provin, procurorii care au activat in cadrul Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie isi pastreaza gradul profesional de procuror al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si justitie si salarizarea corespunzatoare acestuia.
Art. 88/9 – Evaluarea si revocarea procurorilor
(1) Procurorul sef al Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie evalueaza, anual, rezultatele obtinute de procurorii din cadrul secţiei.
(2) Procurorii numiti in cadrul Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie pot fi revocati de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la cererea motivata a procurorului sef al Secţiei, in cazul exercitarii necorespunzatoare a atributiilor specifice functiei sau in cazul aplicarii unei sanctiuni disciplinare.
(3) In cazul revocarii, procurorul revine la parchetul de unde provine si isi redobandeste gradul profesional de executie si salarizarea corespunzatoare acestuia avute anterior sau pe cele dobandite ca urmare a promovarii, in conditiile legii, in timpul desfasurarii activitatii in cadrul Sectiei.
Art. 88/10 – Atributiile Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie
(1) Atributiile Secţiei de Investigare a unor infracţiuni din justiţie sunt urmatoarele:
a) efectuarea urmaririi penale, in conditiile prevazute in Codul de procedura penala, pentru infractiunile prevazute la art. 88/1 alin. (1);
b) conducerea, supravegherea si controlul actelor de cercetare penala, efectuate din dispozitiile procurorului de catre specialisti sau ofiterii de politie judiciara, in cauzele privind infractiunile prevazute la lit. a);
c) sesizarea instantelor judecatoresti pentru luarea masurilor prevazute de lege si pentru judecarea cauzelor privind infractiunile prevazute la lit. a);
d) elaborarea raportului anual privind activitatea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie si prezentarea acestuia Plenului CSM precum si procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, nu mai tarziu de luna februarie a anului urmator;
e) constituirea si actualizarea bazei de date in domeniul infracţiunilor aflate in domeniul de competenţa;
f) exercitarea altor atributii prevazute de lege.
(2) Reprezentarea in instanta la Inalta Curte de Casatie si Justitie se face de procurori din cadrul Sectiei Judiciare a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, iar in teritoriu de catre procurori din cadrul parchetului de pe langa instanta la care se judeca cauza”.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.