Vezi cine, cum si de ce va beneficia de facilitati fiscale...

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 18.10.2015 13:44 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Contribuabilii care işi vor achita pana la 31 martie 2016 obligaţiile de plata principale datorate bugetului general consolidat, restante la 30 septembrie 2015 şi administrate de ANAF, vor beneficia de anularea penalitaţilor de intarziere aferente acestora, daca indeplinesc o serie de condiţii, stabileşte ordonanţa de urgenţa adoptata de Guvern.
De asemenea, contribuabilii care platesc pana la 30 iunie 2016 o cota de 45,8% din dobanzile aferente obligaţiilor principale restante stabilite prin decizii comunicate pana la data stingerii obligaţiilor de plata principale, vor putea beneficia, condiţionat, de anularea unei cote de 54,2% din dobanzile aferente obligaţiilor principale datorate bugetului general consolidat la 30 septembrie 2015, administrate de ANAF.
De aceste facilitaţi fiscale vor putea beneficia, daca indeplinesc condiţiile legale, contribuabilii persoane fizice, persoane juridice sau entitaţi fara personalitate juridica.
    Actul normativ are scopul acordarii unor facilitaţi fiscale, pe de o parte, in sensul sprijinirii contribuabililor aflaţi in dificultate, iar pe de alta parte, in sensul stimularii achitarii obligaţiilor de plata restante la buget şi majorarii incasarilor bugetare.
Potrivit Ordonanţei de Urgenţa, pentru a beneficia de anularea penalitaţilor de intarziere şi a cotei de 54,2% din dobanda, contribuabilii trebuie sa depuna o cerere in acest sens la organul fiscal şi sa indeplineasca cumulativ urmatoarele condiţii:

Toate obligaţiile de plata principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, administrate de ANAF, se sting pana la data de 31 martie 2016, inclusiv;
O cota de 45,8% din dobanzile aferente acestor obligaţii de plata restante, stabilite prin decizii comunicate pana la data stingerii obligaţiilor de plata principale, se sting pana la 30 iunie 2016, inclusiv;
Pana la termenul de plata prevazut de Codul de procedura fiscala, se stinge cota de 45,8%   din eventualele dobanzi calculate pana la data stingerii obligaţiilor de plata principale;
Pana la data la care contribuabilul depune cererea de anulare a penalitatilor de intarziere şi cotei din dobanda (a accesoriilor), sunt stinse toate obligaţiile de plata principale curente, cu termene de plata cuprinse intre 1 octombrie 2015 si 31 martie 2016;
Contribuabilul sa aiba depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, pana la data inregistrarii cererii de anulare a accesoriilor, al carei termen maxim este 30 iunie 2016.
 Incepand cu 1 ianuarie 2016, prin intrarea in vigoare a noului Cod de procedura fiscala, dobanzile de intarziere la plata se reduc de la 0,03% pe zi, cat sunt in prezent, la 0,02% pe zi, iar penalitaţile de intarziere la plata se reduc de la 0,02% pe zi, cat sunt in prezent, la 0,01 % pe zi.  
Masura a fost luata in scopul reducerii sarcinii totale a accesoriilor pentru contribuabilii care declara toate obligaţiile fiscale, dar platesc cu intarziere.
 Actul normativ include, de asemenea, dispoziţii şi condiţii privind anularea penalitaţilor de intarziere, precum şi a cotei de 54,2% din dobanzi, aferente obligaţiilor de plata principale cu termene de plata anterioare datei de 30 septembrie, in situaţii specifice:
Anularea penalitaţilor de intarziere şi a cotei din dobanzi aferente diferenţelor de obligaţii de plata declarate suplimentar de contribuabili prin declaraţie rectificativa prin care se corecteaza obligaţiile de plata principale cu scadenţe anterioare datei de 30 septembrie inclusiv;
Anularea penalitaţilor de intarziere şi a cotei de dobanzi pentru sumele datorate şi stinse la data de 30 septembrie 2015, inclusiv, aferente obligaţiilor de plata principale cu termene de plata pana la aceasta data şi stinse pana la 30 septembrie, inclusiv;
Anularea penalitaţilor de intarziere şi a cotei de dobanzi aferente obligaţiilor de plata principale cu termene de plata pana la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi individualizate in decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale incepute anterior intrarii in vigoare a actului normativ aprobat astazi.
Contribuabilii carora le-au fost instituite popriri asiguratorii sau executorii la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta au posibilitatea de a efectua plati din sumele indisponibilizate ca efect al popririi.
Masura se aplica temporar pentru perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a ordonantei si 30 iunie 2016.
Totodata, masura se va aplica si pentru popririle infiintate ulterior intrarii in vigoare a actului normativ, dar nu mai tarziu de 30 iunie 2016.
Contribuabilii aflaţi in insolvenţa sau reorganizare pot beneficia de aceste facilitaţi fiscale daca indeplinesc condiţiile impuse de Ordonanţa de Urgenţa adoptata.
     In cazul unitatilor administrativ-teritoriale, facilitatea prevazuta de ordonanţa de urgenta se acorda daca organul deliberativ local, respectiv consiliul local, emite o hotarare in acest scop.
In acest caz, facilitatea vizeaza anularea pana la 73,3% din majorarile de intarziere ce reprezinta componenta de penalitate de intarziere.
De asemenea, contribuabilii care la data de 30 septembrie 2015 beneficiaza de eşalonarea la plata pot beneficia şi de anularea unei cote de 54,2% din dobanzile eşalonate la plata şi nestinse la 30 septembrie 2015 daca eşalonarea la plata se finalizeaza pana la 31 martie 2016.
In acest caz, cota de 54,2% din dobanda achitata odata cu plata ratei de eşalonare se restituie potrivit Codului de procedura fiscala.  

