Vezi noile reglementari in scopul.... cresterii accesului persoanelor la servicii medicale!...

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 25.03.2015 15:49 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Guvernul a aprobat, printr-o Hotarare, pachetele de servicii si Contractul-cadru privind reglementarea conditiilor acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014 – 2015.
Actul normativ adoptat de Executiv aduce o serie de noutaţi in scopul creşterii accesului la serviciile medicale atat pentru persoanele care pot dovedi calitatea de asigurat, cat şi pentru cei care nu pot dovedi aceasta calitate.
Principalele noutaţi vizeaza:
I.  In ceea ce priveşte pachetul minimal - pachet acordat pentru situatiile in care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat
1.        Asistenta medicala primara – au fost introduse serviciile de preventie - respectiv “consultaţie preventiva”.
2.        Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice –  consultatiile pentru supravegherea evolutiei sarcinii si lehuziei - se acorda o consultatie pentru fiecare trimestru de sarcina si o consultatie in primul trimestru de la nastere.
Aceasta prevedere a fost introdusa pentru a stabili periodicitatea acordarii acestui tip de servicii.
3.        Asistenta medicala spitaliceasca - intre criteriile pe baza carora se efectueaza internarea pacientilor in regim de spitalizare de zi a fost introdus criteriul epidemiologic pentru bolnavii care necesita tratament in afectiuni care nu necesita izolare.
In prezent, exista doar criteriul de urgenţa medico-chirurgicala. Modificarea are scopul asigurarii accesului la servicii medicale cu impact asupra sanataţii publice (de exemplu tratamentul rabiei).
II.  In ceea ce priveşte pachetul de servicii de baza:
1.        Asistenta medicala primara
  In pachetul de baza au fost introduse serviciile de administrare de medicamente - intramuscular, subcutanat, intradermic, intravenos sau perfuzabil, dupa caz, acordate asiguratilor de pe lista proprie a medicului de familie, in timpul programului de lucru in cabinet.
S-a dublat numarul maxim de consultatii la domiciliu ce pot fi acordate lunar de catre medicii de familie, respectiv de la 21 la 42.
De asemenea, s-a extins categoria pacienţilor pentru care se acorda aceste consultaţii.
Astfel, consultatiile la domiciliu se acorda asiguratilor nedeplasabili din motiv de invaliditate permanenta sau  invaliditate temporara, asiguratilor cu boli cronice sau cu un episod acut ce nu permite deplasarea la cabinet, copiilor  0 - 1 an,  copiilor cu varsta 0-18 ani cu boli infecto-contagioase şi lehuzelor.  
In prezent, consultatiile la domiciliu sunt  acordate  asiguratilor nedeplasabili, copiilor 0 - 1 an, copiilor cu varsta 0 - 18 ani cu boli infectocontagioase, lehuzelor.
Pentru a creşte accesul persoanelor asigurate la serviciile medicale, spirometria a fost introdusa  in cadrul serviciilor aditionale ce pot fi acordate de medicii de familie.
2.        Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice
  Sunt menţionate in mod expres serviciile de supraveghere a sarcinii şi lehuziei - o consultaţie pentru fiecare trimestru de sarcina şi o consultaţie in primul trimestru de la naştere.
  In cadrul consultatiilor de planificare familiala au fost introduse evaluarea si monitorizarea statusului genito - mamar si  tratamentul complicatiilor. De asemenea, creşte de la doua la patru numarul consultatiilor care se acorda anual fiecarui asigurat.
  Creşte numarul consultaţiilor medicale de specialitate care pot fi acordate  pentru afectiuni cronice, pentru una sau mai multe boli cronice monitorizate in cadrul aceleiasi specialitati: se acorda trimestrial patru consultaţii fiecarui asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii pe luna.
In prezent se acorda o consultatie pe luna sau pe trimestru pe asigurat, dupa caz.
  Au fost introduse proceduri/tratamente/ terapii noi:
-          recoltare material bioptic
-          tratament postoperator al plagilor abdominale, al interventiilor chirurgicale dupa cezariana, sarcina extrauterina operata, histerectomie, endometrioza
-          terapii de genetica medicala - sfat genetic
  A fost modificata Lista serviciilor de sanatate conexe actului medical prin introducerea de servicii noi, eliminarea / inlocuirea unor servicii. De exemplu:
-          la specialitatea neurologie şi neurologie pediatrica s-a introdus un serviciu nou: psihoterapie pentru copii si adulti
-          la specialitatea  psihiatrie pediatrica au fost introduse servicii furnizate de kinetoterapeut pentru copilul diagnosticat cu tulburari din spectrul autist.
 Modificarile au fost facute in scopul cresterii accesului asiguratilor la servicii medicale.
3.        Medicina dentara – sunt, de asemenea, o serie de modificari in sensul facilitarii accesului la servicii medicale pentru toţi asiguraţii. Astfel,
  Au fost extinse o serie de servicii care se acorda in prezent numai copiilor cu varsta de pana la 18 ani tuturor asiguratilor, indiferent de varsta, respectiv:
-          element acrilic
-          element metalo-acrilic
-          reconstituire coroana radiculara
  Proteza acrilica mobilizabila pe arcada se acorda o data la 5 ani (in prezent, se acorda o data la 10 ani)
4.        Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice:
  S-au introdus servicii paraclinice noi, respectiv:
-          examen radiologic articulatii sacro-iliace
-          ecografie transrectala
-          Computer Tomograf (CT) buco-maxilo-facial nativ
-          CT mastoida
-          CT sinusuri
-          CT hipofiza cu substanta de contrast
-          CT buco-maxilo-facial nativ si cu substanta de contrast                           
-          Rezonanta Magnetica Nucleara (RMN) sinusuri
-          RMN hipofiza cu substanta de contrast
-          RMN abdominal cu substanta de contrast si colangio RMN
-          Colangio RMN                                                 
5.        Asistenta medicala spitaliceasca
  Pentru  asistenta medicala spitaliceasca in regim de spitalizare continua a fost prevazut un nou criteriu de internare, respectiv internarea bolnavilor care necesita asistenta medicala spitaliceasca de lunga durata – ani;
6.          Ingrijiri medicale la domiciliu / ingrijiri paliative la domiciliu
  A fost revizuit pachetul de servicii de baza prin introducerea unui nou serviciu: kinetoterapie individuala;
7.      Dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu – au fost facute unele modificari in sensul actualizarii listei dispozitivelor medicale.

Au fost introduse dispozitive noi şi au fost excluse cele a caror utilizare nu mai este recomandata,astfel incat sa fie imbunataţit accesul asiguraţilor la dispozitive medicale destinate recuperarii.
Actul normativ aprobat de Guvern include şi o serie de noutaţi privind condiţiile asigurarii asistenţei medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale. Una dintre aceste modificari vizeaza imbunataţirea mecanismului privind schimbarea medicului de familie,
Astfel, potrivit noilor reglementari, schimbarea medicului de familie se face pe baza cardului naţional de asigurari sociale de sanatate si a cererii de inscriere prin transfer.
Pentru persoanele carora nu le-a fost emis cardul sau care din motive religioase sau de constiinta refuza cardul national sau pentru persoanele carora li se va emite card national duplicat, precum si pentru copii 0-18 ani, schimbarea medicului de familie se face pe baza cererii de inscriere prin transfer.  
O alta prevedere stipuleaza ca este interzisa retinerea la nivelul furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale a cardurilor nationale de asigurari sociale de sanatate.
 De asemenea, actul normativ include modificari ce vizeaza intarirea disciplinei contractuale intre casele de asigurari de sanatate şi furnizori.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.