STATUL ROMAN asigura VACCINURI... EFICACE si SIGURE! Dar si TRATAMENT OPTIM al oricaror REACTII ADVERSE!... La PROFESIONISTII din ROMANIA...

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 09.08.2017 20:32 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Statul roman finanţeaza şi organizeaza activitatea de vaccinare in Romania şi, totodata, asigura vaccinuri eficace şi sigure, autorizate in mod corespunzator, conform legii, se precizeaza in proiectul de lege privind organizarea şi funcţionarea activitaţii de vaccinare a populaţiei, adoptat de Guvern.

Proiectul de act normativ instituie obligaţia vaccinarii copiilor cu vaccinurile prevazute in Calendarul Naţional de Vaccinare, precum şi cu cele administrate in situaţii epidemiologice speciale intregii populaţii sau unor grupuri de populaţie.
Categoriile de vaccinari obligatorii sunt:
# vaccinarile cuprinse in Calendarul Naţional de Vaccinare pentru copii;
# vaccinarile impuse de situaţii epidemiologice care implica vaccinarea ca masura de intervenţie in vederea limitarii bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare;
# vaccinarile pentru personalul medico-sanitar din unitaţile sanitare publice şi private;
# vaccinarile pentru alt personal din unitaţile publice şi private care prin natura atribuţiilor sunt expuse suplimentar la boli infecţioase sau pot reprezenta surse de infecţie care ar putea pune in pericol sanatatea publica, stabilite prin hotarare de guvern.
Raspunderea privind prezentarea copilului la vaccinare revine parinţilor, reprezentantului legal sau, dupa caz, persoanei care se ocupa de creşterea şi ingrijirea unui copil in baza unei masuri de protecţie speciala.
In cazul vaccinarii obligatorii, consimţamantul pentru vaccinare se prezuma ca fiind dat, iar refuzul de vacccinare a copilului se face in scris.
La data inscrierii intr-o colectivitate, instituţia are obligaţia de a solicita prezentarea unei adeverinţe, emisa de catre medicul de familie care are in evidenţa sa persoana respectiva, care sa ateste efectuarea, respectiv neefectuarea vaccinarilor obligatorii.
Antigenele vaccinale obligatorii la intrarea in colectivitate a copiilor sunt cele impotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive, rujeolei, rubeolei, oreionului, hepatitei B.
Statul roman, prin Ministerul Sanataţii, CNAS şi ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie, finanţeaza şi organizeaza activitatea de vaccinare in Romania.
De asemenea, proiectul de lege prevede infiinţarea şi funcţionarea unui Grup Tehnic de Coordonare a Activitaţilor de Vaccinare (GTCAV), comisie consultativa a Ministerului Sanataţii, cu rol in elaborarea Strategiei Naţionale de Vaccinare şi coordonarea activitaţii de vaccinare la nivel naţional. Principala atribuţie a acestui GTCAV este de analizare a politicilor de sanatate naţionale şi internaţionale şi recomandarea de politici naţionale de imunizare optime.
Totodata, in cadrul Direcţiilor de Sanatate Publica judeţene şi a municipiului Bucureşti se vor infiinţa Comisiile judeţene de vaccinare, respectiv a municipiului Bucureşti, ca structura fara personalitate juridica, in coordonarea GTCA, cu rol in supravegherea activitaţii de vaccinare la nivel judeţean, respectiv la nivelul municipiului Bucureşti.
Regulamentul de organizare şi funcţionare a GTCAV, precum şi a comisiilor judetene de vaccinare se aproba prin Ordin al ministrului sanataţii.
De asemenea, prin prezentul proiect de lege sunt stabilite clar atribuţiile şi responsabilitaţile tuturor actorilor implicaţi in procesul de realizare a activitaţilor de vaccinare, instituţii publice şi societate civila.
Astfel, pentru responsabilizarea şi asumarea atribuţiilor prevazute in proiectul de act normativ, au fost stabilite sancţiuni corecte şi echitabile pentru fiecare dintre actorii implicaţi in procesul de vaccinare:
# instituţii ale autoritaţilor publice centrale şi locale – Ministerul Sanataţii, Institutul Naţional de Sanatate Publica, Direcţiil de Sanatate Publica judeţene şi a municipiului Bucureşti, instituţii de invaţamant, direcţiile generale de asistenţa sociala şi protecţie a copilului;
# furnizorii de servicii medicale de vaccinare;
# parinţii sau reprezentanţii legali ai copiilor eligibili la vaccinare;
producatorii şi distribuitorii de vaccinuri.
Proiectul de lege creeaza cadrul legal necesar pentru intervenţia eficienta a autoritaţilor in situaţii epidemiologice speciale, prin reglementarea centrelor de vaccinare fixe sau mobile şi prin constituirea de echipe de intervenţie speciale.
De asemenea, actul normativ stabileşte constituirea unui stoc de rezerva de vaccinuri şi consumabilele, cel puţin egal cu necesarul anual, cu termen de valabilitate minim 18 luni. Acest stoc va fi folosit in situaţii epidemiologice speciale sau in cazul inregistrarii unor discontinuitaţi de aprovizionare la nivelul producatorilor de vaccinuri.
Statul roman, prin Ministerul Sanataţii, işi asuma asigurarea condiţiilor pentru diagnosticul şi tratamentul optim al oricaror reacţii adverse ale vaccinarii, precum şi compensarea oricaror efecte de durata, daca sunt dovedite relaţiile de cauzalitate.
Totodata, Ministerul Sanataţii şi Ministerul Educaţiei Naţionale asigura pregatirea studenţilor facultaţilor de medicina, a medicilor rezidenţi in specialitaţile medicina de familie, pediatrie, boli infecţioase, epidemiologie, medicina de laborator, precum şi a asistenţilor medicali, in insuşirea noţiunilor de vaccinologie.
Normele de aplicare urmeaza a fi aprobate in termen de 12 luni de la data publicarii legii in Monitorul Oficial.
Tot intr-un interval de 12 luni de la publicare, furnizorii de servicii medicale de vaccinare care funcţioneaza la respectiva data au obligaţia de a se inregistra in RENV.
Actul normativ ar urma sa intre in vigoare la data de 1 ianuarie 2018.
Proiectul de lege va fi transmis Parlamentului spre dezbatere şi adoptare.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.