Nivelul de 54,2% avut in vedere la anularea dobanzilor a fost stabilit astfel:
S-a calculat mai intai pentru fiecare an din perioada 2010-2015 diferenţa dintre dobanda anuala prevazuta de Codul de procedura fiscala şi dobanda medie pe total portofoliu de titluri de stat pe piaţa interna şi externa;
De exemplu, in 2014, dobanda anuala prevazuta in Codul de procedura fiscala a fost de 11,56%, iar dobanda medie pe titluri de stat a fost de 5,3%.
Diferenţa dintre cele doua valori procentuale este de 6,26%. Calculul a fost facut pentru fiecare dintre anii 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

S-a calculat apoi ponderea acestei diferenţe in nivelul dobanzii anuale prevazuta de Codul de procedura fiscala;
In 2014, ponderea acesteia a fost de 54,2%, cea mai scazuta din intreaga perioada 2010-2015.
In 2010 aceasta a fost 60,8%, in 2011 – 56,2%, in 2012 – 60,3%, in 2013 – 62,3%, in 2015 – 54,3%. Din acest calcul a rezultat pentru fiecare an din cuprinsul perioadei o valoare anuala a dobanzii susceptibila a fi anulata;
Avand in vedere dificultatea operarii cu nivele de dobanda diferite in condiţiile in care deciziile de stabilire a dobanzii se pot referi la diverse perioade, iar volumul dobanzilor corespunzatoare fiecarei perioade nu poate fi determinat, s-a apreciat ca alegerea nivelului minim dintre valorile menţionate mai sus este cea care ar trebuie adoptata din considerente prudenţiale.
Procedura de aplicare a ordonantei de urgenta se va aproba in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a actului normativ, prin ordin al ministrului finantelor publice, in cazul creantelor administrate de catre organul fiscal central sau prin ordin al conducatorului institutiei sau autoritatii publice, in cazul obligatiilor de plata individualizate in titluri executorii transmise spre recuperare organului fiscal central.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.