Situatiile financiare anuale pentru 2011

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 10.02.2012 16:44 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice vor întocmi şi depune situaţiile financiare anualela administraţiile fiscale teritoriale, în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv până la data de 29 mai 2012.

Subunităţile înregistrate în România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate depun situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2010 la administraţiile fiscale teritoriale în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv până la data de 29 mai 2012.

Asociaţiile, fundaţiile sau alte organizaţii de acest fel, partidele politice, patronatele, organizaţiile sindicale, cultele religioase, precum şi altele asemenea înfiinţate în baza unor legi speciale vor depune situaţiile financiare anuale la administraţiile fiscale teritoriale în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv 29 aprilie 2012.

Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la 31 decembrie 2011 depun la administraţiile finanţelor publice teritoriale o declaraţie pe propria răspundere a persoanei care are obligaţia gestionării entităţii în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv 29 februarie 2012.

Începând cu anul 2011, toate tipurile de situaţii financiare şi raportările anuale se vor putea depune numai pe noile versiuni ale programelor de asistenţă, în format PDF cu fişier xml ataşat, la care trebuie atasat si un fisier cu extensia zip.

Direcţia Generală a Finanţelor Publice recomandă depunerea situaţiilor financiare prin Internet.

Noile versiuni ale programelor de asistenţă (Soft A) vor putea fi descărcate de pe portalul ANAF, secţiunea Declaraţii electronice - Descărcare formulare, unde se vor regăsi si prevederile legale, precum şi instructiuni / documentaţie de ajutor.

Contribuabilii care nu au un certificat digital calificat pentru semnarea declaraţiilor, le vor putea depune la ghişeul organelor fiscale, în format PDF cu fisier xml atasat, pe suport CD..

Pentru perioadele de raportare anterioare anului 2011, formularele vor putea fi depuse doar la ghişeu, în vechile formate de raportare.

Notă: Fisierul cu extensia zip va contine documentele cerute de lege (de exemplu: note explicative la situatiile financiare anuale, situatia modificărilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de numerar, după caz; raportul administratorilor; raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz; propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile; declaratia scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea contabilitătii, prin care îsi asumă răspunderea pentru întocmirea situatiilor financiare anuale) scanate alb-negru, lizibil, si cu o rezolutie care sa permita încadrarea în limita a 10 MB a fisierului PDF la care este atasat fisierul zip.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.