SPORURI pentru cei din INVATAMANT care muncesc la zgomot intens, vibratii, praf, radiatii, vapori sau aburi...

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 31.01.2018 14:28 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Guvernul a actualizat regimul de acordare a sporurilor pentru conditii de munca in invaţamant.
Regulamentul privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal didactic din invaţamant, marimea concreta a sporurilor pentru conditii de munca, precum şi condiţiile de acordare a acestora, a fost adoptat  printr-o Hotarare de Guvern.
Cuantumul sporului pentru condiţii de munca se stabileste prin aplicarea unei cote procentuale asupra salariului de baza, cu valori cuprinse intre 5 şi 15% din salariul de baza, in funcţie de criteriile specifice pentru fiecare categorie in parte şi corespunzator timpului efectiv lucrat in aceste locuri de munca, cu respectarea prevederilor Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.
Sporurile pentru condiţii de munca se acorda pe baza buletinelor de determinare sau, dupa caz, expertizare, emise de catre autoritaţile abilitate in acest sens, pentru timpul efectiv lucrat in locurile de munca respective, cu incadrarea in sumele prevazute pentru cheltuieli de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat.
La stabilirea concreta a sporului pentru conditii de munca trebuie avute in vedere o serie de condiţii, printre care existenţa concomitenta a mai multor factori de risc, durata de expunere la actiunea acestor factori, natura factorilor nocivi-fizici, chimici sau biologici şi mecanismul de acţiune a acestora asupra organismului.

De asemenea, vor fi luate in calcul condiţiile de munca ce implica un efort fizic mare in condiţii nefavorabile de microclimat, zgomot intens sau vibraţii, praf, radiaţii, vapori, aburi, condiţiile de munca ce implica o suprasolicitare nervoasa, care determina un risc de accidentare sau de imbolnavire, precum şi structura şi nivelul morbiditaţii in raport cu specificul locului de munca.
Nominalizarea personalului care beneficiaza de acest spor, fara depaşirea procentului prevazut in prezentul regulament, este facuta de conducatorul ierarhic si se aproba de consiliul de administraţie, cu consultarea organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invaţamant sau a reprezentaţiilor salariaţilor la nivel de unitate/instituţie acolo unde nu exista sindicate, conform prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017.
Unitatile şi instituţiile din sistemul de invatamant sunt obligate sa adopte masuri tehnice si organizatorice care sa conduca la desfaşurarea activitaţilor in conditii de munca optime, in termen de cel mult 6 luni de la constatarea prin buletine de determinare a condiţiilor  de munca.
De asemenea, unitatile/instituţiile din sistemul de invatamant trebuie sa efectueze periodic masuratori la locurile de munca in timpul desfaşurarii activitaţilor (aceste perioade nu pot fi mai mari de şase luni).
In acelaşi timp, personalul care isi desfasoara activitatea in conditii de munca periculoase sau vatamatoare este supus examinarilor medicale periodice, prin serviciile de medicina muncii, conform legislatiei in vigoare.
Acordarea sporului pentru condiţii periculoase şi vatamatoare de munca se face cu incadrarea in sumele prevazute pentru cheltuieli de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.