Taximetristu mai tare ca ministru!...

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 27.01.2016 18:25 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Executivul a completat şi modificat Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi şi in regim de inchiriere.
Certificatul de cazier judiciar al conducatorului auto care practica profesia de taximetrist trebuie sa conţina menţiuni din care sa rezulte ca nu a fost condamnat pentru unele infracţiuni, stabileşte o ordonanţa adoptata de Guvern.

Actul normativ precizeaza explicit faptul ca din certificatul de cazier judiciar al conducatorului auto care practica profesia de taximetrist şi al managerului de transport in regim de taxi şi inchiriere trebuie sa rezulte ca aceştia nu au fost condamnaţi pentru:
# infractiuni contra sigurantei pe drumurile publice;
# infractiuni privind traficul si consumul de droguri;
# infractiuni contra vietii, sanatatii si integritatii corporale;
# infractiuni privind traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile;
# infractiuni contra libertatii si integritatii sexuale;
# infractiuni contra patrimoniului;

Totodata, actul normativ va crea temeiul legal pentru Ministerul Transporturilor sa reglementeze prin norme aprobate prin ordin de ministru existenţa şi modul de dobandire a unui certificat de competenţa profesionala pentru managerii de transport in regim de taxi şi in regim de inchiriere.
Certificatul de competenţa profesionala va avea o valabilitate de 10 ani, iar pentru a-l obţine trebuie indeplinite o serie de condiţii, intre care: absolvirea liceului, cu sau fara diploma de bacalaureat, participarea la curs şi promovarea unui examen, conform normelor ce vor fi aprobate prin ordinul ministrului transporturilor.

ORDONANTA
pentru modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi şi in regim de inchiriere
In temeiul art. 108 alin.(4) din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1, pct. VII, pozitia 4, din Legea nr. 346/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta:
Art. I. – Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi şi in regim de inchiriere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 45 din 28 ianuarie 2003, cu modificarile şi completarile ulterioare, se modifica , dupa cum urmeaza:

1. La articolul 9, alineatul  (1), litera c), punctul 1, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„1. copie de pe certificatul de competenta profesionala pentru managerul de transport in regim de taxi şi inchiriere, eliberat conform normelor aprobate prin ordin al ministrului transporturilor, pentru transportatorul persoana juridic - sau asociaţie familiala;”.

2. La articolul 26, alineatul (1) dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e) cu urmatorul cuprins:
“e) sa nu aiba menţiuni in certificatul de cazier judiciar.“

3. La articolul 27, alineatul (3) litera c) va avea urmatorul cuprins:
“c) certificat de cazier judiciar in care sa nu fie inscrise menţiuni,“

Art. II – In termen de 90 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe, Ministerul Transporturilor adopta prin ordin al ministrului transporturilor norme privind pregatirea şi atestarea profesionala a managerilor de transport in regim de taxi şi inchiriere.
Art. III - Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi şi in regim de inchiriere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 45 din 28 ianuarie 2003, cu modificarile şi completarile ulterioare, cu modificarile aduse prin prezenta ordonanta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.